שימוש ב'מצב סוללה חלשה' כדי לחסוך בחיי הסוללה ב-iPhone

'מצב סוללה חלשה' מפחית את כמות האנרגיה שה-iPhone צורך כשהסוללה נחלשת.

כדי להפעיל או להשבית את 'מצב סוללה חלשה', עברו אל 'הגדרות' > 'סוללה'. ניתן להפעיל ולהשבית את 'מצב סוללה חלשה' גם מ'מרכז הבקרה'. עברו אל 'הגדרות' > 'מרכז הבקרה' > 'התאמה אישית של פקדים', ואחר כך בחרו באפשרות 'מצב סוללה חלשה' כדי להוסיף אותה ל'מרכז הבקרה'.

כאשר 'מצב סוללה חלשה' מופעל, ה-iPhone ימשיך לפעול זמן רב יותר לפני שיהיה עליכם לטעון אותו, אך ייתכן שיידרש זמן רב יותר לעדכון או להשלמה של חלק מהתכונות. בנוסף, ייתכן שחלק מהמשימות לא יפעלו עד אשר תשביתו את 'מצב סוללה חלשה', או עד שתטענו את ה-iPhone ל-80% או יותר.

'מצב סוללה חלשה' מפחית את היכולות של התכונות הבאות או משפיע עליהן:

  • טעינת דוא"ל
  • עדכון יישומים ברקע
  • הורדות אוטומטיות
  • אפקטים חזותיים מסוימים
  • נעילה אוטומטית (חוזרת כברירת מחדל ל-30 שניות)
  • תמונות iCloud (מושהה באופן זמני)
  • 5G (למעט עבור הזרמת וידאו)

כאשר 'מצב סוללה חלשה' מופעל, הסוללה בשורת המצב תופיע בצהוב. אתם תראו את הסמל  ואת אחוז הסוללה. אחרי שתטענו את ה-iPhone ל-80% או יותר, 'מצב סוללה חלשה' יושבת באופן אוטומטי.

האפשרות 'מצב סוללה חלשה' זמינה ב-iPhone בלבד.

מידע נוסף

ב-iOS 11.3 נוספו תכונות חדשות כדי להראות את תקינות הסוללה ולהמליץ על החלפת הסוללה במקרה הצורך. גלו עוד במאמר העזרה הסוללה וביצועי ה-iPhone. אתם יכולים גם ללמוד כיצד להאריך את חיי הסוללה ואת תוחלת החיים שלה.

תאריך פרסום: