אודות Bluetooth,‏ Wi-Fi וחיבור סלולרי ב-Apple Watch

למדו על Bluetooth ו-Wi-Fi ל-Apple Watch וכיצד השעון משתמש בשני החיבורים האלה. כמו כן, למדו כיצד החיבור הסלולרי בדגמי GPS + Cellular נכנס לתמונה.

כדי ליהנות מכל התכונות ב-Apple Watch, עליכם להפעיל Wi-Fi ו-Bluetooth ב-iPhone המקושרפתחו את 'מרכז הבקרה' ב-iPhone, ואחר כך ודאו שה-Wi-Fi  וה-Bluetooth  מופעלים.

Apple Watch משתמש ב-Wi-Fi וב-Bluetooth כדי לתקשר עם ה-iPhone המקושר. אם יש לכם חיבור סלולרי, השעון יכול להישאר מחובר גם דרך רשת סלולרית. השעון עובר בין אפשרויות החיבור הללו בצורה חכמה, כדי לבחור בחיבור החסכוני ביותר בחשמל. כך הוא עושה זאת:

 • ה-Apple Watch משתמש ב-Bluetooth כשה-iPhone נמצא בסמוך, וכך מושג חיסכון בצריכת חשמל.  
 • אם Bluetooth אינו זמין, ה-Apple Watch ינסה להשתמש ב-Wi-Fi. לדוגמה, אם יש Wi-Fi תואם זמין וה-iPhone אינו בטווח של Bluetooth, ה-Apple Watch ישתמש ב-Wi-Fi.
 • אם Bluetooth ו-Wi-Fi אינם זמינים, והגדרתם חבילה סלולרית, דגמים סלולריים של ה-Apple Watch יכולים להתחבר לרשתות סלולריות. 

התחברות לרשת Wi-Fi תואמת

ה-Apple Watch יכול להתחבר לרשת Wi-Fi: 

 • אם ה-iPhone, בזמן שהוא מחובר לשעון דרך Bluetooth, התחבר קודם לכן לרשת.
 • אם רשת ה-Wi-Fi היא ‎802.11b/g/n 2.4GHz.

לדוגמה, ה-Apple Watch לא יתחבר ל-Wi-Fi בתחום תדר של ‎5GHz או לרשתות ציבוריות המחייבות פרטי כניסה, מינוי או פרופיל. כאשר ה-Apple Watch מתחבר לרשת Wi-Fi תואמת במקום לחיבור של ה-iPhone, סמל ה-Wi-Fi  יופיע ב'מרכז הבקרה'.

בחירת רשת Wi-Fi

עם watchOS 5 ואילך, יש לכם אפשרות לבחור לאיזו רשת Wi-Fi ה-Apple Watch יתחבר.

כיצד להפעיל או להשבית Wi-Fi

 1. געו נגיעה ממושכת בתחתית המסך.
 2. המתינו להצגת 'מרכז הבקרה', ולאחר מכן החליקו מעלה.
 3. הקישו על סמל ה-Wi-Fi . הסמל יתעמעם והמכשיר יתנתק מכל רשת שאתם מחוברים אליה.

רק דגמי Apple Watch GPS + Cellular יכולים להתנתק מרשתות Wi-Fi. לאחר ההתנתקות, ה-Apple Watch לא יצטרף מחדש באופן אוטומטי לרשת ה-Wi-Fi שממנה התנתקתם עד אשר:

 • תפעילו את Wi-Fi ב'מרכז הבקרה'.
 • תלכו או תנהגו אל מיקום חדש. 
 • השעה תהיה 5:00 בבוקר לפי השעון המקומי.
 • תפעילו מחדש את המכשיר.

שימוש ברשת סלולרית

דגמי Apple Watch GPS + Cellular יכולים להתחבר לרשת סלולרית. עם חיבור סלולרי, ניתן לבצע שיחות ולהשתמש בנתונים או באפליקציות גם כשה-iPhone לא איתכם או כשאין Wi-Fi. למדו כיצד להוסיף את ה-Apple Watch לחבילה הסלולרית.

כיצד לבדוק את עוצמת האות

 1. געו נגיעה ממושכת בתחתית המסך.
 2. המתינו להצגת 'מרכז הבקרה', ולאחר מכן החליקו מעלה.
 3. בדקו את הלחצן 'סלולרי' .

'מרכז הבקרה' ב-Apple Watch שבו מוצגות ארבע נקודות ירוקות.

הלחצן 'סלולרי'  הופך לירוק כשיש חיבור. הנקודות הירוקות מראות את עוצמת האות. 

'מרכז הבקרה' ב-Apple Watch מראה שאתם מחוברים ל-Wi-Fi‏.

הלחצן 'סלולרי'  הופך ללבן כשהחבילה הסלולרית פעילה, אך ה-Apple Watch מחובר ל-iPhone או ל-Wi-Fi.

הפעלה או השבתה של חיבור סלולרי

 1. געו נגיעה ממושכת בתחתית המסך.
 2. המתינו להצגת 'מרכז הבקרה', ולאחר מכן החליקו מעלה.
 3. הקישו על הלחצן 'סלולרי' , ואחר כך השביתו את האפשרות 'סלולרי'.

ייתכן שחלק מהאפליקציות לא יתעדכנו ללא חיבור ל-iPhone‏.

בדיקת החיבור בין ה-iPhone ל-Apple Watch

 • בדקו את פני השעון. אם אתם רואים את הסמל האדום 'מנותק' הסמל האדום 'מנותק' או את סמל ה-X האדום  בפני השעון, אין לכם חיבור.
 • בדקו את 'מרכז הבקרה'. געו נגיעה ממושכת בתחתית המסך, המתינו עד ש'מרכז הבקרה' יופיע, ואחר כך החליקו מעלה. אם אתם רואים את הסמל האדום 'מנותק' הסמל האדום 'מנותק' או את סמל ה-X האדום , אין לכם חיבור.
 • הקישו על סמל ה-iPhone  ב'מרכז הבקרה'. אם המכשירים מחוברים, ה-iPhone אמור להשמיע צליל Ping.

תאריך פרסום: