שינוי הגדרות השמע והעדכונים ב-Apple Watch

למדו כיצד להגדיר את עוצמת הקול של השעון, להשתיק את השעון או להפעיל את מצב 'נא לא להפריע'. ניתן גם להתאים את עוצמת ההקשות והרטט שבהם ה-Apple Watch משתמש להתראות ולעדכונים. 

הגבירו או הנמיכו את עוצמת הקול של Apple Watch

 1. ב-Apple Watch, פתחו את האפליקציה 'הגדרות'.
 2. גללו מטה והקישו על 'צלילים ורטט אינטראקטיבי'.
 3. הקישו על לחצן הנמכת עוצמת הקול הנמכה כדי להנמיך את עוצמת הקול או על לחצן הגברת עוצמת הקול  כדי להגביר. ניתן גם להקיש על המחוון ואז לסובב את ה-Digital Crown.
  Apple Watch מציג את מסך 'צלילים ורטט אינטראקטיבי' ב'הגדרות'

השתקת ה-Apple Watch

 1. כדי לפתוח את 'מרכז הבקרה', לחצו על כפתור הצד (ב-watchOS 9 או בגרסאות קודמות, געו נגיעה ממושכת בתחתית המסך ואז החליקו מעלה).
 2. הקישו על הלחצן 'מצב שקט' הסמל של 'מצב שקט'. פעולה זו תפעיל את 'מצב שקט'. עדיין תוכלו לקבל עדכונים ברטט אינטראקטיבי. 
  Apple Watch מציג את הלחצן 'השתק' ב'מרכז הבקרה'

כדי להשתיק התראה או עדכון ברגע שהם נשמעים, הניחו את כף היד על הצג למשך שלוש שניות לפחות או עד שתרגישו הקשה. אם זה לא עובד, ודאו שההגדרה 'כיסוי להשתקה' מופעלת: ב-iPhone, פתחו את היישום Apple Watch, עברו אל הכרטיסיה 'השעון שלי' והקישו על 'צלילים ורטט אינטראקטיבי'.

ב-watchOS 9.4 ואילך, שעונים מעוררים לא מושתקים באמצעות המחווה 'כיסוי להשתקה', כדי למנוע כיבוי לא מכוון שלהם תוך כדי שינה. 

התאמת עדכונים והתראות

למדו כיצד לנהל עדכונים והתראות. אתם יכולים לשנות את המועד והאופן של קבלת התראות ואת עוצמת הקול שלהן אבל לא את הצליל שלהן. 

ניהול 'אזהרות אינטראקטיביות' ב-Apple Watch

 1. פתחו את היישום 'הגדרות'. 
 2. גללו מטה והקישו על 'צלילים ורטט אינטראקטיבי'.
 3. הפעילו או השביתו את האפשרות 'התראות ברטט אינטראקטיבי'.
  Apple Watch מציג את מסך 'צלילים ורטט אינטראקטיבי' ב'הגדרות'
 4. כדי להוסיף הדגשה להתראות ברטט אינטראקטיבי, הקישו על 'בולט'. תכונה זו מוסיפה עוד הקשה ברטט האינטראקטיבי שמכריזה מראש על חלק מההתראות האחרות ברטט אינטראקטיבי. 

ניתן גם לשנות את ההגדרות עבור אפליקציות ספציפיות מה-iPhone. ב-iPhone, פתחו את היישום Apple Watch, עברו לכרטיסיה 'השעון שלי' והקישו על 'צלילים ורטט אינטראקטיבי'.

אם אתם עונדים את ה-Apple Watch ואינכם מרגישים הקשה בעת כוונון המחוון, פנו לתמיכה של Apple. לקבלת התוצאות המיטביות בעת שימוש ברטט אינטראקטיבי, החלק האחורי של ה-Apple Watch צריך להיות במגע עם העור. חשוב שהרצועה תהיה הדוקה, אך נוחה

הפעילו את 'רטט אינטראקטיבי של הכתר' עבור ה-Digital Crown של Apple Watch

 1. ב-Apple Watch, פתחו את האפליקציה 'הגדרות'.
 2. הקישו על 'צלילים ורטט אינטראקטיבי' ולאחר מכן הפעילו או השביתו את 'רטט אינטראקטיבי של הכתר'.
  Apple Watch מציג את הגדרות 'רטט אינטראקטיבי של הכתר' ו'רטט אינטראקטיבי של המערכת' במסך 'צלילים ורטט אינטראקטיבי' ב'הגדרות'

ההגדרה 'רטט אינטראקטיבי של הכתר' זמינה רק ב-Apple Watch Series 4 ואילך.

הפעלת פעמונים ברטט-הקשה (Taptic Chimes)

ה-Apple Watch יכול להשמיע צלצולי פעמונים במרווחי זמן שונים כדי להקל עליכם לעקוב אחר השעה בלי להסתכל בשעון.

 1. פתחו את האפליקציה 'הגדרות'.
 2. גללו מטה והקישו על 'נגישות'.
 3. גללו מטה והקישו על 'פעמונים'.
 4. הפעילו את 'פעמונים'.
 5. הקישו על 'לוח זמנים' והגדירו את הפעמונים לצלצל כל שעה עגולה או כל 30 דקות או 15 דקות.
 6. הקישו על 'צלילים' ושנו את הצליל ל'ציפורים' או ל'פעמונים'.

ניתן לשנות את ההגדרות האלה גם מה-iPhone. ב-iPhone, פתחו את האפליקציה Apple Watch, עברו לכרטיסיה 'השעון שלי', הקישו על 'נגישות' ואז הקישו על 'פעמונים'.

הפעלת התכונה 'נא לא להפריע'

 1. כדי לפתוח את 'מרכז הבקרה', לחצו על כפתור הצד (ב-watchOS 9 או בגרסאות קודמות, געו נגיעה ממושכת בתחתית המסך ואז החליקו מעלה).
 2. הקישו על הלחצן 'נא לא להפריע' הסמל של מצב 'נא לא להפריע' ובחרו אפשרות. ניתן לכבות את מצב 'נא לא להפריע' באופן ידני או להגדיר אותו לפרק זמן מסוים שלאחריו הוא יכבה באופן אוטומטי. 
  Apple Watch מציג את האפשרויות של מצב 'נא לא להפריע'

התכונה 'נא לא להפריע' מונעת משיחות ומהתראות (למעט שעון מעורר) להישמע או להאיר את המסך. כאשר מצב זה מופעל, הסמל של 'נא לא להפריע' סמל של 'נא לא להפריע' או של ירח סגול מופיע בחלק העליון של המסך.

שינוי הגדרות מה-iPhone

ב-iPhone, פתחו את היישום Apple Watch, עברו לכרטיסיה 'השעון שלי' והקישו על 'צלילים ורטט אינטראקטיבי'.

Published Date: