הסתרת תמונות ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch או ב-Mac

עם 'תמונות', תוכלו לקבוע אילו תמונות וסרטונים יהיו גלויים ואילו יהיו מוסתרים.

כשאתם מסתירים תמונות וסרטונים, הם עוברים לאלבום 'מוסתרים', כך שהם לא יופיעו בספריה שלכם, באלבומים אחרים או בווידג'ט 'תמונות' במסך הבית. עם iOS 14, תוכלו להשבית את האלבום 'מוסתרים' כך שהתמונות יהיו מוסתרות לחלוטין. תוכלו לבטל את הסתרת התמונות והסרטונים ולהפעיל מחדש את האלבום 'מוסתרים' בכל עת.

כיצד להסתיר תמונות ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

 1. פתחו את 'תמונות'.
 2. בחרו את התמונה או הסרטון שברצונכם להסתיר.
 3. הקישו על הלחצן 'שתף' , ואז הקישו על 'הסתר'.
 4. אשרו שברצונכם להסתיר את התמונה או הסרטון.

ביטול הסתרת תמונות ב-iPhone, ‏ב-iPad או ב-iPod touch

ב-iPhone או ב-iPod touch:

 1. פתחו את 'תמונות' והקישו על הכרטיסיה 'אלבומים'.
 2. גללו מטה והקישו על 'מוסתרים' תחת 'כלי עזר'.
 3. הקישו על התמונה או הסרטון שברצונכם לבטל את ההסתרה שלהם.
 4. הקישו על הלחצן 'שתף' , ואז הקישו על 'בטל הסתרה'.

ב-iPad:

 1. פתחו את 'תמונות'. אם סרגל הצד מוסתר, הקישו על סמל סרגל הצד בפינה הימנית העליונה.
 2. גללו מטה עד שתראו את האפשרות 'מוסתרים' תחת 'כלי עזר'.
 3. הקישו על התמונה או הסרטון שברצונכם לבטל את ההסתרה שלהם.
 4. הקישו על הלחצן 'שתף' , ואז הקישו על 'בטל הסתרה'.

איתור האלבום 'מוסתרים'

ב-iPhone, ‏ב-iPad או ב-iPod touch, האלבום 'מוסתרים' מופעל כברירת מחדל אבל ניתן להשבית אותו. כשאתם משביתים את האלבום 'מוסתרים', כל התמונות או הסרטונים שהסתרתם לא יהיו גלויים באפליקציה 'תמונות'. כדי למצוא את האלבום 'מוסתרים':

 1. פתחו את 'תמונות' והקישו על הכרטיסיה 'אלבומים'.
 2. גללו מטה וחפשו את האלבום 'מוסתרים' תחת 'כלי עזר'. אם אתם משתמשים ב-iPad, ייתכן שתצטרכו להקיש על סמל סרגל הצד בפינה הימנית העליונה ואז לגלול מטה עד שתראו את האלבום 'מוסתרים' תחת 'כלי עזר'.

כדי להשבית את האלבום 'מוסתרים':

 1. עברו אל 'הגדרות' והקישו על 'תמונות'. 
 2. גללו מטה והשביתו את האלבום 'מוסתרים'.

כיצד להסתיר תמונות ב-Mac

 1. פתחו את 'תמונות'.
 2. בחרו את התמונה או הסרטון שברצונכם להסתיר.
 3. לחצו על התמונה תוך כדי הקשה על מקש Control ולאחר מכן בחרו 'הסתר תמונה'. ניתן גם להסתיר תמונה דרך שורת התפריטים כשאתם בוחרים 'תמונה' > 'הסתר תמונה'. לחלופין, ניתן להקיש על Command-L כדי להסתיר את התמונה.  
 4. אשרו שברצונכם להסתיר את התמונה או הסרטון.

אם אתם משתמשים ב'תמונות iCloud', התמונות שאתם מסתירים במכשיר יוסתרו גם במכשירים האחרים שלכם.

ביטול הסתרת תמונות ב-Mac

 1. פתחו את 'תמונות'. בשורת התפריטים, בחרו 'תצוגה' > 'הצג את האלבום "מוסתרים"'.
 2. בסרגל הצד, בחרו באפשרות 'מוסתרים'.
 3. בחרו את התמונה או הסרטון שברצונכם לבטל את ההסתרה שלהם.
 4. לחצו על התמונה תוך כדי הקשה על מקש Control ולאחר מכן בחרו 'בטל הסתרת תמונה'. ניתן גם לבחור באפשרות 'תמונה' > 'בטל הסתרת תמונה' בשורת התפריטים, או להקיש על Command-L.

איתור האלבום 'מוסתרים'

האלבום 'מוסתרים' מושבת כברירת מחדל ב-Mac. אך ניתן להפעיל אותו בכל עת, כדי שיהיה קל יותר למצוא תמונות או סרטונים שהסתרתם. כך מפעילים את האלבום 'מוסתרים': 

 1. פתחו את 'תמונות'. 
 2. בחרו 'תצוגה' > 'הצג את האלבום "מוסתרים"'.

כשהאלבום 'מוסתרים' פועל, תוכלו לראות אותו בסרגל הצד תחת 'תמונות'.

תאריך פרסום: