שימוש ב'מתגים' במכשיר כדי לשלוט במכשיר Apple אחר

בעזרת האפשרות 'השתמש במכשירים אחרים' ל'מתגים', תוכלו לשלוט מרחוק במכשירים האחרים של Apple באותה רשת Wi-Fi בלי להתאים את חיבורי המתגים. הדבר יאפשר לכם לנווט ב-Mac או ב-Apple TV עם אותם מתגים שבהם אתם משתמשים כדי לשלוט ב-iPhone.

שימוש ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch כדי לשלוט במכשיר אחר

 1. חברו את המכשירים שברשותכם לאותה רשת Wi-Fi.
 2. התחברו ל-iCloud עם אותו Apple ID בשני המכשירים.
  • אם אתם רוצים לשלוט ב-Mac, בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת' במחשב. 
  • בחרו באפשרות 'נגישות'. בסרגל הצד, בחרו באפשרות 'מתגים'. 
  • סמנו את תיבת הסימון שלצד האפשרות 'אפשר/י למעבר בין פלטפורמות לשלוט במחשב שלך'.
 3. הפעילו את התכונה 'מתגים' ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch, אם טרם עשיתם זאת.
 4. השתמשו במתג כדי לנווט בתפריט 'מתגים'. בחרו באפשרות 'מכשיר'.
 5. בחרו באפשרות 'השתמש במכשיר אחר'.
 6. בחרו את המכשיר שבו אתם רוצים לשלוט, ואחר כך בחרו באפשרות 'התחבר'. עכשיו אתם יכולים להשתמש במתג המחובר ל-iPhone, ל-iPad או ל-iPod touch כדי לשלוט במכשיר השני.

שימוש ב-Mac כדי לשלוט במכשיר אחר

 1. חברו את המכשירים שברשותכם לאותה רשת Wi-Fi.
 2. התחברו ל-iCloud עם אותו Apple ID בשני המכשירים.
 3. הפעילו את התכונה 'מתגים' ב-Mac, אם טרם עשיתם זאת.
 4. השתמשו במתג כדי לנווט בלוח הראשי של 'מתגים'. בחרו ב'התקנים'.
 5. בחרו את המכשיר שבו אתם רוצים לשלוט, ואחר כך בחרו באפשרות 'התחבר'. עכשיו אתם יכולים להשתמש במתג המחובר ל-Mac כדי לשלוט במכשיר השני.

הפסקת השליטה במכשיר אחר

כדי להפסיק לשלוט במכשיר אחר, לחצו לחיצה ממושכת על המתג למשך עשר שניות. המתג ישלוט שוב במכשיר המקורי.

תוכלו גם לבצע את השלבים הבאים:

הפסקת השליטה ב-Mac

 1. השתמשו במתג כדי לנווט בלוח הראשי של 'מתגים'. בחרו ב'התקנים'.
 2. בחרו ב'התנתק'. המתג ישלוט שוב במכשיר המקורי.

הפסקת השליטה ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

 1. השתמשו במתג כדי לנווט בתפריט 'מתגים'. בחרו באפשרות 'מכשיר'.
 2. בחרו באפשרות 'הפסק/י השימוש במכשיר'. המתג ישלוט שוב במכשיר המקורי.

השבתת 'מתגים'

אם ברצונכם להשבית לגמרי את 'מתגים', בצעו את השלבים הבאים עבור המכשיר שברשותכם:

השבתת התכונה 'מתגים' ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

השתמשו במתג כדי לנווט אל 'הגדרות' > 'נגישות' > 'מתגים' והשביתו את ההגדרה. 

כדי לצאת ממצב 'מתגים', תוכלו גם ללחוץ לחיצה משולשת על כפתור הבית או על הכפתור הצדדי בדגמים מסוימים בכל עת.

השבתת התכונה 'מתגים' ב-Mac

השתמשו במתג כדי לנווט אל 'העדפות המערכת' > 'נגישות' > 'מתגים', ובטלו את הבחירה באפשרות 'הפעל בקרת מתג'.

 

Published Date: