סמלי מצב וסמלים אחרים ב-iPhone

למדו מה המשמעות של סמלי המצב וסמלים אחרים שמופיעים בחלק העליון של המסך. 

היכן רואים סמלי מצב

סמלי מצב מופיעים בשורת המצב ב-iPhone:

דגמי iPhone עם Face ID

דגמי iPhone עם Touch ID

אם אינכם רואים סמל, בדקו ב'מרכז הבקרה' על ידי החלקה מטה מהפינה השמאלית העליונה.

אודות סמלי המצב ב-iPhone

כדי ללמוד מה המשמעות של סמל, אתרו אותו בהמשך.

סמל 5G
רשת ה-5G  של המפעיל זמינה וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשת זאת. עובד עם iPhone 12, ‏iPhone 12 mini, ‏iPhone 12 Pro ו-iPhone 12 Pro Max. (לא זמין בכל האזורים).


רשת ה-5G של המפעיל בתדר גבוה יותר זמינה וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשת זו. עובד עם iPhone 12, ‏iPhone 12 mini, ‏iPhone 12 Pro ו-iPhone 12 Pro Max. (לא זמין בכל האזורים).

סמל 5G E
רשת ה-5G E של המפעיל זמינה וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשת זאת. עובד עם iPhone 8 ואילך. (לא זמין בכל האזורים).

סמל LTE
רשת ה-LTE של המפעיל זמינה וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשת זאת. (iPhone 5 ואילך. לא זמין בכל האזורים.)

סמל 3G
רשתות ה-3G UMTS ‏(GSM) או ה-EV-DO ‏(CDMA) של המפעיל זמינות וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשתות אלה. 

סמל 4G
רשתות ה-4G UMTS ‏(GSM) או ה-LTE של המפעיל זמינות וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשתות אלה. (לא זמין בכל האזורים.)

סמל GPRS
רשתות ה-GPRS ‏(GSM) או ה-1xRTT ‏(CDMA) של המפעיל זמינות וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשתות אלה. 

סמל E
רשת ה-EDGE ‏(GSM) של המפעיל זמינה וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשת זאת.


אתם נמצאים בטווח של הרשת הסלולרית שלכם ויכולים לבצע ולקבל שיחות. אם אין אות, יופיע הכיתוב "אין קליטה".

סמל של קליטה סלולרית במכשיר עם SIM כפול
ב-iPhone שתומך ב-SIM כפול, אתם נמצאים בטווח של הרשת הסלולרית שלכם ויכולים לבצע ולקבל שיחות. אם אין אות, יופיע הכיתוב "אין קליטה".

סמל רשת אלחוטית
ניתן להשתמש בתכונה 'שיחות דרך רשת אלחוטית'. גם שם המפעיל מופיע ליד הסמל. 

סמל פסים של רשת אלחוטית
ה-iPhone מחובר לאינטרנט דרך רשת אלחוטית.

סמל VPN
אתם מחוברים לרשת באמצעות ‏VPN.

סמל VPN לא מחובר
אינכם מחוברים יותר לרשת VPN.

סמל חץ
אפליקציה או אתר משתמשים ב'שירותי מיקום'. סמל  חלול פירושו שפריט עשוי לקבל מידע על המיקום שלכם בתנאים מסוימים.

סמל גלגל מסתובב
קיימת פעילות ברשת. 

סמל 'מצב טיסה'
'מצב טיסה' פועל. לא תוכלו לבצע שיחות או להשתמש ב-Bluetooth עד שתכבו הגדרה זו

סמל נעילת תצוגה
האפשרות 'נעילת התצוגה' פועלת. המסך לא יסתובב עד שתכבו הגדרה זו.

סמל ירח
האפשרות 'נא לא להפריע' מופעלת. הגדרה זו משתיקה שיחות, התראות ועדכונים עד שתכבו אותה. שעונים מעוררים עדיין יושמעו.

סמל מנעול
ה-iPhone נעול באמצעות קוד גישה או Touch ID.


ה-iPhone מקושר לאוזניות-דיבורית, לאוזניות קשת או לאוזניות כפתור אלחוטיות.

סמל שעון
הוגדר שעון מעורר.


סמל זה מציג את רמת הסוללה של ה-iPhone. אם צבע הסמל צהוב, 'מצב סוללה חלשה' פועל. אם צבע הסמל אדום, סוללת ה-iPhone עומדת על פחות מ-20% טעינה.


רמת הסוללה של מכשיר ה-Bluetooth המקושר.


ה-iPhone מחובר לאינטרנט דרך 'נקודת גישה אישית' של מכשיר iOS אחר.

סמל סוללה עם ברק
ה-iPhone בטעינה.

סמל CarPlay
ה-iPhone מחובר ל-CarPlay.

אם הצבעים כחול, ירוק או אדום מופיעים בשורת המצב

ב-iPhone X ואילך, הצבע מוצג כבועה מאחורי השעה. ב-iPhone 8 ובדגמים מוקדמים יותר, הצבע מכסה את שורת המצב כולה. זו המשמעות של כל צבע:
 


ה-iPhone מספק 'נקודת גישה אישית'* או 'שיקוף מסך' או שאפליקציה משתמשת באופן פעיל במיקום שלכם.


אתם בעיצומה של שיחה.


ה-iPhone מקליט צליל או את המסך.

* עבור 'נקודת גישה אישית' ב-iPhone 8 ובדגמים מוקדמים יותר, תוכלו גם לראות כמה מכשירים הצטרפו לנקודת הגישה שלכם. סמל 'נקודת גישה אישית' מופיע בשורת המצב של מכשירי iOS שמשתמשים ב'נקודות גישה אישית'.

אם אתם רואים מחוונים כתומים או ירוקים בשורת המצב

עם iOS 14, ייתכן שתראו מחוון כתום או ירוק בשורת המצב ב-iPhone. מחוונים אלה מופיעים כאשר המיקרופון ו/או המצלמה נמצאים בשימוש על ידי אפליקציה.

מחוון כתום  מציין שהמיקרופון נמצא בשימוש על ידי אפליקציה ב-iPhone.

מחוון ירוק  מציין שהמצלמה או המצלמה והמיקרופון נמצאים בשימוש על ידי אפליקציה ב-iPhone.

אודות סמלים אחרים ב'מרכז הבקרה'

תאריך פרסום: