הצגה ומחיקה של היסטוריית השיחות ב-iPhone

ב-iOS 13 ואילך, אתם יכולים להציג את היסטוריית השיחות שלכם ולמחוק את כל השיחות האחרונות או רק שיחות מסוימות ב-iPhone.

כיצד למחוק היסטוריית שיחות

  1. פתחו את האפליקציה 'טלפון', ואחר כך הקישו על 'שיחות אחרונות' כדי להציג רשימה של שיחות אחרונות.
  2. הקישו על 'עריכה'.
  3. מחקו את היסטוריית השיחות במלואה או רק שיחה ספציפית. כדי לנקות את כל ההיסטוריה, הקישו על 'נקה' ואחר כך הקישו על 'מחק את כל השיחות האחרונות'. כדי לנקות שיחה אחת, הקישו על לחצן המחיקה , ואחר כך הקישו על 'מחק'.

אתם יכולים גם למחוק שיחות ספציפיות על-ידי החלקה שמאלה על השיחה והקשה על 'מחק'.

כדי להשאיר את היסטוריית השיחות עדכנית בכל המכשירים, הפעילו את iCloud Drive.

כדי למחוק את היסטוריית השיחות נדרשת iOS 13 ואילך.

תאריך פרסום: