מתן אמון בפרופילי אישורים המותקנים ידנית ב-iOS ו-iPadOS

אם אתם מתקינים באופן ידני פרופיל שמכיל מטען אישור ב-iOS וב-iPadOS, אישור זה אינו מוגדר באופן אוטומטי כמהימן עבור SSL. למדו כיצד לתת אמון באופן ידני בפרופיל אישור שהותקן.


מאמר זה מיועד למנהלי מערכת עבור בית ספר, עסק או ארגון אחר.

יש להפעיל ידנית אמון עבור SSL/TLS כשאתם מתקינים פרופיל שנשלח אליכם בדוא"ל או שהורד מאתר אינטרנט.

אם אתם רוצים להפעיל אמון עבור SSL/TLS לאישור זה, עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'אודות' > 'הגדרות אמון באישורים'. תחת 'הפעל מצב ״אמון מלא״ עבור אישורי בסיס', הפעילו אמון עבור האישור.

הגדרות אמון באישורים עבור iPhone

Apple ממליצה לפרוס אישורים באמצעות Apple Configurator או 'ניהול מכשירים ניידים' (MDM). מטעני אישורים מוגדרים באופן אוטומטי כמהימנים עבור SSL כאשר הם מותקנים באמצעות Configurator או MDM, או כחלק מפרופיל רישום של MDM.

תאריך פרסום: