שימוש ב'משוב בעת הקלדה' ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

עם 'משוב בעת הקלדה', מכשיר ה-iOS או ה-iPadOS יכול לספק לכם משוב כשאתם מקלידים, וכן להשמיע תיקוני מלל והצעות למילים.

הגדרת 'משוב בעת הקלדה'

במכשיר, עברו אל 'הגדרות' > 'נגישות' > 'הקראת תוכן' > 'משוב בעת הקלדה'. מכאן, תוכלו להפעיל את התכונות הבאות:

  • 'משוב על תווים': הפעילו את 'תווים' כדי שהמכשיר יקריא את האותיות בזמן שאתם מקלידים. הפעילו את 'רמזים לתווים' כדי שהמכשיר יקריא את השם הפונטי של האות.
  • 'הקרא מילים': הגדירו את המכשיר כך שיקריא מילה בזמן שאתם מקלידים אותה.
  • 'הקרא מלל אוטומטי': הגדירו את המכשיר כך שיקריא תיקונים אוטומטיים ושינויים אוטומטיים של אותיות קטנות לגדולות בעת הופעתם.  
  • 'לחץ/י והחזק/י להקראת חיזוי': אתם יכולים לגעת נגיעה ממושכת במילה כדי לשמוע חיזוי מלל בזמן שאתם מקלידים.
תאריך פרסום: