נעילת פתקים ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch וב-Mac

תוכלו לאבטח פתקים שכוללים נתונים אישיים שלכם, כגון נתונים כספיים, מידע רפואי או פרטי כניסה לאתרי אינטרנט - באמצעות סיסמה, בעזרת טביעת אצבע או אפילו באמצעות הפנים שלכם.

האפליקציה 'פתקים' מאפשרת לכם לנעול כל פתק שתרצו לשמור באופן פרטי, כך שלא ייראה על ידי מישהו אחר שעשוי להשתמש במכשיר שלכם. תוכלו להוסיף סיסמה לכל הפתקים שתרצו לאבטח, בכל המכשירים שלכם. אם יש לכם iPhone, iPad או Mac שתומך ב-Touch ID, תוכלו להשתמש בטביעת האצבע שלכם כדי לפתוח פתקים שננעלו. כמו כן תוכלו להשתמש ב-Face ID במכשירים נתמכים.

אם התחברתם ל-iCloud באמצעות חשבון Apple ID מנוהל, לא תוכלו לנעול את הפתקים שלכם. כמו כן, תוכלו להשתמש ב-Touch ID רק ב-Mac שכולל Touch Bar או לחצן הפעלה Touch ID.

לפני שתתחילו


הגדרת סיסמה עבור פתקים

לפני שתוכלו לנעול את הפתקים שלכם, צרו סיסמה שאותה תוכלו לזכור בקלות. והקפידו להגדיר רמז לסיסמה. אם תשכחו את הסיסמה שלכם, לא ניתן יהיה לאפס אותה בעזרת Apple.

אם אתם ניגשים לפתקים שלכם ב-iCloud מכמה מכשירי Apple, אותה סיסמה תשמש אתכם לנעילתם ולפתיחתם בכל המכשירים.

ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

תוכלו ליצור סיסמה ב'הגדרות' במכשיר שלכם, או ישירות באפליקציה 'פתקים'. לאחר מכן, תוכלו להפעיל את 'השתמש ב-Touch ID' או 'השתמש ב-Face ID', כדי שתוכלו להשתמש בטביעת אצבע או בפנים שלכם לפתיחת הפתקים שאותם נעלתם.

יצירת סיסמה ב'הגדרות'

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'פתקים'.
 2. הקישו על 'סיסמה'. אם יש לכם כמה חשבונות, הקישו על החשבון שעבורו תרצו ליצור סיסמה לפני שתגדירו את הסיסמה.
 3. הזינו סיסמה והקפידו להזין עבורכם רמז לסיסמה. אם המכשיר תומך בכך, הפעילו את Touch ID או את Face ID.
 4. הקישו על 'סיום'.

 

יצירת סיסמה ב'פתקים'

 1. פתחו פתק שאותו תרצו לנעול.
 2. הקישו על  , ואז הקישו על 'נעל את הפתק'.
 3. הזינו סיסמה והקפידו להזין עבורכם רמז לסיסמה. אם המכשיר תומך בכך, הפעילו את Touch ID או את Face ID.
 4. הקישו על 'סיום'.

 

לאחר שנעלתם פתק, הוא מוגן באופן אוטומטי באמצעות הסיסמה שלכם, בכל המכשירים שלכם. אם תרצו להשתמש ב-Touch ID או ב-Face ID כדי לפתוח פתקים במכשירים האחרים שלכם, עליכם להזין את הסיסמה שלכם ואז להפעיל את Touch ID או את Face ID במכשיר שבו אתם משתמשים.

ב-Mac

תוכלו ליצור סיסמה ב-Mac ישירות באפליקציה 'פתקים'. כך תעשו זאת:

 1. בשורת התפריטים, הקליקו על 'פתקים' > 'העדפות', ואז הקליקו על 'הגדר סיסמה'.
 2. הקלידו סיסמה. אם יש לכם כמה חשבונות, הקליקו על החשבון שעבורו תרצו ליצור סיסמה לפני שתגדירו הסיסמה.
 3. צרו עבורכם רמז לסיסמה.
 4. הקליקו על 'סיום'.


השתמשו בהגנה על פתקים באמצעות סיסמה

אם הפתק שלכם מכיל תמונה, שרבוט, איור, מפה, מסמך סרוק או רשימה ובה מידע חשוב, תוכלו לאבטח אותו בצורה פשוטה, על-ידי הגנה באמצעות סיסמה. וכאשר אתם צריכים לגשת לפתקים המאובטחים שלכם, תוכלו לראות איזה מהם נעולים, היישר מרשימת הפתקים. פשוט חפשו את ה- לצד הפתק. עד שתזינו את הסיסמה שלכם ותשתמשו ב-Touch ID או ב-Face ID, תוכלו לראות רק את הכותרת של הפתק ואת התאריך האחרון שבו הוא נערך.

 

נעילת פתק

ב-iPhone, iPad או iPod touch:

 1. פתחו את הפתק שאותו תרצו לנעול.
 2. הקישו על  .
 3. בחרו 'נעל את הפתק'.

אחרי שנעלתם את הפתק, הוא יישאר פתוח ותראו בחלק העליון של המסך. תוכלו להסתיר את תוכן הפתק בהקשה על .

ב-Mac:

 1. פתחו את הפתק שאותו תרצו לנעול.
 2. הקליקו על .
 3. בחרו 'נעל פתק'.

פתיחת פתק נעול

ב-iPhone, iPad או iPod touch:

 1. הקישו על הפתק הנעול.
 2. הקישו על 'הצג פתק'.
 3. השתמשו ב-Touch ID או ב-Face ID, או הזינו את הסיסמה שלכם.

ב-Mac או ב-iCloud.com:

 1. הקליקו על הפתק הנעול.
 2. השתמשו ב-Touch ID או הזינו את הסיסמה שלכם.

הנעילה של כל הפתקים שנעולים באמצעות סיסמה זו תבוטל. הפתקים שנעילתם בוטלה יישארו פתוחים לכמה דקות, כדי להקל עליכם לעבור לפתק אחר, להעתיק ולהדביק מידע מאפליקציות אחרות ועוד. אם תסגרו את האפליקציה 'פתקים', או אם המכשיר שלכם יעבור למצב שינה, הפתק ישוב ויינעל.

הסרת נעילה

ב-iPhone, iPad או iPod touch:

 1. הקישו על הפתק הנעול.
 2. הזינו את הסיסמה שלכם, השתמשו ב-Touch ID או השתמשו ב-Face ID.
 3. הקישו על .   
 4. בחרו 'הסר נעילה'.

ב-Mac:

 1. הקליקו על הפתק הנעול.
 2. הזינו את סיסמתכם או השתמשו ב-Touch ID.
 3. הקליקו על .   
 4. בחרו 'הסר נעילה'.

כאשר אתם מסירים נעילה מפתק, הנעילה תוסר בכל המכשירים בהם התחברתם באמצעות אותו Apple ID.

תוכלו לנעול רק פתקים במכשיר שלכם, או פתקים ב-iCloud. לא תוכלו לנעול פתקים שכוללים קובצי PDF, שמע או וידאו, מסמכי Keynote, Pages או Numbers, או פתקים שמשתמשים ב-IMAP עבור סנכרון (כגון Yahoo, Gmail או Hotmail). כמו כן, לא תוכלו להגן באמצעות סיסמה על פתקים ששיתפתם עם מישהו אחר. אם תרצו להפסיק לשתף פתק, פתחו את , ואז הקישו או הקליקו על 'הפסק שיתוף'.


שינוי סיסמה

ב-iPhone, iPad או iPod touch:

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'פתקים' > 'סיסמה'.
 2. הקישו על 'שנה סיסמה'.*
 3. הזינו את הסיסמה הישנה שלכם, ואז הזינו סיסמה חדשה וכן רמז לסיסמה.

ב-Mac:

 1. פתחו את 'פתקים'.
 2. בשורת התפריטים, בחרו 'פתקים' > 'העדפות' ואז הקליקו על 'שנה סיסמה'.*
 3. הזינו את הסיסמה הישנה שלכם ואז הזינו סיסמה חדשה וכן רמז לסיסמה.
 4. הקליקו על 'שנה סיסמה'.

* אם אתם משתמשים בכמה חשבונות, הקליקו על החשבון שבו הסיסמה שתרצו לשנות, לפני שתשנו את הסיסמה.


אם שכחתם את הסיסמה שלכם עבור פתקים

תוכלו לבטל נעילת פתק רק באמצעות הזנת הסיסמה שבאמצעותה הוא ננעל. אם שכחתם את הסיסמה שלכם, לא תוכלו לשוב ולגשת אל הפתקים הנעולים שלכם בעזרת Apple.

תוכלו ליצור סיסמה חדשה, אך היא לא תעניק לכם גישה לפתקים הישנים שלכם. היא כן תאפשר לכם להגן על פתקים חדשים שאותם תיצרו באמצעות הסיסמה החדשה. כתוצאה מכך, יהיו לכם סיסמאות שונות לפתקים שונים.

כשיש לכם כמה סיסמאות, לא תוכלו בהכרח לדעת באיזו סיסמה להשתמש כדי לצפות בפתקים שלכם ברשימה של Notes. כאשר תפתחו פתק שננעל באמצעות הסיסמה הישנה שלכם, אך תזינו את הסיסמה הנוכחית שלכם, תקבלו התראה על שהזנתם את הסיסמה השגויה, יחד עם הרמז עבור הסיסמה הישנה. אם תזינו כעת את הסיסמה הישנה הנכונה, תקבלו אפשרות לעדכן את הסיסמה של פתק זה לסיסמה הנוכחית שלכם.


איפוס הסיסמה שלכם עבור פתקים

כאשר תאפסו את הסיסמה שלכם עבור פתקים, פעולה זו לא תמחק ולא תשנה את הסיסמאות של הפתקים שכבר נעלתם. אם יש לכם פתק שהשתמשתם בו בסיסמה ישנה, תוכלו לעדכן אותו לסיסמה החדשה באמצעות הזנת הסיסמה הישנה, הסרת הסיסמה הישנה, והפעלת הסיסמה החדשה שלכם עבור הפתק.

ב-iPhone,‏ iPad או iPod touch:

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'פתקים', ואז הקישו על 'סיסמה'.*
 2. הקישו על 'אפס סיסמה'.
 3. הזינו את סיסמת ה-Apple ID שלכם.
 4. הקישו שוב על 'אפס סיסמה'.
 5. הזינו את הסיסמה החדשה שלכם ואת הרמז לסיסמה.

ב-Mac:

 1. פתחו את 'פתקים'.
 2. בשורת התפריטים, הקליקו על 'פתקים' > 'העדפות' > 'אפס סיסמה' ואז הקליקו על 'אישור'.*
 3. הזינו את סיסמת ה-Apple ID שלכם.
 4. הקליקו על 'אפס סיסמה'.
 5. הזינו את הסיסמה החדשה שלכם ואת הרמז לסיסמה.

 

* אם אתם משתמשים בכמה חשבונות, הקליקו על החשבון שבו הסיסמה שתרצו לשנות, לפני שתשנו את הסיסמה.

 

תאריך פרסום: