ניהול ומחיקה של אנשי קשר ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

למדו כיצד להגדיר ולנהל את אנשי הקשר שלכם כדי לשנות את מה שמופיע באפליקציה 'אנשי קשר', למחוק אנשי קשר ועוד.

הגדרת חשבון אנשי הקשר

אתם יכולים להגדיר את חשבונות הדוא"ל שלכם לשיתוף אנשי קשר עם האפליקציה 'אנשי קשר'. אם יש לכם חשבון אנשי קשר, כמו מדריך כתובות עסקי או בית-ספרי, אתם יכולים להגדיר גם אותו. כך עושים זאת:

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'אנשי קשר' > 'חשבונות'.
 2. הקישו על 'הוסף חשבון'.
 3. הקישו על השירות שבו יש לכם חשבון. לחלופין, הקישו על 'אחר' כדי להגדיר חשבון אנשי קשר, למשל חשבון LDAP או CardDAV.
 4. הזינו את המידע והסיסמה שלכם.
 5. הקישו על 'הבא'.

אם מוגדרים אצלכם כמה חשבונות באפליקציה 'אנשי קשר' ואתם רוצים לראות אנשי קשר עבור אחד מהם, פתחו את 'אנשי קשר' והקישו על 'קבוצות' בפינה השמאלית העליונה.

הפעלה או השבתה של 'אנשי קשר' עבור חשבון

מעוניינים להוסיף או להסיר את כל אנשי הקשר מחשבון שכבר הגדרתם? פשוט הפעילו או השביתו את 'אנשי קשר' עבור החשבון הזה:

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'אנשי קשר' > 'חשבונות'.
 2. הקישו על החשבון שיש בו אנשי קשר שאתם רוצים להוסיף או להסיר.
 3. כדי להוסיף אנשי קשר, הפעילו את 'אנשי קשר'. כדי להסיר אנשי קשר, השביתו את 'אנשי קשר', ואחר כך הקישו על 'מחק מה-iPhone שלי'.

בחירת חשבון ברירת מחדל להוספת אנשי קשר חדשים

אם הגדרתם חשבונות מרובים באפליקציה 'אנשי קשר', אתם יכולים לבחור חשבון ברירת מחדל כדי להוסיף אליו אנשי קשר. פשוט עברו אל 'הגדרות' > 'אנשי קשר' > 'חשבון ברירת-מחדל', ובחרו חשבון.

שינוי אופן המיון וההצגה של אנשי קשר

אתם יכולים לבחור כיצד למיין את אנשי הקשר, למשל בסדר אלפביתי של השם הפרטי או שם המשפחה. פשוט עברו אל 'הגדרות' > 'אנשי קשר', ובחרו מבין האפשרויות הבאות:

 • 'סדר מיון': מיינו את אנשי הקשר בסדר אלפביתי של השם הפרטי או שם המשפחה.
 • 'סדר הצגה': הראו את השמות הפרטיים של אנשי הקשר לפני שמות המשפחה או אחריהם.
 • 'שם מקוצר': בחרו כיצד השם של איש הקשר יופיע באפליקציות כמו 'דואר', 'הודעות', 'טלפון' ועוד.

מחיקת איש קשר

כשאתם מוחקים איש קשר, הפעולה תביא למחיקה שלו לצמיתות מהמכשיר שלכם. בנוסף, אם תמחקו איש קשר מחשבון הדוא"ל שלכם, אתם מוחקים את איש הקשר לצמיתות גם מכל המכשירים שנכנסו לחשבון דוא"ל זה.

כך תמחקו איש קשר:

 1. פתחו את 'אנשי קשר' והקישו על איש הקשר שאתם רוצים למחוק.
 2. הקישו על 'עריכה'.
 3. גללו למטה והקישו על 'מחק איש קשר', ואחר כך הקישו שוב על 'מחק איש קשר' לאישור.

תאריך פרסום: