בדיקת הסוללה וטעינת ה-Apple Watch

בדקו את הסוללה במבט מהיר מפני השעון, מ'מרכז הבקרה' או במצב 'ארונית לילה'.

Apple Watch, עם סימון של רמת הטעינה

בדיקת טעינת הסוללה

אתם יכולים לבדוק את רמת הטעינה של סוללת ה-Apple Watch בכמה מקומות:

Apple Watch עם פרטים לגבי הטעינה באפליקציה 'הגדרות' 

הצגת פרטי הטעינה ב'הגדרות'

פתחו את האפליקציה 'הגדרות' והקישו על 'סוללה'. רמת הטעינה הנוכחית תופיע, יחד עם גרף טעינה מפורט.

Apple Watch, שמחובר לכבל הטעינה המגנטי של Apple Watch

טעינת ה-Apple Watch

אם טעינת הסוללה נמוכה, הסמל 'סוללה חלשה'  יופיע על המסך של ה-Apple Watch. כדי לטעון את ה-Apple Watch:

  1. טפלו בזהירות ב-Apple Watch ובאביזרים והסירו תמיד את השעון לפני שאתם מחברים אותו למטען. 
  2. חברו את כבל הטעינה המגנטי של ה-Apple Watch, את כבל ה-USB-C המגנטי לטעינה מהירה של ה-Apple Watch או את תחנת העגינה המגנטית לטעינה של ה-Apple Watch למתאם מתח USB. 
  3. חברו את מתאם המתח לשקע חשמל. אפשר גם לחבר את כבל הטעינה ליציאת USB. 
  4. הניחו את הגב של ה-Apple Watch על המטען המגנטי. המגנטים במטען מתיישרים לפי המיקום המתאים ב-Apple Watch והסמל של סוללה נטענת  מופיע על עיצוב השעון.
  5. הניחו ל-Apple Watch להיטען. בזמן טעינת המכשיר, ה-Apple Watch עובר למצב 'ארונית לילה'

אם יש לכם Apple Watch Series 7 ואילך, תוכלו לטעון את השעון בזריזות באמצעות התכונה 'טעינה מהירה'.

טעינת סוללה ממוטבת

ה-Apple Watch לומד מהרגלי הטעינה היומיומיים שלכם כדי לשפר את אורך חיי הסוללה. קבלו מידע נוסף על טעינת סוללה ממוטבת ב-Apple Watch.

'מצב סוללה חלשה' ב-watchOS 9

ה-Apple Watch עם watchOS 9 יכול לעבור ל'מצב סוללה חלשה' שמשבית ומשנה תכונות מסוימות כדי לחסוך בחיי הסוללה. קבלו מידע נוסף על השימוש ב'מצב סוללה חלשה' ב-Apple Watch.

Apple Watch במצב 'חיסכון בצריכה'    

'חיסכון בצריכה' ב-watchOS 8 ובגרסאות קודמות

ב-watchOS 8 ובגרסאות קודמות, כשמפעילים את מצב 'חיסכון בצריכה', רק השעה מוצגת על מסך ה-Apple Watch כדי לחסוך בחיי הסוללה. כאשר ה-Apple Watch נמצא במצב 'חיסכון בצריכה', לחצו על כפתור הצד כדי לראות מה השעה. במצב 'חסכון בצריכה', ה-Apple Watch וה-iPhone לא יתקשרו, ולא תוכלו לגשת לתכונות אחרות של השעון. 

כאשר רמת הטעינה בסוללה יורדת עד 10%, ה-Apple Watch מתריע ושואל אם תרצו להשתמש במצב 'חסכון בצריכה'. כאשר הסוללה חלשה מדי, השעון עובר באופן אוטומטי למצב 'חסכון בצריכה' וסמל סוללה חלשה  מופיע לצד השעה. למדו כיצד להאריך את חיי הסוללה ואת תוחלת החיים שלה

כדי להפעיל 'חסכון בצריכה':

  1. החליקו מעלה על פני השעון כדי לפתוח את 'מרכז הבקרה'.
  2. הקישו על אחוז הסוללה. 
  3. גררו את המחוון 'חסכון בצריכה' ואז הקישו על 'המשך'.

כדי להשבית את מצב 'חיסכון בצריכה':

  1. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הצד עד שתראו את הסמל של Apple.
  2. המתינו להפעלה מחדש של ה-Apple Watch. ייתכן שתצטרכו לטעון תחילה את ה-Apple Watch. 

אם אינכם יכולים לטעון את ה-Apple Watch

תאריך פרסום: