ניהול הזמנות לפגישות ב-Exchange ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

למדו כיצד לנהל הזמנות לפגישות ב-Microsoft Exchange בעזרת 'לוח שנה'.

ניתן להשתמש ב'לוח שנה' כדי להזמין עמיתים לפגישות, לשלוח הזמנות לפגישות, להציע מועדים חדשים לפגישות ועוד.

בדיקת דרישות

מה דרוש לכם:

 • iPhone,‏ iPad או iPod touch עם iOS 10 ואילך או עם iPadOS
 • חשבון עם Microsoft Exchange 2010 ואילך


הזמנת עמיתים לפגישה

 1. פתחו את 'לוח שנה', ואחר כך הקישו על לחצן ההוספה  כדי ליצור אירוע חדש. עבור אירוע קיים, הקישו על האירוע ואחר כך הקישו על 'עריכה'.
 2. הקישו על 'מוזמנים'.
 3. הקישו על 'הוסף/י מוזמנים/ות'.
  האפליקציה 'לוח שנה' ב-iPhone שבה מוצג הלחצן 'הוסף/י מוזמנים/ות'.
 4. הזינו את כתובות הדוא"ל של האנשים שאתם רוצים להזמין, ואחר כך הקישו על 'סיום'. אחרי שהקשתם על 'סיום', כל אחד מהמוזמנים יקבל הודעת דוא"ל שבה יוכל לאשר, לדחות או לקבל באופן לא סופי את ההזמנה.


העברת הזמנה לפגישה

בחלק משרתי Exchange, כל משתתף באירוע יכול להזמין משתתפים אחרים.

 1. פתחו את 'לוח שנה' ואחר כך הקישו על אירוע.
 2. הקישו על 'מוזמנים'.
 3. הקישו על 'הוסף/י מוזמנים/ות'. 
 4. הזינו את כתובות הדוא"ל של המוזמנים החדשים, ואחר כך הקישו על 'סיום'.
 5. הקישו על 'סיום' במסך 'מוזמנים'.
 6. הקישו על 'שלח'. אם הפגישה חוזרת, הקישו על 'שמור עבור אירוע זה בלבד' או על 'שמור עבור אירועים עתידיים'.


הצעת מועד חדש לפגישה

ב'לוח שנה', כל מוזמן יכול להציע מועד* חדש לפגישה.

 1. פתחו את 'לוח שנה' ואחר כך הקישו על אירוע.
 2. הקישו על 'הצע/י מועד חדש'.
  האפליקציה 'לוח שנה' ב-iPhone שבה מוצג הלחצן 'הצע/י מועד חדש' בהזמנה לאירוע.
 3. בחרו מועד חדש מתוך רשימת האפשרויות הזמינות.
 4. הקישו על 'סיום'. 

האפליקציה 'לוח שנה' תשלח עדכון למארגן לגבי המועד שהצעתם. המארגן יוכל לקבל את המועד החדש או להתעלם ממנו, או שיוכל לשלוח תשובה בהודעת דוא"ל. אם המארגן יסכים למועד החדש, מועד הפגישה יתעדכן.


ביטול פגישה

 1. פתחו את 'לוח שנה' ואחר כך הקישו על אירוע.
 2. הקישו על 'מחק את האירוע'.
  האפליקציה 'לוח שנה' ב-iPhone המציגה שתי אפשרויות לאחר מחיקת אירוע, 'מחק את האירוע' ו'ביטול'.
 3. הקישו שוב על 'מחק את האירוע' לאישור. 

האפליקציה 'לוח שנה' תשלח עדכון לכל המוזמנים לפגישה על כך שהפגישה בוטלה.


מידע נוסף

למדו כיצד להשתמש ב'לוח שנה' ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch‏.

* תכונה זו מחייבת Office365 או Microsoft Exchange 2016 ואילך.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: