הוספת מחירי מניות ושערי חליפין עדכניים לגיליונות עבודה ב-Numbers

לא משנה אם אתם עוקבים אחרי השקעות לקראת פרישה או חיסכון ללימודים גבוהים, או אם אתם בוחנים אפשרויות פיננסיות, כדאי להשתמש ב-Numbers כדי ליצור גיליונות עבודה ששואבים נתונים וביצועי מניות, או שערי חליפין, ישירות מהאינטרנט. 

הוספת מידע על מניות לגיליון העבודה

 1. הקישו או לחצו על התא שבו אתם רוצים להוסיף מידע על מניה.1 
  • ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch, הקישו על 'תא' > 'מחיר מניה'. ייתכן שיהיה עליכם להחליק למעלה כדי לראות זאת.
  • ב-Mac, לחצו על הלחצן 'הכנס' , ואחר כך בחרו ב'מחיר מניה'.
 2. בחרו מניה מהרשימה. אם אתם רוצים לחפש מניה מסוימת, הזינו את השם או את סמל המניה של החברה. 
 3. בחרו את המאפיין שאחריו אתם רוצים לעקוב. 
  • ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch, הקישו על המאפיין שאחריו אתם רוצים לעקוב בתא הזה. מימין למאפיין שאחריו אתם עוקבים יופיע הסימן . הקישו על 'סיום'.
  • ב-Mac, בתפריט הקופץ 'מאפיין', בחרו את המידע שאחריו תרצו לעקוב בתא הזה. לחצו מחוץ לתיבת הדו-שיח.

אם אתם רוצים לראות מידע מעודכן מהנעילה של היום הקודם, או לשנות את המאפיין שאחריו אתם עוקבים, הקישו פעמיים או הקליקו פעמיים על התא.

אתם יכולים גם להשתמש בנוסחה STOCK כדי להזין ולערוך בתא מידע על מניה. כך תוכלו לערוך את STOCK כנוסחה:

 • ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch, הקישו על התא, הקישו על 'תא', ואחר כך הקישו על 'ערוך נוסחא'.
 • ב-Mac, לחצו פעמיים על התא, ואחר כך לחצו על 'ערוך כנוסחה'.

1כדי להוסיף מידע על מניה, עליכם להיות מחוברים לאינטרנט. אם האפשרות 'מחיר מניה' מעומעמת, ייתכן שהאינטרנט אינו זמין. בדקו את החיבור לרשת. כשאתם במצב לא מקוון, כל תא ששואב מידע באופן פעיל מהאינטרנט יהיה ריק.


מאפייני מניות שניתן לעקוב אחריהם

כשאתם עורכים את הנוסחה STOCK, אתם יכולים להשתמש בכל אחת מהמחרוזות או בכל אחד מהמספרים הבאים כדי להציג סוגים שונים של נתונים: 

 • 'מחיר' (0 או מושמט): שער המניה כפי שנקבע בנעילה של יום המסחר הקודם.
 • 'שם' (1): השם המלא של המניה או של החברה.
 • 'שינוי' (2): ההפרש בין העסקה האחרונה ביום המסחר הקודם לבין מחיר הנעילה ביום המסחר שלפניו. אם המניה לא נסחרה במרווח זמן זה, השינוי מדווח כ-0.
 • 'אחוז שינוי' (3): אחוז השינוי בין שני מחירי הנעילה האחרונים של המניה.
 • 'פתיחה' (4): מחיר הפתיחה שבו נסחרה המניה בתחילת יום המסחר הקודם.
 • 'שיא' (5): המחיר הגבוה ביותר שבו נסחרה המניה במהלך יום המסחר הקודם.
 • 'שפל' (6): המחיר הנמוך ביותר שבו נסחרה המניה במהלך יום המסחר הקודם.
 • 'שווי שוק' (7): ערך השוק של כל המניות הסחירות של החברה ביום המסחר הקודם. ערך זה מחושב על-ידי הכפלת המספר הכולל של המניות הסחירות במחיר למניה.
 • 'נפח מסחר' (8): מספר מניות החברה שנקנו ונמכרו במהלך יום המסחר הקודם.
 • 'תשואה' (9): היחס של הדיבידנד השנתי של מניות החברה (חלוקת רווחים) למניה באחוזים ממחיר המניה.
 • 'יעד לשנה אחת' (10): אומדן מחיר היעד לשנה אחת, שהוא חציון מחיר היעד בתחזיות האנליסטים שסוקרים את המניות.
 • 'שיא 52 שבועות' (11): מחיר המסחר הגבוה ביותר של המניה במהלך 52 השבועות האחרונים.
 • 'שפל 52 שבועות' (12): מחיר המסחר הנמוך ביותר של המניה במהלך 52 השבועות האחרונים.
 • 'נפח ממוצע ל-3 חודשים (15): הממוצע החודשי של נפח המסחר המצטבר במהלך שלושת החודשים האחרונים חלקי 22 ימים.
 • 'בטא' (16): מידת התנודתיות (סיכון שיטתי) של נייר ערך או סחורה כלשהם ביחס לשוק כולו.
 • 'מטבע' (19): המטבע שבאמצעותו מודדים את ערך המניה.
 • 'דיבידנד שנתי' (20): סכום הדיבידנד השנתי (חלוקת רווחים) למניה.
 • 'רווח למניה' (21): רווח למניה - מחושב על-ידי חלוקת סך כל הרווחים של החברה במספר המניות הסחירות שלה (כל המניות שברגע זה נמצאות בידי בעלי המניות שלה).
 • 'בורסה'‏ (22): הבורסה שבה המניות נסחרות (למשל, NYSE,‏ NASDAQ,‏ Euronext ועוד).
 • 'יחס מחיר/רווח' (23): יחס מחיר/רווח, המתקבל על-ידי חישוב מחיר השוק של המניה חלקי הרווח למניה ב-12 החודשים העוקבים.
 • 'הסגירה הקודמת' (24): מחיר הנעילה של המניה מיום המסחר האחרון שקדם לרכישה האחרונה שדווחה.
 • 'סמל' (25): סימול המניה (סמל פסנוע) שמשמש כקוד זיהוי בלעדי של המניה.


מעקב אחר ההיסטוריה של מניה

אם אתם רוצים לעקוב אחר ההיסטוריה של מניה מסוימת, השתמשו ב-STOCKH. כשאתם מוסיפים את הנוסחה, עליכם להגדיר את המאפיינים הבאים:

 • סמל: קיצור שמשמש לזיהוי בלעדי של מניות שהציבור יכול לסחור בהן בשוק מניות מסוים, מופיע בין מירכאות, או הפניה לתא שמכיל את הסמל.
 • מאפיין: ערך אופציונלי המגדיר את מאפיין המניה שיוחזר. האפליקציה Numbers מציעה באופן אוטומטי את הערך 'נעילה'. במקום 'נעילה', תוכלו לבחור ב'פתיחה', 'שיא', 'שפל' או 'נפח מסחר'.
 • תאריך: התאריך שעבורו ברצונכם לקבל את הנתונים ההיסטוריים של מחיר המניה.


הוספת שערי חליפין לגיליון העבודה

אתם יכולים להשתמש בנוסחה CURRENCY כדי לשאוב נתונים על שערי חליפין מהאינטרנט ולהשתמש בהם בגיליון העבודה. כשאתם מוסיפים את הנוסחה, עליכם להגדיר את המאפיינים הבאים:

 • מטבע-1: זהו קוד המטבע שממנו אתם מבצעים המרה. השתמשו במירכאות מסביב למחרוזת.
 • מטבע-2: זהו קוד המטבע שאליו אתם מבצעים המרה. השתמשו במירכאות מסביב למחרוזת.

עבור המאפיין השלישי, האפליקציה Numbers מציעה באופן אוטומטי את הערך 'מחיר'. אם תזינו 0 או תשמיטו לגמרי את הפריט הזה, התא יציג את שער החליפין של מטבע-1 למטבע-2, כשהוא מבוטא כמטבע-2.
 

מאפייני מטבע שניתן לעקוב אחריהם

כשאתם עורכים את הנוסחה, אתם יכולים להשתמש בכל אחת מהמחרוזות או בכל אחד מהמספרים הבאים כדי להראות סוגים שונים של נתונים:

 • 'שם' (1): הקודים של המטבעות שצוינו, כשהם מוצגים בנוסחה לחישוב שער החליפין.
 • 'שינוי' (2): ההפרש בין שערי החליפין שנרשמו בשעת נעילת המסחר ביומיים האחרונים שבהם התקיים מסחר.
 • 'אחוז שינוי' (3): אחוז השינוי בין שני מחירי הנעילה האחרונים של שער החליפין.
 • 'פתיחה' (4): שער החליפין בשעת הפתיחה של יום המסחר הקודם.
 • 'שיא' (5): שער החליפין הגבוה ביותר במהלך יום המסחר הקודם.
 • 'שפל' (6): שער החליפין הנמוך ביותר במהלך יום המסחר הקודם.
 • 'שיא 52 שבועות' (7): שער החליפין הגבוה ביותר במהלך 52 השבועות האחרונים.
 • 'שפל 52 שבועות' (8): שער החליפין הנמוך ביותר במהלך 52 השבועות האחרונים.
   

מעקב אחר ההיסטוריה של מטבע

אם אתם רוצים לעקוב אחר ההיסטוריה של מטבע מסוים, השתמשו ב-CURRENCYH. כשאתם מוסיפים את הנוסחה, עליכם להגדיר את המאפיינים הבאים:

 • מטבע-1: קוד המטבע שממנו אתם מבצעים המרה. מטבע‑1 הוא מחרוזת שמופיעה בין מירכאות.
 • מטבע-2: קוד המטבע שאליו אתם מבצעים המרה. מטבע‑2 הוא מחרוזת שמופיעה בין מירכאות.
 • מאפיין: ערך אופציונלי המגדיר את מאפיין המטבע שיוחזר. האפליקציה Numbers מציעה באופן אוטומטי את הערך 'נעילה'. במקום 'נעילה', אתם יכולים לבחור ב'פתיחה', 'שיא', 'שפל' או בכל מאפיין מטבע אחר (ראו מאפייני מטבע שניתן לעקוב אחריהם). 
 • תאריך: התאריך שעבורו ברצונכם לקבל את המידע ההיסטורי של שער החליפין.

תאריך פרסום: