אם העכבר, המקלדת או משטח העקיבה האלחוטיים של Apple אינם פועלים עם ה-Mac כמצופה

נסו את השלבים הבאים כדי לפתור בעיות בעכבר, במקלדת או במשטח העקיבה האלחוטיים של Apple.

ה-Mac לא מזהה את ההתקן שלכם

אם ה-Mac לא מזהה את העכבר, המקלדת או משטח העקיבה, בצעו את השלבים הבאים.

מוודאים שהעכבר, המקלדת או משטח העקיבה האלחוטיים מופעלים

ב-Magic Mouse וב-Magic Mouse 2 יש מתג החלקה בתחתית ההתקן. החליקו את המתג כדי להפעיל את ההתקן. ב-Magic Mouse, נורית ה-LED הירוקה נדלקת לזמן קצר. ב-Magic Mouse 2, נראה צבע ירוק מתחת למתג.

ב-Magic Keyboard, ב-Magic Keyboard עם משטח ספרות וב-Magic Trackpad 2 יש מתג החלקה בקצה האחורי של ההתקן. החליקו את המתג כדי להפעיל את ההתקן (מופיע צבע ירוק). בדגמים קודמים של המקלדת האלחוטית של Apple קיים כפתור הפעלה בצד הימני של ההתקן. לחצו על הכפתור ותראו נורית LED ירוקה בחלק העליון של ההתקן, בסמוך לכפתור.

כשאתם מפעילים את ההתקנים הללו, הם מופיעים כמחוברים בהעדפות Bluetooth ובתפריט Bluetooth בשורת התפריטים. אם התקן כלשהו לא מופיע שם, ודאו שהוא טעון או החליפו את הסוללות שלו, וכמו כן ודאו שהוא מקושר ל-Mac שלכם.

מוודאים שההתקן הוגדר לפעול עם ה-Mac

למדו כיצד לקשר את Magic Mouse 2,‏ Magic Keyboard,‏ Magic Keyboard עם משטח ספרות,‏ Magic Trackpad 2 ודגמים קודמים של התקנים אלחוטיים של Apple עם ה-Mac.

מוודאים שה-Bluetooth מופעל

השתמשו במשטח העקיבה המובנה של מחשב המחברת Mac או בעכבר USB כדי לבחור בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת', ולאחר מכן לחצו על Bluetooth. ודאו שה-Bluetooth מופעל.

עיינו בטבלה הבאה לקבלת מידע נוסף בנושא קביעת הסטטוס של Bluetooth. אם הסמל של Bluetooth לא מופיע, או אם הסטטוס בשורת התפריטים ממשיך להראות ש-Bluetooth כבוי, הפעילו מחדש את המחשב ואחר כך נסו להפעיל את Bluetooth שוב.

סמל תפריט Bluetooth הסטטוס של Bluetooth
סמל BT Bluetooth מופעל, אך אין התקנים אלחוטיים המחוברים ל-Mac. עיינו בסעיף 'מוודאים שהעכבר, המקלדת או משטח העקיבה האלחוטיים מופעלים' במאמר זה.
סמל BT Bluetooth מופעל ולפחות התקן אלחוטי אחד מחובר.
 כאשר סמל זה מהבהב, בהתקן אלחוטי אחד לפחות יש סוללה חלשה. לחצו על סמל Bluetooth כדי לזהות את ההתקן המושפע, ולאחר מכן טענו מחדש את ההתקן או החליפו את הסוללות שלו.
סמל BT Bluetooth כבוי. לחצו על סמל Bluetooth באמצעות עכבר USB או משטח עקיבה מובנה, ובחרו באפשרות 'הפעל את Bluetooth'.
סמל BT Bluetooth לא מקוון או לא זמין. הפעילו מחדש את ה-Mac. אם הסטטוס של Bluetooth לא משתנה, נתקו את כל התקני ה-USB והפעילו מחדש את ה-Mac שוב.

מוודאים שההתקנים טעונים

ב-Magic Mouse 2, ב-Magic Keyboard, ב-Magic Keyboard עם משטח ספרות וב-Magic Trackpad 2 יש סוללות נטענות מובנות. ניתן לטעון את ההתקנים הללו על-ידי חיבורם ל-Mac או למתאם מתח USB באמצעות כבל Lightning ל-USB. לקבלת הביצועים המהירים ביותר של טעינת סוללה, ודאו שההתקן מופעל כאשר הוא מחובר לכבל Lightning ל-USB.

כדי לבדוק את רמת הסוללה של התקנים אלה, לחצו על סמל Bluetooth בשורת התפריטים ב-Mac, ואחר כך בחרו את ההתקן לפי השם. אם רמת הסוללה בהתקן כלשהו נמוכה, טענו את ההתקן. אם ההתקן לא מופיע, ודאו שההתקן מופעל בעזרת השלבים שתוארו למעלה.

מכבים ומדליקים את ההתקן

אם ה-Mac אינו מזהה את העכבר, המקלדת או משטח העקיבה האלחוטיים של Apple אחרי יישום הטיפים שתוארו למעלה, נסו לכבות את ההתקן האלחוטי, להמתין כמה שניות ואחר כך להפעיל אותו שוב.

העכבר או המקלדת מפסיקים להגיב מעת לעת

 • לחצו על העכבר או על משטח העקיבה או לחצו על מקש במקלדת, כדי לחבר מחדש את ההתקן למחשב. ייתכן שיחלפו כמה רגעים עד שההתקן יגיב.
 • בדקו אם קיימת הפרעה אלחוטית.

לא ניתן לגלול עם העכבר מעלה או מטה או מצד לצד

אם אינכם יכולים להשתמש בעכבר כדי לגלול בדף אינטרנט או במסמך, ודאו שאתם משתמשים במחוות Multi-Touch נכונות ושהגדרתם בצורה נכונה את  העדפות מהירות הגלילה.

העכבר או משטח העקיבה לא מבצעים מעקב כמצופה

ניתן להשתמש בעכבר אלחוטי, ב-Magic Mouse וב-Magic Mouse 2 של Apple על מרבית המשטחים החלקים. אם מתרחשות בעיות מעקב, נסו את האפשרויות הבאות:

 • פתחו את תפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת' ולאחר מכן לחצו על 'עכבר'. הגדירו את המחוון 'מהירות מעקב' להתאמת מהירות התזוזה של המצביע בזמן הזזת העכבר.
 • נסו להשתמש במשטח אחר כדי לבדוק אם חל שיפור במעקב.
 • הפכו את העכבר ובדקו את חלון החיישן. אם יש אבק או פסולת בחלון החיישן, השתמשו באוויר דחוס כדי לנקות אותו בעדינות.
 • אם התקנים אלחוטיים מרובים של Bluetooth נמצאים בשימוש בקרבת מקום, נסו לכבות אחד מהם בכל פעם כדי לבדוק אם חל שיפור כלשהו. 

למדו מה עוד צריך לעשות אם משטח העקיבה אינו מבצע מעקב כראוי.

במקלדת יש מקש אחד או יותר שאינם מגיבים

השתמשו ב'מציג המקלדת' כדי לבדוק אם מקשי המקלדת מגיבים כראוי כשלוחצים עליהם.

 1. פתחו את תפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת' ולאחר מכן לחצו על 'מקלדת'.
 2. לחצו על הכרטיסיה 'מקורות קלט'.
 3. ודאו ששפת המקלדת שבה אתם משתמשים מופיעה בצד ימין. אם לא, לחצו על לחצן ההוספה (+) ובחרו מתוך השפות שמופיעות.
 4. בחרו בתיבת הסימון 'הצג תפריט קלט בשורת התפריטים'.
 5. לחצו על הכרטיסיה 'מקלדת', ולאחר מכן בחרו בתיבת הסימון 'הצג את מציגי המקלדת והאמוג'י בשורת התפריטים', אם היא קיימת.
 6. מהתפריט 'קלט'  בשורת התפריטים, בחרו באפשרות 'הצג את מציג המקלדת'. 'מציג המקלדת' שמציג את פריסת המקלדת יופיע בתצוגה.
 7. הקישו על המקש במקלדת שאינו מגיב ובדקו אם המקש התואם מודגש ב'מציג המקלדת'. אם כן, המקש פועל כראוי.

אם אתם מפעילים את התכונה 'מקשי העכבר', ייתכן שמקשים רבים לא יגיבו כמצופה. כדי להשבית מקשי עכבר, בחרו בתפריט Apple‏ > 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על 'נגישות'. בחרו באפשרות 'עכבר ומשטח מגע' מהרשימה שבצד ימין, ולאחר מכן בטלו את הבחירה בתיבת הסימון 'הפעל מקשי עכבר'.

תאריך פרסום: