אם אינכם מצליחים להוריד או לעדכן אפליקציות ב-iPhone או במכשיר Apple אחר

אם אפליקציות לא נטענות או מתעדכנות ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch, ב-Apple Watch, ב-Mac או ב-Apple TV, ראו מה ניתן לעשות.

אם אינכם מצליחים להוריד או לעדכן אפליקציות כלל, כולל אפליקציות בחינם, ומוצגת הודעה בנושא חיוב או תשלום, ראו מה ניתן לעשות.

אם ברצונכם לעדכן אפליקציות, תוכלו לעדכן אותן באופן ידני או להפעיל עדכונים אוטומטיים. אך אם האפליקציה לא מתעדכנת, או שההורדה שלה נקטעת, נסו לבצע את השלבים הבאים: 

מתחברים לרשת Wi-Fi

iPhone שבו מוצגות הגדרות Wi-Fi. מוצגת הודעה על כך שאין חיבור לאינטרנט.

אם אתם משתמשים בנתונים סלולריים או ברשת Wi-Fi ונתקלים בבעיות עם אפליקציה, נסו להתחבר לרשת Wi-Fi אחרת. למדו כיצד להתחבר לרשת Wi-Fi‏ במכשיר עם iOS או iPadOS‏, במחשב Mac או ב-Apple Watch.

כדי לבדוק את החיבור לרשת Wi-Fi, נסו להזרים סרטון מהאינטרנט כדי לראות אם הוא נטען במהירות. לחלופין, פנו לספק האינטרנט לקבלת סיוע נוסף.

משהים את הורדת האפליקציה ומפעילים אותה מחדש

iPhone שבו מוצג תפריט עם אפשרויות לקביעת עדיפות להורדה, השהיית הורדה, ביטול הורדה וארגון מחדש של אפליקציות.

כשתלחצו בחוזקה על האפליקציה במסך הבית, ייתכן שיוצגו האפשרויות 'המשך בהורדה', 'השהה הורדה' או 'בטל את ההורדה'. אם הורדת האפליקציה הושהתה, הקישו על 'המשך בהורדה'. אם היא נתקעה, הקישו על 'המשך בהורדה' ולאחר מכן לחצו בחוזקה על האפליקציה שוב והקישו על 'המשך בהורדה'.

מפעילים מחדש את המכשיר

iPhone שבו מוצגת אפליקציה שעליה רשת לבנה עם קווים אפורים.

אם האפליקציה מוצגת במסך הבית, אך היא מעומעמת או שעליה מופיעה רשת לבנה עם קווים אפורים, אל תמחקו את האפליקציה. הפעילו מחדש את המכשיר ולאחר מכן עברו ל-App Store והורידו מחדש את האפליקציה. למדו כיצד להפעיל מחדש מכשיר עם iOS או iPadOS‏, Apple Watch או Apple TV

אם תמחקו את האפליקציה, ייתכן שתאבדו את התוכן המשויך אליה.

קבלת עזרה נוספת

אם אתם ממשיכים להיתקל בבעיות עם אפליקציות במכשיר שלכם, פנו אל התמיכה של Apple.

תאריך פרסום: