כיצד להקליט את המסך ב-iPhone, ב-‏iPad או ב-iPod touch

ב-iOS 11 ואילך וב-iPadOS ניתן ליצור הקלטת מסך ולהקליט קול ב-iPhone, ב-‏iPad או ב-iPod touch.

הקלטת המסך שלכם

  1. עברו אל 'הגדרות' > 'מרכז הבקרה' > 'התאמה אישית של פקדים' ולאחר מכן הקישו על  ליד 'הקלטת מסך'.
  2. החליקו למעלה מהקצה התחתון של כל מסך. ב-iPhone X ואילך, ב-iPad עם iOS 12 ואילך או ב-iPadOS, החליקו למטה מהפינה הימנית העליונה של המסך.
  3. לחצו בחוזקה על סמל ההקלטה האפור והקישו על 'מיקרופון'.
  4. הקישו על 'התחל הקלטה' ולאחר מכן המתינו במהלך ספירה לאחור בת שלוש שניות. 
  5. פתחו את 'מרכז הבקרה' והקישו על סמל ההקלטה האדום. לחלופין, הקישו על סרגל המצב האדום בחלקו העליון של המסך ולאחר מכן הקישו על 'עצור'.

עברו אל האפליקציה 'תמונות' ובחרו את הקלטת המסך שלכם.

ייתכן שאפליקציות מסוימות לא יאפשרו להקליט קול. לא ניתן להקליט את המסך ולהשתמש בשיקוף מסך בו זמנית.

תאריך פרסום: