אודות החוגה של VoiceOver ב-iPhone, ‏iPad ו-iPod touch

באפשרותכם להשתמש בחוגה של VoiceOver כדי לשנות את אופן הפעולה של VoiceOver. באפשרותכם לשנות את עוצמת הקול או קצב הדיבור של VoiceOver, לעבור מפריט אחד לאחר על המסך ועוד.

שימוש בחוגה של VoiceOver

תחילה, אם עדיין לא הפעלתם את VoiceOver, הפעילו אותה ב'הגדרות' > 'נגישות'.

כדי להשתמש בחוגה, סובבו שתי אצבעות על המסך של מכשיר iOS או iPadOS, כאילו אתם מסובבים כפתור. VoiceOver תאמר את האפשרות הראשונה של החוגה. המשיכו לסובב את אצבעותיכם כדי לשמוע אפשרויות נוספות. הרימו את האצבעות כדי לבחור אפשרות.

לאחר בחירת אפשרות, בצעו תנועת ליטוף מעלה או מטה על המסך בעזרת האצבע כדי להשתמש בה. לדוגמה, אם תבחרו 'מילים' כשמסמך פתוח, הנעת האצבע מטה או מעלה בתנועת ליטוף תניע את VoiceOver למילה הבאה או הקודמת.

לפניכם רשימה של אפשרויות החוגה והפעולות שניתן לבצע בעזרתן.

אפשרויות לניווט

באמצעות כל האפשרויות הללו, באפשרותכם לעבור מפריט אחד לאחר באמצעות תנועת ליטוף באצבע אחת מלמעלה למטה על המסך. באפשרותכם להעביר את VoiceOver לפריט הקודם באמצעות תנועת ליטוף באצבע מלמטה למעלה.

סקירת המלל במהלך ההקלדה באמצעות, 'תווים', 'מילים' ו'שורות'

 • 'תווים': הקראת תו אחד בכל פעם.
 • 'מילים': הקראת מילה אחת בכל פעם.
 • 'שורות': הקראת שורה אחת בכל פעם. 

מעבר דרך ארגון הדף או המסך

 • 'מכולות': מעבר ממכולה אחת במסך לבאה אחריה. ה-Dock ומסך הבית, למשל, הם מכולות. 
 • 'כותרות': מעבר מכותרת אחת לבאה. נסו להשתמש בחוגה זו ב'הגדרות' > 'דואר', 'אנשי קשר', 'לוחות שנה'.
 • 'נקודות ציון': מעבר בין באנרים, מערכי ניווט ולחצנים בתוכן HTML (כגון אינטרנט או הודעת דוא"ל ב-HTML).
 • 'אותו פריט': מעבר מפריט אחד לאחר מאותו סוג. נסו זאת עם הקישורים בתוצאות החיפוש באינטרנט של Safari.
 • 'ניווט אנכי': מעבר מעלה או מטה באמצעות תנועות ליטוף אנכיות באצבע אחת. נסו זאת במסך הבית.
 • 'מלל סטטי': מעבר בין שורה אחת של מלל HTML סטטי לשורה הבאה. מלל סטטי הוא המלל הראשי בדף, ולא קישורים או שמות לחצנים (למשל).

מעבר מקישור לקישור

 • 'קישורים': מעבר מקישור אחד לבא אחריו.
 • 'קישורים בהם ביקרתי': מעבר מקישור אחד לבא אחריו, אך רק כאלה שכבר לחצתם עליהם.
 • 'קישורים שלא ביקרתי בהם': מעבר מקישור אחד לבא אחריו, אך רק כאלה שעדיין לא לחצתם עליהם.
 • 'קישורים פנימיים בעמוד': מעבר מקישור אחד לבא אחריו בדף האינטרנט.

דרכים נוספות לביצוע מעברים בדף:

 • 'טבלאות': מעבר של סמן VoiceOver לתחילת טבלה בדף אינטרנט.
 • 'רשימות': מעבר של סמן VoiceOver לתחילת רשימה בדף אינטרנט.
 • 'לחצנים': מעבר מלחצן אחד לבא אחריו בתוכן HTML.
 • 'בקרי טופס': מעבר בין לחצנים ותפריטים בעת שימוש בטופס.
 • 'שדות מלל': מעבר משדה מלל אחד לבא אחריו בתוכן HTML.
 • 'שדות חיפוש': מעבר משדה חיפוש אחד לבא אחריו בתוכן HTML.
 • 'תמונות': מעבר לתמונות.

שינוי אופן ההקלדה

השתמשו באפשרות 'מצב הקלדה' כדי לעבור בין המצבים 'הקלדה רגילה', 'הקלדה עיוורת' ו'הקלדה ישירה'. בצעו תנועת ליטוף כלפי מעלה או כלפי מטה באמצעות אצבע אחת כדי לעבור בין המצבים.

במקום להשתמש בחוגה, באפשרותכם לעבור אל 'הגדרות' > 'נגישות' > VoiceOver‏ > 'סגנון הקלדה' כדי לבחור מצב הקלדה.

כדי להשתמש במצבי ההקלדה:

'הקלדה רגילה'

בחרו מקש במקלדת באמצעות החלקה ימינה או שמאלה ולאחר מכן הקישו הקשה כפולה כדי להזין את התו. או העבירו את האצבע סביב המקלדת כדי לבחור מקש ולאחר מכן, כשאתם ממשיכים לגעת במקש עם אצבעכם, הקישו על המסך באמצעות אצבע אחרת.

VoiceOver אומרת מהו המקש בעת בחירתו ושוב לאחר שאתם מזינים את התו.

'הקלדה עיוורת'

געו במקש על המקלדת כדי לבחור בו ולאחר מכן הרימו את האצבע כדי להזין את התו. אם נגעתם במקש הלא נכון, החליקו את האצבע למקש המבוקש.

VoiceOver אומרת מהו התו עבור כל מקש שאתם נוגעים בו. VoiceOver מזינה את התו כשאתם מרימים את האצבע.

'הקלדה ישירה'

הקלדה זהה לזו שמתבצעת כש-VoiceOver כבויה. מצב זה מכבה את VoiceOver עבור הקלדה בלבד.

בחירת האפשרויות שלכם

חלק מהאפשרויות לעיל מופיעות בחוגה כברירת מחדל וחלקן אופציונליות.

כדי לבחור את אפשרויות החוגה, עברו אל 'הגדרות' > 'נגישות' > VoiceOver ‏> חוגה. לאחר מכן בחרו את האפשרויות שאתם רוצים שיופיעו בחוגה.

חלק מהאפשרויות אינן מופיעות תמיד בחוגה. לדוגמה, 'מצב הקלדה' מופיע בחוגה כשמחוברת מקלדת.

תאריך פרסום: