סמלי מצב וסמלים אחרים ב-iPhone

למדו מה המשמעות של סמלי המצב וסמלים אחרים שמופיעים בחלק העליון של המסך. 

היכן רואים סמלי מצב

סמלי מצב מופיעים בשורת המצב ב-iPhone:

 

דגמי iPhone עם Face ID

 

דגמי iPhone עם Touch ID

אם אינכם רואים אייקון, בדקו ב'מרכז הבקרה' על ידי החלקה מטה מהפינה השמאלית העליונה.

אודות סמלי המצב ב-iPhone

כדי ללמוד מה המשמעות של אייקון, אתרו אותו בהמשך.

סמל 5G
רשת 5G של המפעיל זמינה וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשת זו. רשת 5G פועלת עם דגמי iPhone אלה. (לא זמין בכל האזורים.)


רשת 5G של המפעיל זמינה בתדר גבוה יותר וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשת זו. פועל עם דגמי iPhone אלה. (לא זמין בכל האזורים.)

סמל 5G E
רשת ה-5G E של המפעיל זמינה וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשת זו. עובד עם iPhone 8 ואילך. (לא זמין בכל האזורים.)

אייקון LTE
רשת ה-LTE של המפעיל זמינה וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשת זו. (iPhone 5 ואילך. לא זמין בכל האזורים.)

אייקון 3G
רשתות ה-3G UMTS ‏(GSM) או ה-EV-DO ‏(CDMA) של המפעיל זמינות וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשתות אלה.

סמל 4G
רשתות ה-4G UMTS ‏(GSM) או ה-LTE של המפעיל זמינות וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשתות אלה. (לא זמין בכל האזורים.)

סמל GPRS
רשתות ה-GPRS ‏(GSM) או ה-1xRTT ‏(CDMA) של המפעיל זמינות וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשתות אלה. 

אייקון E
רשת ה-‎EDGE ‏(GSM)‎ של המפעיל זמינה וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט דרך רשת זו.

סמל של רשת סלולרית
אתם נמצאים בטווח של הרשת הסלולרית שלכם ויכולים לבצע ולקבל שיחות. אם אין אות, תוצג ההודעה 'אין קליטה' או 'מצב חירום'.

סמל של קליטה סלולרית במכשיר עם SIM כפול
ב-iPhone שתומך ב-SIM כפול, אתם נמצאים בטווח של הרשת הסלולרית שלכם ויכולים לבצע ולקבל שיחות. אם אין אות, תוצג ההודעה 'אין קליטה' או 'מצב חירום'.

סמל של רשת אלחוטית
ניתן להשתמש בתכונה 'שיחות דרך רשת אלחוטית'. גם שם המפעיל מופיע ליד הסמל. 

אייקון פסים של רשת אלחוטית
ה-iPhone מחובר לאינטרנט דרך רשת אלחוטית

סמל VPN
אתם מחוברים לרשת באמצעות VPN.

אייקון VPN לא מחובר
אינכם מחוברים יותר לרשת VPN.

אייקון חץ
אפליקציה או אתר משתמשים ב'שירותי מיקום'. חץ כחול  עשוי להופיע כאשר האפליקציה שבה אתם משתמשים מבקשת את פרטי המיקום שלכם.

אייקון גלגל מסתובב
קיימת פעילות ברשת. 

אייקון 'מצב טיסה'
'מצב טיסה' פועל. לא תוכלו לבצע שיחות או להשתמש ב-Bluetooth עד שתכבו הגדרה זו

סמל נעילת תצוגה
האפשרות 'נעילת התצוגה לאורך' מופעלת. המסך לא יסתובב עד שתכבו הגדרה זו.

סמל של ירח
האפשרות 'נא לא להפריע' מופעלת. הגדרה זו משתיקה שיחות, התראות ועדכונים עד שתכבו אותה. שעונים מעוררים עדיין יושמעו.

אייקון מנעול
ה-iPhone נעול באמצעות קוד גישה או Touch ID.

סמל של אוזניות
ה-iPhone מקושר לאוזניות-דיבורית, לאוזניות קשת או לאוזניות כפתור אלחוטיות.

אייקון שעון
הוגדר שעון מעורר.

סמל של סוללה טעונה
סמל זה מציג את רמת הסוללה של ה-iPhone. אם צבע האייקון צהוב, 'מצב סוללה חלשה' פועל. אם צבע הסמל אדום, סוללת ה-iPhone עומדת על פחות מ-20% טעינה.

סמל של סוללה אנכית
רמת הסוללה של מכשיר ה-Bluetooth המקושר.

סמל של 'נקודת גישה'
ה-iPhone מחובר לאינטרנט דרך 'נקודת גישה אישית' של מכשיר iOS אחר.

אייקון סוללה עם ברק
ה-iPhone בטעינה.

אייקון CarPlay
ה-iPhone מחובר ל-CarPlay.

סמל מסך השיתוף SharePlay
אתם משתפים את המסך באמצעות SharePlay.

סמל SharePlay
התכונה SharePlay פעילה.

אם הצבעים כחול, ירוק, אדום או סגול מופיעים בשורת המצב

ב-iPhone X ואילך, הצבע מוצג כבועה מאחורי השעה. ב-iPhone 8 ובדגמים מוקדמים יותר, הצבע מכסה את שורת המצב כולה. זו המשמעות של כל צבע:
 


ה-iPhone משתמש בשיקוף מסך או שאפליקציה מסוימת עושה כרגע שימוש בפרטי המיקום שלכם.


אתם בשיחה או שה-iPhone מתפקד כ'נקודת גישה אישית'*,


ה-iPhone מקליט צליל או את המסך.


ה-iPhone משתמש ב-SharePlay כדי לשתף תוכן.

* עבור 'נקודת גישה אישית' ב-iPhone 8 ובדגמים מוקדמים יותר, תוכלו גם לראות כמה מכשירים הצטרפו לנקודת הגישה שלכם. סמל 'נקודת גישה אישית' מופיע בשורת המצב של מכשירי iOS שמשתמשים ב'נקודות גישה אישית'.

אם אתם רואים מחוונים כתומים או ירוקים בשורת המצב

ב-iOS 14 ואילך, ייתכן שתראו מחוון כתום או ירוק בשורת המצב ב-iPhone. מחוונים אלה מופיעים כאשר המיקרופון ו/או המצלמה נמצאים בשימוש על ידי אפליקציה.

מסך iPhone המציג את המיקרופון בשורת המצב

מחוון כתום  מציין שהמיקרופון נמצא בשימוש על ידי אפליקציה ב-iPhone.

מסך iPhone המציג את המצלמה בשורת המצב

מחוון ירוק  מציין שהמצלמה או המצלמה והמיקרופון נמצאים בשימוש על ידי אפליקציה ב-iPhone.

אודות סמלים אחרים ב'מרכז הבקרה'

תאריך פרסום: