שימוש ב-SFTP להעלאת נתונים של תלמידים, צוות וכיתות ל-Apple School Manager

אם מערכת המידע לתלמידים (SIS) אינה נתמכת כרגע על-ידי Apple School Manager, או אם אין לכם מערכת מידע לתלמידים, תוכלו להעלות נתונים של תלמידים, צוות וכיתות ל-Apple School Manager באמצעות SFTP.

כשאתם מגדירים את SFTP ב-SIS/SFTP Assistant,‏ Apple School Manager נותן לכם קבצים בתבנית CSV ופרטי גישה לשרת SFTP פרטי. תוכלו לייצא נתונים מה-SIS, או ליצור את הקבצים באפליקציית גיליונות אלקטרוניים כמו Numbers.

העלאת SFTP מחייבת אפליקציה של צד שלישי ב-macOS. אם לא מותקן אצלכם לקוח SFTP, תוכלו למצוא אותו ב-Mac App Store.

היעזרו בלחצנים הבאים לקבלת עזרה בהגדרת קובצי SFTP. אם עדיין לא השתמשתם ב-SFTP כדי להעלות נתונים ל-Apple School Manager, קודם כל עליכם להתחיל בסעיף 'הגדרת ה-SFTP הראשון'.

הגדרת ההעלאה הראשונה של SFTP

 1. התחברו ל-Apple School Manager כמנהלי מערכת, מנהלי אתר או מנהלי כוח אדם.
 2. לחצו על 'הגדרות' בפינה הימנית התחתונה, בחרו באפשרות 'מקור נתונים', ואחר כך לחצו על 'התחבר/י'. עליכם לאמת דומיין כדי שתוכלו להגדיר SFTP‏.
 3. לחצו על 'חפש/י סטודנטים, צוות וכיתות'.
 4. לחצו על 'התקנת SFTP'‏.
 5. Apple School Manager מייצר כתובת URL, שם משתמש וסיסמה לשימוש בעת העלאת קבצים. השתמשו במידע זה כדי להגדיר את לקוח SFTP‏.
 6. לחצו על 'הורד/י תבניות'.
 7. קראו את ההנחיות לשימוש בתבניות בסעיף 'מילוי קובצי נתונים'.
 8. לאחר מילוי קובצי הנתונים, צרו ארכיון Zip של כל ששת הקבצים. ב-Finder תוכלו לבחור את הקבצים, ואחר כך לעבור לתפריט 'קובץ' ולבחור באפשרות Compress 6 Items. לא משנה איזה שם תתנו לארכיון ה-Zip.
 9. העלו את קובץ ה-Zip ל-Apple School Manager. השתמשו בלקוח SFTP כדי להתחבר לכתובת ה-URL המוצגת ב-SIS/SFTP Assistant. כאשר תתבקשו למסור את פרטי ההתחברות, השתמשו בשם המשתמש ובסיסמה שקיבלתם כשלחצתם על 'התקנת SFTP'. העתיקו את קובץ ה-Zip לספריית ה-Dropbox.
 10. לחצו על Continue ב-SIS/SFTP Assistant. אם מה שהעליתם מכיל שגיאות, תוכלו לעיין ביומן רישום המזהה את השורות והקבצים המכילים שגיאות. תקנו את השגיאות בקובצי הנתונים, ואחר כך חזרו על השלבים 8 ו-9. אין צורך להסיר את הקובץ הקודם משרת ה-SFTP.
 11. כאשר ייבוא ה-SFTP מסתיים, לחצו על 'יש לבדוק את נתוני ה-SFTP'. אם אתם מגלים שגיאות כלשהן, לחצו על 'ביטול'. תקנו את השגיאות בקובצי הנתונים, ואחר כך חזרו על תהליך ההעלאה. אם הנתונים מדויקים ומלאים, לחצו על 'המשך'.
 12. תחת 'יצירת חשבונות וכיתות', בחרו תבנית של 'חשבון Apple ID מנוהל' לתלמידים, למדריכים ולצוות. לחצו על 'תצוגה מוקדמת של חשבונות וכיתות'. כאשר מזהי ה-ID בתבנית הנכונה, לחצו על 'צור/י חשבונות וכיתות'. ניתן להשתמש אך ורק בדומיינים מאומתים בתבנית 'חשבון Apple ID מנוהל'.
 13. לאחר יצירת החשבונות, הפיצו פרטי התחברות למשתמשים והקצו תפקידים לצוות.

מילוי קובצי הנתונים

קובץ התבניות שהורד כולל שישה קובצי ערכים מופרדים באמצעות פסיק (CSV) עבור 'כיתות', 'קורסים', 'מיקומים', 'רשימות', 'סטודנטים' ו'צוות'. אם התבניות אינן זמינות ב-Apple School Manager, או אם איבדתם עותק של התבניות המקוריות, תוכלו להוריד אותן שוב.

אתם יכולים להשתמש ב-SIS כדי לייצא נתונים בעיצוב המתואר בעזרת התבניות ובמאמר זה, או שאתם יכולים לערוך את התבניות בתוכנית גיליונות אלקטרוניים כמו Numbers.

היעזרו בטבלאות שבמאמר זה כדי לוודא שאתם מזינים את המידע הנכון, ואחר כך שמרו כל קובץ בלי לשנות את שמו.

עיצוב הערכים

אם אתם עורכים את התבניות, החליפו את הנתונים שבדוגמאות בנתונים משלכם. אל תשנו את התוכן של תאי הכותרת בכל קובץ. אל תוסיפו עמודות באף קובץ, למעט כפי שמתואר בהמשך.

בכל אחת מהתבניות, כל שורה חייבת לייצג ערך ייחודי. לדוגמה, ב-students.csv, כל שורה חייבת לייצג תלמיד אחד ויחיד. ערכים מסוימים עבור אותו תלמיד יכולים להיות ריקים. יש להוסיף קו נטוי הפוך (\) לערכים מילוליים, כגון מעבר שורה או תו מירכאות, כמו (\"). מזהים שאתם מזינים חייבים להיות אלפאנומריים ויכולים לכלול "-".

אם הערך מכיל רווח ( ) או פסיק (,), השתמשו בסימני מירכאות ישרים (") סביבו. אם הערך אינו מכיל אף אחד מהתווים המיוחדים הללו, אל תשתמשו בסימני מירכאות. אם לא תשתמשו במירכאות היכן שהן דרושות, או אם תשתמשו במירכאות מסולסלות, תקבלו שגיאות בתהליך ההעלאה.

הערכים בקבצים חייבים להיות מופרדים באמצעות פסיקים (,) או בנקודה ופסיק (;), בלי קשר לאופן שבו יצרתם את הקובץ. אל תשתמשו ברווחים או בטאבים בין פסיק או נקודה ופסיק לבין הערך הבא. כל קובץ חייב להיות בקידוד UTF-8 ולהשתמש בסימן לשורה חדשה של Unix‏ (\n). 

אם שדה אופציונלי כמו person_number או sis_username הוא חלק מהתבנית 'חשבון Apple IDמנוהל', הוא נהיה שדה חובה. אם תשאירו אותו ריק, ההעלאה תיכשל וההודעה שתתקבל תהיה MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

הקובץ 'מיקומים'

location_id מזהה ייחודי המורכב ממספרים ו/או אותיות שאינו מכיל רווחים. חובה
location_name שם המיקום.  חובה

יש להגדיר מיקום אחד לפחות בקובץ 'מיקומים'. לא ניתן להשתמש ב-SFTP כדי ליצור חשבונות תלמידים או צוות במיקום הראשי "headquarters".

הקובץ 'סטודנטים'

אם אתם משתמשים ב-SFTP כדי להעלות אדם חדש, וה-person_id שאתם מקצים כבר קיים ב-Apple School Manager, האדם החדש יחליף את המשתמש הקיים ב-Apple School Manager. לאחר שההחלפה תושלם, תוכלו לעדכן משתמש זה אך ורק דרך SFTP. 

 

person_id

המזהה הייחודי עבור תלמיד מסוים. person_id זה חייב להיות תואם למזהה הייחודי ב-SIS, אם הוא זמין. person_id זה הוא המזהה הייחודי עבור התלמיד ב-Apple School Manager. השתמשו בערך זה כדי להתייחס לתלמיד בקובץ 'רשימות' ולמדריכים בקובץ 'כיתות'. 

חובה
person_number ערך נוסף שעשוי לזהות תלמיד בבית הספר. נתון זה יכול להיות תעודת זהות של תלמיד.  אופציונלי
first_name השם הפרטי של התלמיד. חובה
middle_name השם האמצעי של התלמיד. אופציונלי
last_name שם המשפחה של התלמיד. חובה
grade_level הכיתה של התלמיד. אופציונלי
email_address* כתובת דוא"ל עבור התלמיד. אופציונלי
sis_username שם המשתמש עבור התלמיד ב-SIS.  אופציונלי
password_policy השתמשו בשדה password_policy כדי לציין מדיניות סיסמאות עבור כל תלמיד ותלמיד. השדה password_policy חייב להכיל את הספרה 4, הספרה 6, הספרה 8 או להיות ריק. אם תבחרו בספרה 8, זו תהיה מדיניות סיסמאות רגילה (‎8‎+‎ תווים אלפאנומריים). ערך זה עוקף את מדיניות הסיסמאות של מיקומים וכל מדיניות סיסמאות שהגדרתם קודם לכן עבור התלמיד. אם תשאירו את השדה password_policy ריק, ייעשה שימוש במדיניות הסיסמאות המהווה ברירת מחדל עבור המיקום לתלמיד חדש, ולא ייעשו שום שינויים בתלמידים קיימים. אופציונלי
location_id ה-location_id עבור התלמיד. ערך זה חייב להיות תואם ל-location_id בקובץ 'מיקומים'. אם רשומה זו אינה תואמת לרשומה בקובץ 'מיקומים', תיתקלו בבעיות בתהליך ההעלאה. חובה

* אם הפעלתם אימות מאוחד, נדרשת כתובת דוא"ל. אם כתובת הדוא"ל היא בדומיין מאוחד, חשבון המשתמש יהיה מאוחד.

הקצאת מיקומים מרובים

ניתן להקצות כמה מיקומים לתלמיד על ידי הוספת עוד עמודות מיקומים בקובץ 'סטודנטים'. ניתן להוסיף עד 998 עמודות מיקומים נוספות בשמות location_id_2,‏ location_id_3 ועד location_id_999. עבור כל תלמיד, תוכלו להזין location_id נוסף בכל אחת מהעמודות הללו, אם תבחרו לעשות זאת. ערך זה חייב להיות תואם ל-location_id בקובץ 'מיקומים'. אם רשומה זו אינה תואמת לרשומה בקובץ 'מיקומים', תיתקלו בבעיות בתהליך ההעלאה.

הקובץ 'צוות'

אם אתם משתמשים ב-SFTP כדי להעלות אדם חדש, וה-person_id שאתם מקצים כבר קיים ב-Apple School Manager, האדם החדש יחליף את המשתמש הקיים ב-Apple School Manager. לאחר שההחלפה תושלם, תוכלו לעדכן משתמש זה אך ורק דרך SFTP. כל הצוות יקבל את מדיניות הסיסמאות הרגילה (‎8‎+‎ תווים אלפאנומריים).

person_id

המזהה הייחודי עבור חבר צוות מסוים. person_id זה חייב להיות תואם למזהה הייחודי ב-SIS, אם הוא זמין. person_id זה הוא המזהה הייחודי עבור חבר הצוות ב-Apple School Manager. השתמשו בערך זה כדי להתייחס למדריכים בקובץ 'כיתות'. 

חובה
person_number ערך נוסף שעשוי לזהות חבר צוות בבית הספר. זה יכול להיות מספר תג של איש צוות.  אופציונלי
first_name השם הפרטי של חבר הצוות. חובה
middle_name השם האמצעי של חבר הצוות. אופציונלי
last_name שם המשפחה של חבר הצוות. חובה
email_address* כתובת דוא"ל עבור חבר צוות זה.  אופציונלי
sis_username שם המשתמש עבור חבר הצוות ב-SIS. אופציונלי
location_id ה-location_id עבור חבר הצוות. ערך זה חייב להיות תואם ל-location_id בקובץ 'מיקומים'. אם רשומה זו אינה תואמת לרשומה בקובץ 'מיקומים', תיתקלו בבעיות בתהליך ההעלאה. חובה

* אם הפעלתם אימות מאוחד, נדרשת כתובת דוא"ל. אם כתובת הדוא"ל היא בדומיין מאוחד, חשבון המשתמש יהיה מאוחד.

הקצאת מיקומים מרובים

ניתן להקצות כמה מיקומים לחבר צוות על ידי הוספת עוד עמודות מיקומים בקובץ 'צוות'. ניתן להוסיף עד 998 עמודות מיקומים נוספות בשמות location_id_2,‏ location_id_3 ועד location_id_999. עבור כל חבר צוות, תוכלו להזין location_id נוסף בכל אחת מהעמודות הללו, אם תבחרו לעשות זאת. ערך זה חייב להיות תואם ל-location_id בקובץ 'מיקומים'. אם רשומה זו אינה תואמת לרשומה בקובץ 'מיקומים', תיתקלו בבעיות בתהליך ההעלאה.

הקובץ 'קורסים'

course_id מזהה ייחודי עבור הקורס. ערך זה חייב להיות תואם ל-course_id שבו נעשה שימוש בקובץ 'כיתות'.   חובה
course_number מספר עבור הקורס. מספר זה יכול להיות מספר הקורס ב-SIS או בשנתון של תוכנית הלימודים. אופציונלי
course_name שם הקורס. אופציונלי
location_id ה-location_id עבור הקורס. ערך זה חייב להיות תואם ל-location_id בקובץ 'מיקומים'.  אם רשומה זו אינה תואמת לרשומה בקובץ 'מיקומים', תיתקלו בבעיות בתהליך ההעלאה.
חובה

הקובץ 'כיתות'

class_id מזהה ייחודי עבור הכיתה.    חובה
class_number מספר או קוד המזהה כיתה זו במוסד הלימודים. בניגוד ל-class_id,‏ class_number אינו משמש כדי להתייחס לכיתה זו ברשימות CSV.  אופציונלי
course_id ה-course_id של הקורס שאליו שייכת כיתה זו. ערך זה חייב להיות תואם ל-course_id בקובץ 'קורסים'. חובה
instructor_id ה-person_id עבור המדריך. ערך זה חייב להיות תואם ל-course_id שבו נעשה שימוש בקובץ 'כיתות'. אופציונלי
instructor_id_2 ה-person_id עבור המדריך. ערך זה חייב להיות תואם ל-course_id שבו נעשה שימוש בקובץ 'כיתות'. אופציונלי
instructor_id_3 ה-person_id עבור המדריך. ערך זה חייב להיות תואם ל-course_id שבו נעשה שימוש בקובץ 'כיתות'. אופציונלי
location_id ה-location_id עבור הכיתה. ערך זה חייב להיות תואם ל-location_id בקובץ 'מיקומים'. אם רשומה זו אינה תואמת לרשומה בקובץ 'מיקומים', תיתקלו בבעיות בתהליך ההעלאה. חובה

הקצאת מדריכים מרובים

ניתן להקצות יותר משלושה מדריכים לכיתה על ידי הוספת עוד עמודות מדריכים בקובץ 'כיתות'. ניתן להוסיף עד 12 עמודות מדריכים נוספות בשמות instructor_id_4,‏ instructor_id_5 ועד instructor_id_15. עבור כל כיתה, תוכלו להזין person_id נוסף עבור המדריך, אם תבחרו לעשות זאת. ערך זה חייב להיות תואם ל-course_id שבו נעשה שימוש בקובץ 'כיתות'.

הקובץ 'רשימות'

roster_id מזהה ייחודי עבור הרשימה ב-SIS או במסדי נתונים אחרים של קורסים (אם הם זמינים).  חובה
class_id מזהה אלפאנומרי ייחודי עבור הכיתה. ערך זה חייב להיות תואם ל-class_id בקובץ 'כיתות'.
חובה
student_id person_id עבור תלמיד אחד.  חובה

הקובץ 'רשימות' משמש להוספת תלמידים לכיתות שלהם. כל שורה בקובץ חייבת להיות בעלת roster_id ייחודי, ולהכיל אך ורק class_id אחד ו-person_id אחד.

עדכון הקבצים

כשאתם רוצים להוסיף או לערוך תלמידים, צוות וכיתות, ערכו את קובצי הנתונים והעלו את העותקים החדשים. בכל פעם שאתם מעלים קבצים עליכם להעלות את כל ששת הקבצים, וכל קובץ חייב להכיל את הרשימה המלאה של כל קטגוריה ולא רק את הפריטים שבכוונתכם להוסיף. תוכלו לבדוק מידע לגבי חשבונות SFTP על ידי בחירה ב'הגדרות' > 'מקור נתונים'.

אם ניתקתם בשוגג את החיבור ל-SFTP בתוך Apple School Manager, החשבונות ישתנו למצב ידני והפעלתם תבוטל. ניתן לפתור זאת בעזרת שחזור החיבור ל-SFTP וביצוע העלאה חדשה לצורך הפעלה מחדש של חשבונות בלי ליצור עותקים.

לאחר ההעלאה הראשונה, ייווצרו כיתות וחשבונות חדשים באופן אוטומטי כשאתם מבצעים העלאה. אם קיימות שגיאות, תקבלו הודעת דוא"ל מ-Apple School Manager.

אם חסרה רשומה מהעלאה קודמת

אם חסרה רשומה מהעלאה קודמת, המקור שלה ישתנה ל'ידני' ב-Apple School Manager. להסרה עשויות להיות השפעות נוספות שונות. אם תלמידים או חברי צוות הוסרו מההעלאה, יתבצעו ביטול הפעלה ומחיקה אוטומטית של החשבונות שלהם לאחר 30 יום, אלא אם החשבון מכיל תוכן נרכש בכמות גדולה.

אם הוסרו קורס או כיתה

אם הוסרו מההעלאה קורס או כיתה, התלמידים יוסרו מהכיתה והמקור ישתנה ל'ידני'. אם קורסים היו בשימוש ב-iTunes U או ב'שיעורי בית', הרשימה תוסר ויהיה צורך ליצור קורס חדש עבור רישום מחדש. אם כיתות היו בשימוש ב'שיעורי בית', נתוני ההתקדמות יימחקו באופן אוטומטי ולא יהיו זמינים יותר למורה או לתלמידים.

קורסים וכיתות בתוך מקור ידני ימשיכו להסתנכרן עם פתרון ה-MDM, אך ייתכן שלא יופיעו יותר באפליקציה 'כיתת לימוד'. ניתן למחוק כיתות ידניות ב-Apple School Manager אם ברצונכם להסיר אותן מהסנכרון.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: