הוספת הערות ומענה על הערות ב-Pages,‏ Numbers ו-Keynote

אתם יכולים להשתמש בהערות משורשרות כדי לתקשר עם משתתפים אחרים לגבי שינויים במסמך, בגיליון העבודה או במצגת שלכם.

בעת יצירת מסמך או עריכתו, תוכלו להוסיף הערות ולהגיב להערות לצורך תקשורת עם אחרים לגבי המסמך, מבלי לצאת מ-Pages,‏ Numbers או Keynote. ההערות של כל אחד מופיעות בצבע שונה ולצידן שם הכותב. תוכלו גם להדפיס את המסמך עם הערות או ללא הערות.

הוספת הערות

תוכלו להוסיף הערה במהירות, על ידי בחירת מלל, תא, אובייקט או שקופית שתרצו להוסיף להם הערה, ואז:

 • ב-Mac, הקליקו על הלחצן 'הערה' , הזינו את ההערה ואז הקליקו על 'סיום'.
 • ב-iPhone או ב-iPad, הקישו על 'הערה' בתפריט שמופיע. ייתכן שיהיה עליכם להקיש על כדי לראות את 'הערה'. אם אתם מוסיפים הערה לתא ב-Numbers, הקישו על תפריט 'פעולות תא' ואז הקישו על 'הוסף הערה'. הזינו את ההערה והקישו על 'סיום'.
  iPad Pro עם מסמך פתוח של Numbers המציג אפשרויות תרשים

בגרסאות העדכניות ביותר של Pages,‏ Numbers ו-Keynote, כל אחד יכול להגיב להערות שלכם. אם אתם משתפים פעולה עם אחרים, הערות ותגובות מופיעות בזמן אמת, כך שאינכם חייבים לצאת מהמסמך. 

כדי להגיב להערה, הציגו את ההערה ואז הקליקו או הקישו על 'תגובה'.

הצגת הערות

כאשר קיימת הערה ב-Pages או ב-Keynote, מופיע ריבוע צהוב לצד התוכן. ב-Numbers, מופיע משולש צהוב בפינת התא. כך תציגו הערה:  

 • ב-Pages וב-Keynote עבור Mac,‏ iPhone ו-iPad, הקליקו או הקישו על הריבוע הצהוב.
 • ב-Numbers עבור Mac, הקליקו על התא. ב-Numbers עבור iPhone ו-iPad, הקישו על התא, הקישו על תפריט 'פעולות תא' ואז הקישו על 'הצג הערה'.

כדי לעבור להערה הבאה או להערה הקודמת במסמך, הקליקו או הקישו על החיצים בהערה.

למדו מה לעשות אם אינכם מצליחים להציג הערות.


עריכת הערות

iPad Pro עם הערות פתוחות במסמך של Numbers

כדי לערוך הערה, פתחו את ההערה והקליקו או הקישו על החלק של ההערה שתרצו לערוך. הקליקו או הקישו על 'סיום' כדי לשמור את השינויים שביצעתם. אם יש תגובות להערה, הקליקו על חותמת הזמן או הקישו על הלחצן 'עוד' , ואז הקליקו או הקישו על 'עריכת הערה'. תוכלו לערוך רק הערות ותגובות שלכם.


הדפסת הערות

למדו כיצד להדפיס מסמך, גיליון עבודה או מצגת ולכלול הערות.

הדפסת הערות ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote שב-iPad או ב-iPhone

 1. הקישו על הלחצן 'עוד' ולאחר מכן הקישו על 'הדפס'.
 2. הפעילו הערות:
  • ב-Pages, הפעילו את Print Comments (הדפס הערות), ולאחר מכן הקישו על 'הבא'.
  • ב-Numbers, הקישו על הלחצן 'הגדרות הדפסה' , הפעילו את האפשרות 'הערות', ולאחר מכן הקישו על 'הדפס'.
  • ב-Keynote, הקישו על 'פריסת שקף של עמוד מלא' או על 'פריסת פרטי שקף', הפעילו את האפשרות Print Comments (הדפס הערות), ואחר כך הקישו על 'הבא'.
 3. בחרו מדפסת ואת מספר העותקים, ולאחר מכן הקישו על 'הדפס'.

הדפסת הערות ב-Pages, ב-Numbers וב-Keynote שב-Mac

 1. בחרו באפשרות 'קובץ' > 'הדפס'.
 2. בתפריט הקופץ שמתחת ללחצני בחירת העמודים, בחרו ב-Pages, ב-Numbers או ב-Keynote.
  אם אינכם רואים את התפריט הקופץ, לחצו על 'הצג פרטים'.
 3. הפעילו הערות:
  • ב-Pages או ב-Numbers, בחרו בתיבת הסימון להדפסת הערות.
  • ב-Keynote, לחצו על 'פריסת שקף', ואחר כך בחרו בתיבת הסימון להכללת הערות.
 4. לחצו על 'הדפס'.


מחיקת הערות

כדי למחוק הערה, הציגו את ההערה ואז הקליקו או הקישו על 'מחק'. כדי למחוק תגובה, הקליקו על חותמת הזמן או הקישו על הלחצן 'עוד' , ואז הקליקו או הקישו על 'מחק תגובה'.


הצגה והסתרה של הערות

אם אינכם מצליחים לראות הערות, ודאו שהן מוגדרות להופיע באפליקציה: 

 • ב-Mac, הקליקו על התפריט 'תצוגה' , ואז הקליקו על 'הצג הערות' או 'הסתר הערות'. כדי להציג את חלונית ההערות, הקליקו על התפריט 'תצוגה' , ואז הקליקו על 'הצג חלונית הערות'.
 • ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch, הקישו על הלחצן 'עוד' , הקישו על 'הגדרות', ואז הפעילו את 'הערות'.
תאריך פרסום: