שדרוג או התקנת זיכרון ב-Mac mini

למדו כיצד להסיר או להתקין זיכרון במחשב Mac mini.

לפני שתתחילו

כדי לצמצם את האפשרות לנזק לרכיבי המחשב עקב פריקת חשמל סטטי, חשוב לענוד רצועת יד אנטי-סטטית בזמן העבודה עם הזיכרון של המחשב.


בחירת הדגם שלכם

בדגמי Mac mini יש דרישות התקנה שונות של זיכרון (RAM). לקבלת מידע נוסף, בחרו את דגם ה-Mac mini שברשותכם. אם דרושה לכם עזרה כדי לקבוע איזה Mac mini יש לכם, גלו כיצד לזהות דגמי Mac mini.
 

2020

ל-Mac mini‏ (M1,‏ 2020) יש זיכרון המשולב בשבב M1 של Apple, והוא אינו ניתן לשדרוג. תוכלו לקבוע את תצורת הזיכרון ב-Mac mini כשאתם רוכשים אותו.

2018

ל-Mac mini‏ (2018) אין זיכרון RAM הניתן להתקנה על ידי המשתמש. תוכלו לקבוע את תצורת הזיכרון ב-Mac mini‏ (2018) כשאתם רוכשים אותו. כדי לשדרג את הזיכרון ב-Mac mini‏ (2018), פנו אל Apple Store או אל ספק שירות מורשה של Apple.

הזמינות של זיכרון RAM משתנה לפי מדינה ואזור.

2014

ל-Mac mini (סוף 2014) יש זיכרון המשולב בלוח הלוגי הראשי, והוא אינו ניתן לשדרוג.

2012, ‏2011, ‏2010

כדי להסיר ולהתקין זיכרון ב-Mac mini (סוף 2012)ב-Mac mini (אמצע 2011) או ב-Mac mini (אמצע 2010), בצעו את השלבים הבאים.

הסרת המכסה התחתון

 1. כבו את ה-Mac mini. בתפריט Apple‏ (), בחרו באפשרות 'כיבוי'.
 2. נתקו את כבל החשמל ואת כל הכבלים האחרים מה-Mac mini.
 3. הניחו את ה-Mac mini כשחזיתו פונה כלפי מטה על מטלית או מגבת רכה, ואחר כך סובבו את המכסה התחתון כנגד כיוון השעון למצב שחרור הנעילה.

  שתי ידיים המסובבות את המכסה התחתון של ה-Mac mini
 4. לחצו על המכסה כדי לשחרר את הצד השני, ואחר כך הסירו את המכסה.

  יד אחת הלוחצת על הצד העליון של המכסה התחתון כדי לפתוח אותו

הוצאת המודולים המקוריים של הזיכרון

 1. פתחו בעדינות את התפסים שבשולי מודול הזיכרון העליון באופן שיספיק כדי לאפשר לקצה החופשי להשתחרר.

  שתי ידיים הפותחות את התפסים המחזיקים את הזיכרון כדי לשחרר את מודול הזיכרון
 2. שלפו את המודול מתוך החריץ.

  מודול זיכרון המוטה כלפי מעלה לצורך הוצאתו מה-Mac mini
 3. חזרו על הפעולה על מנת להוציא את המודול השני, כלומר התחתון.

התקנת הזיכרון החדש

 1. לחצו בעדינות על הקצה המחורץ של מודול הזיכרון החדש לכיוון החריץ התחתון תוך שאתם מקפידים שהקצה השני יהיה מוגבה מעט.
  מודול זיכרון חדש בעת הכנסתו לחריץ ה-RAM
 2. לחצו כלפי מטה על הקצה המוגבה עד שהתפסים ישתלבו במקומם.
  מודול זיכרון הנעול למקומו בחריץ ה-RAM
 3. חזרו על הפעולה על מנת להתקין את מודול הזיכרון העליון.

החזרת המכסה התחתון למקומו

אל תחברו את כבל החשמל ואל תפעילו את ה-Mac mini לפני שתחזירו את המכסה התחתון למקומו. אף פעם אל תפעילו את ה-Mac mini כשהמכסה אינו במקומו.

 1. החזירו את המכסה התחתון למקומו לפי נקודות היישור על מנת להציב אותו במצב משוחרר.
  הצד התחתון של ה-Mac mini המראה את המכסה התחתון במצב משוחרר
 2. סובבו את המכסה בכיוון השעון כדי לנעול אותו במקומו.
  הצד התחתון של ה-Mac mini המראה את המכסה התחתון במצב נעול
 3. חברו מחדש את כבל החשמל ואת כל הכבלים האחרים שניתקתם.

לאחר התקנת הזיכרון, ודאו שה-Mac mini מזהה את הזיכרון החדש.

2009 או דגמים קודמים

אישור שה-Mac מזהה את הזיכרון החדש

כדי לבדוק שהמחשב מזהה את הזיכרון החדש:

 1. הפעילו את המחשב.
 2. כשאתם רואים את המכתבה, בחרו בתפריט Apple‏ , ואחר כך בחרו באפשרות 'אודות Mac זה'.
 3. אשרו שהזיכרון הרשום תואם לזיכרון שהתקנתם.

אם גודל הזיכרון המדווח שגוי או אם ה-Mac mini חוזר שוב ושוב על השמעת שלושה צלילים, ייתכן שיש לו קושי בזיהוי מודול זיכרון. במקרה כזה, כבו את ה-Mac mini, אמתו את מפרט הזיכרון מול הדרישות עבור דגם ה-Mac mini שברשותכם, ואחר כך חזרו על ההוראות להתקנת זיכרון כדי לוודא שהמודולים מותקנים כראוי. אם אתם עדיין נתקלים בבעיות, הוציאו את הזיכרון ועיינו במידע בנושא תמיכה שהגיע עם הזיכרון, או פנו לספק שאצלו רכשתם את הזיכרון.

תאריך פרסום: