הוספת תיבות מלל מקושרות ב-Pages

כשאתם מקשרים תיבות מלל, המלל זורם באופן אוטומטי מתיבת מלל אחת לאחרת. למדו כיצד להשתמש בתיבות מלל מקושרות במסמך Pages.

ניתן לזהות סדרה של תיבות מלל מקושרות, או "שרשור", לפי העיגולים בראש תיבת מלל שנבחרה. תיבות מלל בעלות עיגול באותו הצבע משתייכות לאותו שרשור. המספר בתוך העיגול מציין את מקומה של תיבת המלל בשרשור. למדו כיצד להוסיף תיבות מלל ב-Pages ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch או ב-Mac.


יצירת שרשור חדש

אתם יכולים להתחיל שרשור בתיבת מלל ריקה או בכזו שכבר מכילה תוכן. בהתאם למורכבות הפריסה של הפרויקט, ייתכן שיהיה קל יותר לפרוס תחילה את תיבות המלל ואחר כך להוסיף תוכן. 

לחצו או הקישו על תיבת המלל שאתם מעוניינים שתהיה הראשונה בשרשור, ואחר כך לחצו או הקישו על העיגול הלבן  בראש תיבת המלל.* עיגול זה יתמלא בצבע ובמספר השרשור, למשל .

מסמך Pages עם שלוש תיבות מלל מסומנות, כאשר הספרה אחת מופיעה בחלק העליון של התיבה הראשונה ועיגול לבן מופיע בחלק העליון של התיבה השנייה והתיבה השלישית

אם תיבת המלל כבר מכילה מלל, Pages יוצר אותה באופן אוטומטי כשרשור חדש. אם תיבת המלל ריקה, היא תצטרף באופן אוטומטי לשרשור האחרון שבחרתם אם כבר קיים שרשור, או שייווצר שרשור חדש אם עדיין לא יצרתם שרשור. כדי לשנות את השרשור שאליו שייכת תיבת מלל, לחצו או הקישו על המספר, ואחר כך בחרו שרשור אחר בתפריט.

מסמך Pages עם תפריט 'שרשור' פתוח בתיבת המלל השנייה, כאשר השרשור של תיבת המלל הראשונה מסומן

אם נעלתם תיבת מלל או קיבצתם אותה עם אובייקטים אחרים, עליכם לפתוח את הנעילה או לבטל את הקיבוץ לפני שתנסו לקשר את תיבת המלל עם תיבת מלל אחרת.

אם יש תיבות מלל מרובות באותו שרשור, לחצו על העיגול שבראש התיבה ואחר כך בחרו באפשרות 'צור שרשור חדש' כדי להסיר אותה מהשרשור הקיים ולהתחיל שרשור חדש משלה.

* עבור תיבות מלל מקושרות שבהן נעשה שימוש במלל אנכי, העיגולים שמראים את השרשורים מופיעים בצד ימין של תיבת המלל. שרשור של תיבות מלל מקושרות יכול להכיל שילוב של תיבות מלל אנכי ואופקי.


סידור מחדש של תיבות מלל בשרשור

בתיבות מלל המלל זורם רק מעמודים קודמים לעמודים מאוחרים. כאשר שרשור מתמשך על פני כמה עמודים, אם תעבירו תיבת מלל לעמוד אחר, המלל של השרשור יזרום מחדש באופן אוטומטי. כך מובטח שהמלל יזרום באופן טבעי מעמוד לעמוד.

כאשר שרשור כולל כמה תיבות מלל באותו עמוד, ניתן לשנות את הסדר שלהן בשרשור. כדי לשנות את הסדר של תיבות מלל, לחצו או הקישו על העיגול שבראש התיבה, ואחר כך:

  • ב-Mac או ב-iCloud, העבירו את מצביע העכבר מעל השרשור הנוכחי בתפריט (מופיע לצידו סימן ביקורת).
  • ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch, הקישו על השרשור הנוכחי. 

בחרו מספר סדר חדש כדי להוסיף את תיבת המלל הזו לחלק זה של הסדר. המלל של השרשור מתעדכן באופן אוטומטי. 

מסמך Pages עם אפשרויות 'שרשור' פתוחות בתיבת מלל מקושרת כאשר האפשרות 'סדר פריסה' מסומנת


ביטול קישור או מחיקת תיבת מלל

כשאתם מבטלים קישור או מוחקים תיבת מלל מקושרת, תוכן השרשור יזרום מחדש בתיבות המלל הנותרות

כדי לבטל קישור של תיבת מלל, לחצו או הקישו על העיגול ואחר כך בחרו באפשרות 'הסר מהשרשור'. 

מסמך Pages עם אפשרויות 'שרשור' פתוחות בתיבת מלל מקושרת כאשר האפשרות 'הסר מהשרשור' מסומנת

אם תבטלו את הקישור של תיבת המלל היחידה בשרשור, תוכן התיבה יישמר והיא תהפוך לתיבת מלל רגילה.

כדי למחוק תיבת מלל, בחרו את תיבת המלל ולחצו על 'מחק'. אם תמחקו את תיבת המלל היחידה בשרשור, תיבת המלל והתוכן שלה יימחקו.

אחרי שתקשרו תיבת מלל, היא תוגדר כ'מקובע בעמוד' בתפריט 'סוקר המסמכים' > 'ארגן' > 'מיקום האובייקט'. כך מובטח שתוכלו לשלוט במיקום השרשורים.

תאריך פרסום: