הגדרת ה-Apple Watch

לימדו כיצד להשתמש ב-iPhone כדי להגדיר את ה- Apple Watch החדש.

מה דרוש לכם

כדי להגדיר Apple Watch חדש ולהשתמש בו, נדרש iPhone XS ואילך עם iOS 17. למדו כיצד לזהות את דגם ה-iPhone שלכם וכיצד לעדכן את ה-iPhone לגרסה האחרונה של iOS.

לפני שתתחילו

אם כבר הגדרתם את ה-Apple Watch אבל אתם רוצים להשתמש בו עם iPhone אחר, תוכלו להעביר את ה-Apple Watch ואת תוכנו ל-iPhone החדש.

 

הפעלה וענידה של ה-Apple Watch

כדי להפעיל את Apple Watch, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הצד עד שיוצג הסמל של Apple. לאחר מכן, ענדו את השעון על פרק כף היד.

כפתור הצד ב-Apple Watch. 

החזיקו את ה-Apple Watch קרוב ל-iPhone

המתינו להצגת ההודעה 'השתמש/י ב-iPhone כדי להגדיר את ה-Apple Watch' ב-iPhone והקישו על 'המשך'.  אם ההודעה אינה מוצגת, פתחו את היישום Apple Watch ב-iPhone, הקישו על 'כל השעונים' ולאחר מכן הקישו על 'הוספת שעון'.

אם זה ה-Apple Watch שלכם, הקישו על 'הגדרה עבורי'. לחלופין, הקישו על 'הגדרה עבור בני משפחה', ולאחר מכן בצעו את השלבים כדי להגדיר את השעון עבור בן משפחה.

השאירו את ה-Apple Watch ואת ה-iPhone קרובים זה לזה עד להשלמת השלבים האלה.

iPhone ו-Apple Watch מציגים את מסכי הקישור 

החזיקו את ה-iPhone מעל ההנפשה

מקמו את עיצוב השעון במרכז העינית שב-iPhone, והמתינו עד שתופיע הודעה שבה נאמר כי ה-Apple Watch מקושר.

אם אינכם מצליחים להשתמש במצלמה או אם הנפשת הקישור לא מוצגת או שה-iPhone אינו מצליח לקרוא אותה, הקישו על 'שיוך ידני' ולאחר מכן פעלו בהתאם להנחיות המוצגות.

iPhone מציג Apple Watch בעינית שלו 

הגדרה כחדש או שחזור מגיבוי

אם זה ה-Apple Watch הראשון שלכם, הקישו על 'הגדר/י כ-Apple Watch חדש'. אם תתבקשו, עדכנו את ה-Apple Watch לגרסה האחרונה של watchOS.

אם הגדרתם Apple Watch נוסף באמצעות ה- iPhone הנוכחי, יוצג מסך עם הכיתוב 'הפכו את זה ל- Apple Watch החדש'. הקישו על 'אפליקציות, נתונים והגדרות' כדי ללמוד כיצד התכונה 'הגדרות מהירות' תגדיר את השעון החדש. לאחר מכן הקישו על 'המשך'. אם ברצונכם לבחור בעצמכם את אופן הגדרת השעון החדש, הקישו על 'התאמה אישית של הגדרות'. לאחר מכן בחרו באפשרות 'גיבוי מ- Apple Watch קודם לצורכי שחזור'. לחלופין, הקישו על 'הגדרה כ- Apple Watch חדש', אם ברצונכם להתאים את הגדרות המכשיר החדש באופן מלא.

ייתכן ש- Apple Watch יחייב ביצוע עדכון תוכנה ב- iPhone לפני שניתן יהיה להגדיר את השעון. אם ה-iPhone מציין שיש עדכון תוכנה זמין, הקישו על 'עדכן כעת' והמתינו לסיום תהליך העדכון.

בחרו על איזה פרק כף יד אתם עונדים את ה- Apple Watch ולאחר מכן הקישו על 'המשך'.

קראו את התנאים וההתניות והקישו על 'מסכים'.

 

התחברות באמצעות Apple ID

אם תתבקשו, הזינו את סיסמת ה-Apple ID שלכם. אם לא תתבקשו, תוכלו להתחבר מאוחר יותר מהאפליקציה Apple Watch: הקישו על 'כללי' > Apple ID, ובצעו התחברות. תכונות מסוימות הדורשות מספר טלפון סלולרי לא יפעלו בדגמים סלולריים של Apple Watch אם לא תתחברו ל-iCloud. 

אם התכונה 'איתור' לא מוגדרת ב-iPhone שלכם, תתבקשו להפעיל את 'נעילת ההפעלה'. אם מוצג המסך 'נעילת הפעלה', Apple Watch כבר מקושר ל- Apple ID. עליכם להזין את כתובת הדוא"ל ואת הסיסמה של אותו ה-Apple ID כדי להמשיך בתהליך ההגדרה. אם ה-Apple Watch היה בבעלות של אדם אחר לפני כן, ייתכן שתצטרכו ליצור קשר עם הבעלים הקודמים כדי להסיר את 'נעילת ההפעלה'

 

יצירת קוד גישה

ניתן לדלג על יצירת קוד גישה, אך הוא נדרש עבור תכונות כמו ‏Apple Pay.

ב-iPhone, הקישו על 'צור/י קוד גישה' או על 'הוסף/י קוד גישה ארוך', ולאחר מכן עברו ל-Apple Watch להזנת הקוד החדש. כדי לדלג על שלב זה, הקישו על 'אל תוסיף קוד גישה'.

iPhone מציג את מסך הגדרת קוד הגישה של Apple Watch 

התאמה אישית של ההגדרות

בחרו את גודל הטקסט בהתאם להעדפותיכם ואם ברצונכם להשתמש בטקסט מודגש.

אם לא השתמשתם בתכונה 'הגדרה מהירה', ה-Apple Watch יציג לכם את ההגדרות שהוא משתף עם ה-iPhone. אם הפעלתם תכונות כגון 'מצא את...', 'שירותי מיקום', 'שיחות דרך רשת אלחוטית' ו'אבחון' עבור ה-iPhone, הגדרות אלה יופעלו אוטומטית ב-Apple Watch.

לאחר מכן, הוסיפו או עדכנו פרטים, כגון תאריך הלידה, כדי לוודא שנתוני הכושר והבריאות יוותרו מדויקים. תוכלו גם להפעיל עדכוני בריאות, כגון רמות רעש ופרטים על שיחות חירום SOS וזיהוי נפילות יוצגו.

הגדרת שירות סלולרי ו- Apple Pay

בדגמים סלולריים של Apple Watch, תוכלו לבצע הגדרה של השירות הסלולרי.

כעת תתבקשו גם להגדיר את Apple Pay על-ידי הוספת כרטיס. לאחר מכן, ה-iPhone יציג לכם תכונות כגון 'תצוגה פעילה תמיד' ותצוגה של היישומים המועדפים עליכם.

 

ודאו ששני המכשירים נותרים קרובים זה לזה במהלך ביצוע הסנכרון

Apple Watch יציג את פני השעון כשתהליך השיוך יסתיים והשעון יהיה מוכן לשימוש. ודאו שה- Apple Watch וה- iPhone נותרים קרובים זה לזה כדי שתהליך הסנכרון ימשיך להתבצע ברקע.

 

קבלת עזרה

כדי לדעת מה הצעד הבא, חפשו למטה את הבעיה שבה נתקלתם. אם אתם עדיין זקוקים לעזרה, פנו אל התמיכה של Apple.

אם ה-Apple Watch לא נדלק

ייתכן שיש צורך לטעון את ה-Apple Watch

אם אתם נדרשים להזין קוד גישה

ה-Apple Watch עדיין מקושר ל-iPhone אחר. אם שכחתם את קוד הגישה, עליכם למחוק את ה-Apple Watch ולהגדיר אותו מחדש

אם מוצג המסך 'נעילת הפעלה'

ה-Apple Watch מקושר ל-Apple ID. עליכם להזין את כתובת הדוא"ל ואת הסיסמה של אותו ה-Apple ID כדי להמשיך בתהליך ההגדרה. אם ה-Apple Watch היה בבעלות של אדם אחר לפני כן, ייתכן שתצטרכו ליצור קשר עם הבעלים הקודמים כדי להסיר את 'נעילת ההפעלה'

Published Date: