כיצד לפצל מסך ב-Safari ב-iPad

כשה-iPad במצב תצוגה לרוחב, אתם יכולים להשתמש ב-Split View ב-Safari כדי לראות שני אתרי אינטרנט בו-זמנית.

לפני שמתחילים

שימוש ב-Split View ב-Safari

  1. העבירו את ה-iPad למצב תצוגה לרוחב.
  2. פתחו את Safari.
  3. כדי לראות שני אתרי אינטרנט בו-זמנית, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
    • פתחו קישור ב-Split View: געו נגיעה ממושכת בקישור, ואחר-כך גררו אותו לצד ימין במסך.
    • פתחו דף ריק ב-Split View: געו נגיעה ממושכת בסמל  , ואחר כך הקישו על 'פתח חלון חדש'.
    • העבירו כרטיסיה לצד השני של Split View: גררו את הכרטיסיה לשמאל או לימין ב-Split View.

כדי לצאת ממצב Split View, געו נגיעה ממושכת בסמל , ואחר כך הקישו על 'מזג את כל החלונות' או על 'סגור את כל [מספר] הכרטיסיות'. אתם יכולים גם להקיש על  כדי לסגור כרטיסיות בנפרד.

קבלו מידע נוסף על Split View ועל תכונות נוספות של ריבוי משימות ב-iPad.

תאריך פרסום: