הסתרת תמונות ב-iPhone, ב-iPad או ב-Mac

עם 'תמונות', תוכלו לקבוע אילו תמונות וסרטונים יהיו גלויים ואילו יהיו מוסתרים.

כשאתם מסתירים תמונות וסרטונים, הם מועברים לאלבום 'מוסתרים', כך שהם לא יופיעו בספריה שלכם, באלבומים אחרים או בווידג'ט 'תמונות' במסך הבית. ב-iOS 14 ואילך, אתם יכולים להשבית את האלבום 'מוסתרים' כך שהתמונות יהיו מוסתרות לחלוטין, וב-iOS 16, ב-iPadOS 16.1 וב-macOS Ventura ואילך, האלבום 'מוסתרים' נעול כברירת מחדל.

כיצד להסתיר תמונות ב-iPhone או ב-iPad

 1. פתחו את 'תמונות'.
 2. בחרו את התמונה או הסרטון שברצונכם להסתיר.
 3. הקישו על הלחצן 'עוד' ואז הקישו על 'הסתר'.
 4. אשרו שברצונכם להסתיר את התמונה או את הסרטון.

ביטול הסתרה של תמונות ב-iPhone או ב-iPad

 1. פתחו את 'תמונות' והקישו על הכרטיסיה 'אלבומים'. ב-iPad, ייתכן שתצטרכו להקיש קודם על הסמל של סרגל הצד בפינה הימנית העליונה כדי לראות את האלבומים שלכם.
 2. גללו מטה והקישו על 'מוסתרים' תחת 'כלי עזר'.
 3. השתמשו ב-Face ID או ב-Touch ID כדי לבטל את ההסתרה של האלבום 'מוסתרים'.
 4. הקישו על התמונה או על הסרטון שברצונכם לבטל את ההסתרה שלהם.
 5. הקישו על הלחצן 'עוד' ואז הקישו על 'בטל הסתרה'.

איתור האלבום 'מוסתרים'

 1. פתחו את האפליקציה 'תמונות'.
 2. הקישו על הכרטיסיה 'אלבומים'.
 3. גללו מטה וחפשו את האלבום 'מוסתרים' תחת 'כלי עזר'. ב-iPad, ייתכן שתצטרכו להקיש קודם על הסמל של סרגל הצד בפינה הימנית העליונה כדי לראות את האלבומים שלכם.

כדי להשבית את האלבום 'מוסתרים':

 1. עברו אל 'הגדרות' והקישו על 'תמונות'.
 2. גללו מטה והשביתו את האלבום 'מוסתרים'.

ב-iPhone או ב-iPad, האלבום 'מוסתרים' מופעל וגלוי לעין כברירת מחדל. אם תשביתו את האלבום 'מוסתרים', תמונות או סרטונים שהסתרתם לא יהיו גלויים באפליקציה 'תמונות'.

כיצד להסתיר תמונות ב-Mac

 1. פתחו את 'תמונות'.
 2. בחרו את התמונה או הסרטון שברצונכם להסתיר.
 3. לחצו על התמונה תוך כדי לחיצה על מקש Control ובחרו 'הסתר את התמונה'. ניתן להסתיר תמונה גם דרך שורת התפריטים בעת בחירה ב'תמונה' > 'הסתר את התמונה'. לחלופין, ניתן ללחוץ על Command-L כדי להסתיר תמונה.
 4. אשרו שברצונכם להסתיר את התמונה או את הסרטון.

אם אתם משתמשים בתמונות iCloud, התמונות שאתם מסתירים במכשיר יוסתרו גם במכשירים האחרים שלכם.

ביטול הסתרה של תמונות ב-Mac

 1. פתחו את 'תמונות'.
 2. בשורת התפריטים, בחרו 'תצוגה' > 'הצג את האלבום "מוסתרים"'.
 3. בסרגל הצד, בחרו באפשרות 'מוסתרים'.
 4. השתמשו ב-Touch ID או בסיסמת ההתחברות שלכם כדי לבטל את ההסתרה של האלבום 'מוסתרים'.
 5. בחרו את התמונה או הסרטון שברצונכם לבטל את ההסתרה שלהם.
 6. לחצו על התמונה תוך כדי הקשה על מקש Control ולאחר מכן בחרו 'בטל הסתרת תמונה'. ניתן גם לבחור באפשרות 'תמונה' > 'בטל הסתרת תמונה' בשורת התפריטים, או להקיש על Command-L.

איתור האלבום 'מוסתרים'

 1. פתחו את 'תמונות'. 
 2. בחרו 'תצוגה' > 'הצג את האלבום "מוסתרים"'.

האלבום 'מוסתרים' מושבת כברירת מחדל ב-Mac. כשהאלבום 'מוסתרים' מופעל, אתם יכולים לראות אותו בסרגל הצד תחת 'תמונות'.

תאריך פרסום: