בדיקת הסוללה וטעינת ה-Apple Watch

בדקו את הסוללה במבט מהיר מפני השעון, מ'מרכז הבקרה' או במצב 'ארונית לילה'.

     

בדיקת טעינת הסוללה

אתם יכולים לבדוק את רמת הטעינה של סוללת ה-Apple Watch בכמה מקומות:

הצגת פרטי הטעינה ב-watchOS 7

עם watchOS 7, פתחו את האפליקציה 'הגדרות' ואז הקישו על 'סוללה'. תראו את רמת הטעינה הנוכחית וכן גרף טעינה מפורט.

 כבל טעינה מגנטי של Apple Watch

טעינת ה-Apple Watch

אם טעינת הסוללה נמוכה, תראו את הסמל 'סוללה חלשה'  במסך ה-Apple Watch. כדי לטעון את ה-Apple Watch:

  1. טפלו בזהירות ב-Apple Watch ובאביזרים והסירו תמיד את השעון לפני טעינתו. 
  2. חברו את כבל הטעינה המגנטי של Apple או את Dock הטעינה המגנטי של Apple Watch למתאם מתח USB. 
  3. חברו את מתאם המתח לשקע חשמל. אפשר גם לחבר את כבל הטעינה ליציאת USB. 
  4. הציבו את החלק האחורי של ה-Apple Watch על המטען. המגנטים במטען יישרו את ה-Apple Watch ותראו את סמל טעינת הסוללה  על גבי פני השעון.
  5. הניחו ל-Apple Watch להיטען. בזמן טעינת המכשיר, ה-Apple Watch עובר למצב 'ארונית לילה'

טעינת סוללה ממוטבת

watchOS 7 מאפשרת ל-Apple Watch ללמוד את הרגלי הטעינה היומיומיים שלכם ולשפר את אורך חיי הסוללה. קבלו מידע נוסף על טעינת סוללה ממוטבת ב-Apple Watch.

    

שימוש ב'חסכון בצריכה'

'חסכון בצריכה' מאפשר לכם לראות מה השעה ב-Apple Watch תוך חסכון בחיי הסוללה. כאשר ה-Apple Watch נמצא במצב 'חסכון בצריכה', לחצו על כפתור הצד כדי להציג את השעה. במצב 'חסכון בצריכה', ה-Apple Watch וה-iPhone לא יתקשרו, ולא תוכלו לגשת לתכונות אחרות של השעון. 

הפעלת 'חסכון בצריכה'

כאשר רמת הטעינה בסוללה יורדת עד 10%, ה-Apple Watch מתריע ושואל אם תרצו להשתמש במצב 'חסכון בצריכה'. כאשר הסוללה חלשה מדי, השעון עובר באופן אוטומטי למצב 'חסכון בצריכה' וסמל סוללה חלשה  מופיע לצד השעה. למדו כיצד להאריך את חיי הסוללה ואת תוחלת החיים שלה

כדי להפעיל 'חסכון בצריכה':

  1. החליקו מעלה על פני השעון כדי לפתוח את 'מרכז הבקרה'.
  2. הקישו על אחוז הסוללה. 
  3. גררו את המחוון 'חסכון בצריכה' ואז הקישו על 'המשך'.

השבתת 'חסכון בצריכה'

  1. לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הצד עד שתראו את הסמל של Apple.
  2. המתינו להפעלה מחדש של ה-Apple Watch. ייתכן שתצטרכו לטעון תחילה את ה-Apple Watch. 

אם אינכם יכולים לטעון את ה-Apple Watch

תאריך פרסום: