מענה או ביצוע שיחות RTT או TTY מה-iPhone

עם iOS 10 ואילך, ועם חיבור סלולרי ב-iPhone, אתם יכולים לבצע שיחות RTT או TTY (מלל בזמן אמת/טלפון מלל) ללא חומרה נוספת. אתם גם יכולים למצוא תמלולים של השיחות הקודמות שלכם.

מה זה RTT/TTY?

RTT (טקסט בזמן אמת) מאפשר לכם לשלוח הודעות טקסט לנמען במהלך שיחת טלפון. ניתן להשתמש ב-RTT גם עם מכשיר TTY (טלפרינטר).

תכונה זו זמינה עבור תוכניות של מפעילים סלולריים בארצות הברית ובקנדה בלבד. תעריפים רגילים של שיחות קוליות חלים על שיחות RTT/TTY גם של תוכנה וגם של חומרה. בהתאם למפעיל הסלולרי שלכם, אתם עשויים לראות RTT,‏ TTY או RTT/TTY.


הגדרת RTT/TTY

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'נגישות' > RTT/TTY. 
 2. הפעילו את 'תוכנת RTT/TTY' או את 'חומרת TTY'.
 3. הקישו על 'מספר ממסר' והזינו מספר טלפון עבור שיחות ממסר RTT/TTY.
 4. RTT/TTY שולח תווים באופן מיידי עם ההקלדה. אם אינכם רוצים לשלוח טקסט מיד עם ההקלדה, השביתו את האפשרות 'שלח מיד' כדי לשלוח את ההודעות בשלמותן עם סיום ההקלדה.
 5. כדי לענות על כל שיחה באמצעות RTT/TTY, הפעילו את האפשרות 'ענה לכל השיחות באמצעות RTT/TTY'‏.*
 6. אם אתם רוצים לענות לשיחות RTT/TTY ולבצע אותן ממכשיר RTT/TTY חיצוני במקום מה-iPhone, הפעילו את האפשרות 'חומרת TTY'. 

* אם תפעילו את האפשרות 'ענה לכל השיחות באמצעות RTT/TTY', לא תקבלו יותר שיחות קוליות.


ביצוע או קבלת שיחות RTT/TTY

 1. פתחו את האפליקציה 'טלפון'.
 2. בחרו את איש הקשר והקישו על מספר הטלפון שלו.
 3. בחרו באפשרות RTT/TTY או באפשרות 'ממסר RTT/TTY'.
 4. המתינו עד שהשיחה תתחבר, ואחר כך בחרו ב-RTT/TTY.
 5. הזינו את ההודעה.
  • אם תפעילו את האפשרות 'שלח מיד' ב'הגדרות', הנמען יראה את ההודעה שלכם בזמן שאתם מקלידים אותה.
  • אם לא, הזינו את הודעתכם ואחר כך הקישו על הלחצן 'שלח' סמל שליחה כדי לשלוח.
  • מעוניינים למצוא משפטי קיצור? המתינו רגע לפני שאתם מקלידים את ההודעה והקיצורים יופיעו, למשל SK עבור 'מוכן להתנתק' ו-GA עבור 'קדימה'.

איתור תמלול של שיחת RTT/TTY קודמת

 1. פתחו את האפליקציה 'טלפון'.
 2. הקישו על 'אחרונים'.
 3. הקישו על הלחצן 'פרטים נוספים'  ליד השיחה שברצונכם לראות. ליד שיחות RTT/TTY מופיע סמל טלפון סמל טלפון TTY ומקלדת.
 4. הקישו על ההיסטוריה של 'שיחה יוצאת' או של 'שיחה נכנסת'.
 5. יופיע תעתיק של השיחה.
תאריך פרסום: