שימוש ב-SFTP להעלאת נתונים של סטודנטים, חברי צוות וכיתות ל-Apple School Manager

אם מערכת המידע לסטודנטים (SIS) אינה נתמכת כרגע על-ידי Apple School Manager, או אם אין לכם מערכת מידע לסטודנטים, תוכלו להעלות נתונים של סטודנטים, חברי צוות וכיתות ל-Apple School Manager באמצעות SFTP.

כשאתם מגדירים את SFTP ב'מדריך SIS/SFTP',‏ Apple School Manager נותן לכם קבצים בתבנית CSV ואת פרטי הגישה לשרת SFTP פרטי. אפשר לייצא נתונים ממערכת SIS נתמכת או ליצור את הקבצים ביישום גיליונות עבודה כגון Numbers. לפני שאתם מייצאים ממערכת ה-SIS, חשוב ליצור קשר עם ה-SIS כדי לוודא שהפורמט מתאים ל-Apple School Manager.

העלאת SFTP מחייבת יישום של צד שלישי ב-macOS. אם לא מותקן אצלכם לקוח SFTP, תוכלו למצוא לקוח כזה ב-Mac App Store.

היעזרו בלחצנים הבאים לקבלת סיוע בהגדרת קובצי ה-SFTP. אם עדיין לא השתמשתם ב-SFTP כדי להעלות נתונים ל-Apple School Manager, עליכם להתחיל בסעיף 'הגדרת ההעלאה הראשונה ל-SFTP'.

הגדרת ההעלאה הראשונה של SFTP

 1. התחברו ל-Apple School Manager כמנהלי מערכת, מנהלי אתר או מנהלי אנשים.
 2. לחצו על 'הגדרות' בפינה הימנית התחתונה, בחרו באפשרות 'מקור נתונים', ואחר כך לחצו על 'התחבר/י'. עליכם לאמת דומיין כדי שתוכלו להגדיר SFTP.
 3. לחצו על 'חפש/י סטודנטים, צוות וכיתות'.
 4. לחצו על 'התקנת SFTP'‏.
 5. Apple School Manager מייצר כתובת URL, שם משתמש וסיסמה לשימוש בעת העלאת קבצים. השתמשו במידע זה כדי להגדיר את לקוח SFTP‏.
 6. לחצו על 'הורדת תבניות'.
 7. קראו את ההנחיות לשימוש בתבניות בסעיף 'מילוי קובצי הנתונים'.
 8. לאחר מילוי קובצי הנתונים, צרו ארכיון Zip של כל ששת הקבצים. ב-Finder תוכלו לבחור את הקבצים ואז לעבור לתפריט 'קובץ' ולבחור באפשרות 'כווץ 6 פריטים'. לא משנה איזה שם תתנו לארכיון ה-Zip.
 9. העלו את קובץ ה-Zip ל-Apple School Manager. השתמשו בלקוח SFTP כדי להתחבר לכתובת ה-URL המוצגת ב-SIS/SFTP Assistant. כאשר תתבקשו למסור את פרטי ההתחברות, השתמשו בשם המשתמש ובסיסמה שקיבלתם כשלחצתם על 'התקנת SFTP'. העתיקו את קובץ ה-Zip לספריית ה-Dropbox.
 10. לחצו על 'המשך' ב'מדריך SIS/SFTP'. אם מה שהעליתם מכיל שגיאות, תוכלו לעיין ביומן רישום המזהה את השורות והקבצים המכילים שגיאות. תקנו את השגיאות בקובצי הנתונים, ואחר כך חזרו על השלבים 8 ו-9. אין צורך להסיר את הקובץ הקודם משרת ה-SFTP.
 11. כאשר ייבוא ה-SFTP מסתיים, לחצו על 'בדיקת נתוני SFTP'. אם אתם מגלים שגיאות כלשהן, לחצו על 'ביטול'. תקנו את השגיאות בקובצי הנתונים, ואחר כך חזרו על תהליך ההעלאה. אם הנתונים מדויקים ומלאים, לחצו על 'המשך'.
 12. תחת 'יצירת חשבונות וכיתות', בחרו פורמט של 'Apple ID מנוהל' לתלמידים, למדריכים ולצוות. לחצו על 'תצוגה מקדימה של חשבונות וכיתות'. כאשר מזהי ה-ID בתבנית הנכונה, לחצו על 'יצירת חשבונות וכיתות'. ניתן להשתמש אך ורק בדומיינים מאומתים בתבנית של Apple ID מנוהל‏.
 13. לאחר יצירת החשבונות, הפיצו פרטי התחברות למשתמשים והקצו תפקידים לצוות.

מילוי קובצי הנתונים

קובץ התבניות שהורד כולל שישה קובצי ערכים מופרדים באמצעות פסיק (CSV) עבור Classes,‏ Courses,‏ Locations,‏ Rosters,‏ Students ו-Staff. אם התבניות אינן זמינות ב-Apple School Manager, או אם איבדתם עותק של התבניות המקוריות, תוכלו להוריד אותן שוב.

אתם יכולים להשתמש ב-SIS כדי לייצא נתונים בעיצוב המתואר בעזרת התבניות ובמאמר זה, או שאתם יכולים לערוך את התבניות בתוכנית גיליונות עבודה, כגון Numbers.

היעזרו בטבלאות שבמאמר זה כדי לוודא שאתם מזינים את המידע הנכון, ואחר כך שמרו כל קובץ בלי לשנות את שמו.

עיצוב הערכים

אם אתם עורכים את התבניות, החליפו את הנתונים שבדוגמאות בנתונים משלכם. אל תשנו את התוכן של תאי הכותרת שבכל קובץ. אל תוסיפו עמודות באף קובץ, למעט כפי שמתואר בהמשך.

בכל אחת מהתבניות, כל שורה חייבת לייצג ערך ייחודי. לדוגמה, ב-students.csv, כל שורה חייבת לייצג סטודנט אחד ויחיד. ערכים מסוימים של אותו סטודנט יכולים להיות ריקים. יש להוסיף קו נטוי הפוך (\) לערכים מילוליים בשם, כגון מעבר שורה או תו מירכאות, כמו (\"). מזהים שאתם מזינים חייבים להיות אלפאנומריים ויכולים לכלול "-".

אם הערך מכיל רווח ( ) או פסיק (,), השתמשו בסימני מירכאות ישרים (") סביבו. אם הערך אינו מכיל אף אחד מהתווים המיוחדים הללו, אל תשתמשו בסימני מירכאות. אם לא תשתמשו במירכאות היכן שהן דרושות, או אם תשתמשו במירכאות מסולסלות, תקבלו שגיאות בתהליך ההעלאה.

הערכים בקבצים חייבים להיות מופרדים באמצעות פסיקים (,) או בנקודה ופסיק (;), בלי קשר לאופן שבו יצרתם את הקובץ. אל תשתמשו ברווחים או בטאבים בין פסיק או נקודה ופסיק לבין הערך הבא. כל קובץ חייב להיות בקידוד UTF-8 ולהשתמש בסימן לשורה חדשה של Unix‏ (‎\n). 

אם שדה אופציונלי, כמו person_number או sis_username, הוא חלק מהתבנית של ה-Apple ID המנוהל, הוא הופך לשדה חובה. אם תשאירו אותו ריק, ההעלאה תיכשל וההודעה שתתקבל תהיה MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

הקובץ Locations

location_id מזהה ייחודי המורכב ממספרים ו/או אותיות שאינו מכיל רווחים. חובה
location_name שם המיקום.  חובה

יש להגדיר מיקום אחד לפחות בקובץ Locations. לא ניתן להשתמש ב-SFTP כדי ליצור חשבונות של סטודנטים או חברי צוות במיקום הראשי "משרדי ההנהלה".

הקובץ Students

אם אתם משתמשים ב-SFTP כדי להעלות אדם חדש, וה-person_id שאתם מקצים כבר קיים ב-Apple School Manager, האדם החדש יחליף את המשתמש הקיים ב-Apple School Manager. לאחר שההחלפה תושלם, תוכלו לעדכן משתמש זה אך ורק דרך SFTP. 

 

person_id

המזהה הייחודי של סטודנט מסוים. person_id זה חייב להיות תואם למזהה הייחודי ב-SIS, אם הוא זמין. person_id זה הוא המזהה הייחודי של הסטודנט ב-Apple School Manager. השתמשו בערך זה כדי להתייחס לסטודנט בקובץ Rosters ולמורים בקובץ Classes. 

חובה
person_number ערך נוסף שעשוי לזהות סטודנט בבית הספר. נתון זה יכול להיות תעודת זהות של סטודנט.  אופציונלי
first_name השם הפרטי של הסטודנט. חובה
middle_name השם האמצעי של הסטודנט. אופציונלי
last_name שם המשפחה של הסטודנט. חובה
grade_level רמת הציונים של הסטודנט. אופציונלי
email_address* כתובת דוא"ל של הסטודנט. אופציונלי
sis_username שם המשתמש של הסטודנט ב-SIS.  אופציונלי
password_policy השתמשו בשדה password_policy כדי לציין מדיניות סיסמאות עבור כל אחד מהסטודנטים. השדה password_policy חייב להכיל את הספרה 4, הספרה 6, הספרה 8 או להיות ריק. אם תבחרו בספרה 8, זו תהיה מדיניות סיסמאות רגילה (‎8‎+‎ תווים אלפאנומריים). ערך זה עוקף את מדיניות הסיסמאות של מיקומים וכל מדיניות סיסמאות שהגדרתם קודם לכן עבור הסטודנט. אם תשאירו את השדה password_policy ריק, ייעשה שימוש במדיניות ברירת המחדל לסיסמאות עבור המיקום לסטודנט חדש, ולא ייעשו שום שינויים לגבי סטודנטים קיימים. אופציונלי
location_id ה-location_id של הסטודנט. ערך זה חייב להיות תואם ל-location_id בקובץ Locations. אם רשומה זו אינה תואמת לרשומה בקובץ Locations, תיתקלו בבעיות בתהליך ההעלאה. חובה

* אם הופעל אימות מאוחד, נדרשת כתובת דוא"ל. אם כתובת הדוא"ל היא בדומיין מאוחד, חשבון המשתמש יהיה מאוחד.

הקצאת מיקומים מרובים

ניתן להקצות כמה מיקומים לסטודנט על ידי הוספת עוד עמודות מיקומים בקובץ Students. ניתן להוסיף עד 998 עמודות מיקומים נוספות בשמות location_id_2,‏ location_id_3 ועד location_id_999. עבור כל סטודנט, תוכלו להזין location_id נוסף בכל אחת מהעמודות הללו, אם תבחרו לעשות זאת. ערך זה חייב להיות תואם ל-location_id בקובץ Locations. אם רשומה זו אינה תואמת לרשומה בקובץ Locations, תיתקלו בבעיות בתהליך ההעלאה.

הקובץ Staff

אם אתם משתמשים ב-SFTP כדי להעלות אדם חדש, וה-person_id שאתם מקצים כבר קיים ב-Apple School Manager, האדם החדש יחליף את המשתמש הקיים ב-Apple School Manager. לאחר שההחלפה תושלם, תוכלו לעדכן משתמש זה אך ורק דרך SFTP. כל הצוות יקבל את מדיניות הסיסמאות הרגילה (‎8‎+‎ תווים אלפאנומריים).

person_id

המזהה הייחודי של חבר צוות מסוים. person_id זה חייב להיות תואם למזהה הייחודי ב-SIS, אם הוא זמין. person_id זה הוא המזהה הייחודי של חבר הצוות ב-Apple School Manager. השתמשו בערך זה כדי להתייחס למורים בקובץ Classes. 

חובה
person_number ערך נוסף שעשוי לזהות חבר צוות בבית הספר. זה יכול להיות מספר תג של חבר צוות.  אופציונלי
first_name השם הפרטי של חבר הצוות. חובה
middle_name השם האמצעי של חבר הצוות. אופציונלי
last_name שם המשפחה של חבר הצוות. חובה
email_address* כתובת הדוא"ל של חבר צוות זה.  אופציונלי
sis_username שם המשתמש של חבר הצוות ב-SIS. אופציונלי
location_id ה-location_id של חבר הצוות. ערך זה חייב להיות תואם ל-location_id בקובץ Locations. אם רשומה זו אינה תואמת לרשומה בקובץ Locations, תיתקלו בבעיות בתהליך ההעלאה. חובה

* אם הופעל אימות מאוחד, נדרשת כתובת דוא"ל. אם כתובת הדוא"ל היא בדומיין מאוחד, חשבון המשתמש יהיה מאוחד.

הקצאת מיקומים מרובים

ניתן להקצות כמה מיקומים לחבר צוות על ידי הוספת עוד עמודות מיקומים בקובץ Staff. ניתן להוסיף עד 998 עמודות מיקומים נוספות בשמות location_id_2,‏ location_id_3 ועד location_id_999. עבור כל חבר צוות, תוכלו להזין location_id נוסף בכל אחת מהעמודות הללו, אם תבחרו לעשות זאת. ערך זה חייב להיות תואם ל-location_id בקובץ Locations. אם רשומה זו אינה תואמת לרשומה בקובץ Locations, תיתקלו בבעיות בתהליך ההעלאה.

הקובץ Courses

course_id מזהה ייחודי של הקורס. ערך זה חייב להיות תואם ל-course_id שבו נעשה שימוש בקובץ Classes.   חובה
course_number מספר עבור הקורס. מספר זה יכול להיות מספר הקורס ב-SIS או בשנתון של תוכנית הלימודים. אופציונלי
course_name שם הקורס. אופציונלי
location_id ה-location_id של הקורס. ערך זה חייב להיות תואם ל-location_id בקובץ Locations. אם רשומה זו אינה תואמת לרשומה בקובץ Locations, תיתקלו בבעיות בתהליך ההעלאה.
חובה

הקובץ Classes

class_id מזהה ייחודי עבור הכיתה.    חובה
class_number מספר או קוד המזהה כיתה זו בארגון. בניגוד ל-class_id,‏ class_number אינו משמש כדי להתייחס לכיתה זו ברשימות CSV.  אופציונלי
course_id ה-course_id של הקורס שאליו שייכת כיתה זו. ערך זה חייב להיות תואם ל-course_id בקובץ Courses. חובה
instructor_id ה-person_id של המורה. ערך זה חייב להיות תואם ל-person_id שבו נעשה שימוש בקובץ Staff. אופציונלי
instructor_id_2 ה-person_id של המורה. ערך זה חייב להיות תואם ל-person_id שבו נעשה שימוש בקובץ Staff. אופציונלי
instructor_id_3 ה-person_id של המורה. ערך זה חייב להיות תואם ל-person_id שבו נעשה שימוש בקובץ Staff. אופציונלי
location_id ה-location_id של הכיתה. ערך זה חייב להיות תואם ל-location_id בקובץ Locations. אם רשומה זו אינה תואמת לרשומה בקובץ Locations, תיתקלו בבעיות בתהליך ההעלאה. חובה

הקצאת מורים מרובים

ניתן להקצות יותר משלושה מורים לכיתה על ידי הוספת עוד עמודות מורים בקובץ Classes. ניתן להוסיף עד 12 עמודות מורים נוספות בשמות instructor_id_4,‏ instructor_id_5 ועד instructor_id_15. עבור כל כיתה, תוכלו להזין person_id נוסף עבור המורה, אם תבחרו לעשות זאת. ערך זה חייב להיות תואם ל-person_id שבו נעשה שימוש בקובץ Staff.

הקובץ Rosters

roster_id מזהה ייחודי עבור הרשימה ב-SIS או במסדי נתונים אחרים של קורסים (אם הם זמינים).  חובה
class_id מזהה אלפאנומרי ייחודי עבור הכיתה. ערך זה חייב להיות תואם ל-class_id בקובץ Classes.
חובה
student_id person_id של סטודנט אחד.  חובה

הקובץ Rosters משמש להוספת סטודנטים לכיתות שלהם. כל שורה בקובץ חייבת להיות בעלת roster_id ייחודי, ולהכיל אך ורק class_id אחד ו-person_id אחד.

עדכון הקבצים

כשאתם רוצים להוסיף או לערוך סטודנטים, חברי צוות וכיתות, ערכו את קובצי הנתונים והעלו את העותקים החדשים. בכל פעם שאתם מעלים קבצים עליכם להעלות את כל ששת הקבצים, וכל קובץ חייב להכיל את הרשימה המלאה של כל קטגוריה ולא רק את הפריטים שבכוונתכם להוסיף. תוכלו לבדוק מידע לגבי חשבונות SFTP על ידי בחירה ב'הגדרות' > 'מקור נתונים'.

אם ניתקתם בטעות את החיבור ל-SFTP בתוך Apple School Manager, החשבונות יעברו למצב ידני ויושבתו. ניתן לפתור זאת על ידי שחזור החיבור ל-SFTP וביצוע העלאה חדשה לצורך הפעלה מחדש של חשבונות בלי ליצור כפילויות.

לאחר ההעלאה הראשונה, ייווצרו כיתות וחשבונות חדשים באופן אוטומטי כשאתם מבצעים העלאה. אם קיימות שגיאות, תקבלו הודעת דוא"ל מ-Apple School Manager.

אם חסרה רשומה מהעלאה קודמת

אם חסרה רשומה מהעלאה קודמת, המקור שלה ישתנה ל'ידני' ב-Apple School Manager. להסרה עשויות להיות השפעות נוספות שונות. אם סטודנטים או חברי צוות הוסרו מההעלאה, יתבצעו ביטול הפעלה ומחיקה אוטומטית של החשבונות שלהם לאחר 30 יום, אלא אם החשבון מכיל תוכן נרכש בכמות גדולה.

אם הוסרו קורס או כיתה

אם הוסרו מההעלאה קורס או כיתה, הסטודנטים יוסרו מהכיתה והמקור ישתנה ל'ידני'. אם קורסים היו בשימוש ב-iTunes U או ב-Schoolwork, הרשימה תוסר ויהיה צורך ליצור קורס חדש עבור רישום מחדש. אם כיתות היו בשימוש ב-Schoolwork, נתוני ההתקדמות יימחקו באופן אוטומטי ולא יהיו זמינים יותר למורה או לסטודנטים.

קורסים וכיתות עם מקור ידני ימשיכו להסתנכרן עם פתרון ה-MDM, אך ייתכן שלא יופיעו יותר ביישום 'כיתת לימוד'. ניתן למחוק כיתות ידניות ב-Apple School Manager אם ברצונכם להסיר אותן מהסנכרון.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: