אם האפשרות 'היי Siri' אינה פועלת ב- iPhone

בדקו מספר הגדרות ב- iPhone כדי לוודא ש- Siri מוגדרת ויכולה להאזין ולהגיב לבקשות.

בדקו אם האפשרות 'היי Siri' מופעלת

 1. עברו אל 'הגדרות'.
 2. הקישו על 'Siri וחיפוש'.
 3. כעת ודאו שההגדרות הבאות מופעלות:
  • הקשיבו ל'היי Siri'
  • אפשרו הפעלה של Siri כשהמכשיר נעול

הגדירו את Siri באופן שיאפשר זיהוי של קולכם

 1. עברו אל 'הגדרות'.
 2. הקישו על 'Siri וחיפוש'.
 3. השביתו את האפשרות 'הקשב ל"היי Siri"' ואחר כך הפעילו אותה שוב.
 4. כשמוצג המסך 'הגדרת "היי Siri"', הקישו על 'המשך'.
 5. אמרו כל פקודה שמופיעה על המסך.
 6. הקישו על 'סיום'.

אם Siri מפסיקה להגיב

 1. עברו אל 'הגדרות'.
 2. הקישו על 'Siri וחיפוש'.
 3. הקישו על 'תגובות של Siri'. 
 4. הקישו על 'העדפת תגובות שנאמרות' כדי לשמוע את Siri מציגה תגובות בדיבור, גם כאשר מצב 'שקט' מופעל.

קבלו עזרה נוספת עבור Siri

הזמינות, התכונות והפקודות של Siri משתנות בהתאם לשפה, למדינה ולאזור. למדו אילו תכונות של Siri נתמכות במדינה או באזור.

Published Date: