קישור לחלקים אחרים במסמך ב-Pages

קשרו למלל במסמך עיבוד תמלילים באמצעות סימניות, וקשרו לעמודים אחרים במסמך פריסת עמוד ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch או ב-Mac.

קישור לחלקים אחרים במסמך ב-Pages ב-iPhone וב-iPad

במסמך עיבוד תמלילים, תוכלו להשתמש בסימניות כדי לקשר מגוף המלל בחלק אחד של המסמך למלל בחלקים אחרים של המסמך שלכם. לא ניתן לסמן מלל בסימנייה בתוך תיבות מלל או צורות.

במסמך פריסת עמוד, תוכלו לקשר ממלל במסמך לעמודים אחרים במסמך.

קישור לחלק אחר במסמך עיבוד תמלילים

אם אינכם רואים את האפשרות 'סימנייה' כשאתם מנסים להוסיף סימנייה, ייתכן שהמסמך הוא מסמך פריסת עמוד.

 1. בחרו את המלל שאליו תרצו לקשר.
 2. הקישו על 'סימנייה' בתפריט הקופץ. ייתכן שיהיה עליכם להקיש על החץ ימינה כדי לראות את האפשרות 'סימנייה'.
 3. בחרו את המלל שתרצו להפוך לקישור.
 4. הקישו על 'קשר'. ייתכן שיהיה עליכם להקיש על החץ ימינה כדי לראות את האפשרות 'קשר'.
 5. הקישו על 'קשר אל' ובחרו 'סימנייה'.
 6. הקישו על 'סימנייה' ובחרו את הסימנייה שיצרתם זה עתה, או בחרו סימנייה אחרת. Pages מציעה סימניות על פי סגנונות הפסקאות שבהם השתמשתם במסמך. למדו איך לשנות את סגנונות הפסקאות המוצעים ב-iPhone וב-iPad.
 7. כדי לסגור את ההגדרות, הקישו על המסמך. 

אם תרצו להגדיר לסימנייה כינוי או למחוק אותה כליל, הקישו על הלחצן 'עוד' , הקישו על 'סימניות' ואז הקישו על 'עריכה'. הקישו על סימנייה כדי לשנות את שמה, או הקישו על הלחצן 'מחק'  כדי למחוק את הסימנייה. כדי לשמור את השינויים שביצעתם, הקישו על 'סיום'.

קישור לעמוד אחר במסמך פריסת עמוד

 1. בחרו את המלל שתרצו להפוך לקישור. 
 2. הקישו על 'קשר'. ייתכן שיהיה עליכם להקיש על החץ ימינה כדי לראות את האפשרות 'קשר'.
 3. הקישו על 'קשר אל' ובחרו 'עמוד'.
 4. הקישו על התמונה הממוזערת של העמודים, ואז בחרו את מספר העמוד שאליו תרצו לקשר.
 5. כדי לסגור את ההגדרות, הקישו על המסמך. 


קישור לחלקים אחרים במסמך ב-Pages עבור Mac

במסמך עיבוד תמלילים, תוכלו להשתמש בסימניות כדי לקשר מגוף המלל בחלק אחד של המסמך למלל בחלקים אחרים של המסמך. לא ניתן לסמן מלל בסימנייה בתוך תיבות מלל או צורות.

במסמך פריסת עמוד, תוכלו לקשר ממלל במסמך לעמודים אחרים במסמך.

קישור לחלק אחר במסמך עיבוד תמלילים

 1. הקליקו במסמך במקום בו תרצו להוסיף סימנייה. או בחרו את המלל שלו תרצו להוסיף סימנייה.
 2. הקליקו על הלחצן 'מסמך' , ואז הקליקו על הכרטיסייה 'סימנייה'. אם אינכם רואים את האפשרות 'סימנייה', ייתכן כי המסמך הוא מסמך פריסת עמוד.
 3. הקליקו על 'הוסף סימנייה'. הסימנייה מופיעה ברשימת הסימניות.
 4. בחרו את המלל שתרצו להפוך לקישור. 
 5. הקליקו על המלל שנבחר תוך כדי הקשה על מקש Control. בחרו 'הוסף קישור' > 'סימנייה'.
 6. הקליקו על התפריט הקופץ 'סימנייה', ואז בחרו את הסימנייה שאליה תרצו לקשר. Pages מציעה גם סימניות על פי סגנונות הפסקאות שבהם השתמשתם במסמך. תוכלו לשנות את סגנונות הפסקאות שמוצעים על ידי Pages.
 7. הקליקו על 'עבור אל סימנייה'. המסמך יעבור למיקום הסימנייה המקושרת.

תוכלו לעקוב אחר הקישור לכל סימנייה ברשימה 'סימניות'. הקליקו על שם הסימנייה תוך כדי הקשה על מקש Control ואז בחרו 'עבור לקישור'.

אם תרצו למחוק קישור, הקליקו על הקישור תוך כדי הקשה על מקש Control, בחרו 'ערוך קישור' ואז הקליקו על 'מחק'.

קישור לעמוד אחר במסמך פריסת עמוד

 1. בחרו את המלל שתרצו להפוך לקישור. 
 2. הקליקו על המלל שנבחר תוך כדי הקשה על מקש Control. בחרו 'הוסף קישור' > 'עמוד'.
 3. הקליקו על התפריט הקופץ 'עמוד', ואז בחרו את העמוד שאליו תרצו לקשר. 
 4. הקליקו על 'עבור לעמוד'. המסמך יעבור לעמוד זה.
תאריך פרסום: