הגדרת סיסמת קושחה ב-Mac

כאשר אתם מגדירים סיסמת קושחה, משתמשים שהסיסמה אינה בידיהם לא יוכלו לבצע הפעלה מכונן אחר מלבד כונן ההפעלה הייעודי.

תכונה זו דורשת Mac עם מעבד Intel. לקבלת רמת אבטחה שוות ערך ב-Mac עם Apple silicon, פשוט הפעילו את FileVault. אם ה-Mac מנוהל באמצעות MDM (ניהול מכשירים ניידים), מנהלי MDM יכולים גם לנעול מרחוק את ה-Mac.

כיצד להפעיל סיסמת קושחה

  1. בצעו הפעלה מ-macOS Recovery.
  2. כאשר חלון כלי העזר מופיע, לחצו על 'כלי עזר' בשורת התפריטים, ולאחר מכן בחרו באפשרות 'כלי העזר של אבטחת ההפעלה' או באפשרות 'כלי העזר של סיסמת הקושחה'.
  3. לחצו על 'הפעל סיסמת קושחה'.
  4. הזינו סיסמת קושחה בשדות המתאימים ואחר כך לחצו על 'הגדר סיסמה'. זכרו סיסמה זו.
  5. צאו מכלי העזר ואחר כך בחרו בתפריט Apple‏  ‏> 'הפעל מחדש'.

ה-Mac יבקש את סיסמת הקושחה רק בעת ניסיון לבצע הפעלה מהתקן אחסון שונה מזה שנבחר בהעדפות 'כונן הפעלה' או בעת הפעלה מ-macOS Recovery. כשהמנעול ושדה הסיסמה יופיעו, הזינו את סיסמת הקושחה:

מסך הפעלה שמציג סמל מנעול ושדה סיסמה

כיצד לבטל סיסמת קושחה

  1. בצעו הפעלה מ-macOS Recovery. במהלך ההפעלה תתבקשו להזין את סיסמת הקושחה.
  2. כאשר חלון כלי העזר מופיע, לחצו על 'כלי עזר' בשורת התפריטים, ולאחר מכן בחרו באפשרות 'כלי העזר של אבטחת ההפעלה' או באפשרות 'כלי העזר של סיסמת הקושחה'.
  3. לחצו על 'ביטול סיסמת הקושחה'.
  4. כשתתבקשו לעשות זאת, הזינו שוב את סיסמת הקושחה.
  5. צאו מכלי העזר ואחר כך בחרו בתפריט Apple‏  ‏> 'הפעל מחדש'.

אם שכחתם את סיסמת הקושחה

אם אינכם מצליחים לזכור את סיסמת הקושחה, קבעו פגישה אישית למטרת שירות עם נציג של Apple Store או עם ספק שירות מורשה של Apple. הביאו את ה-Mac לפגישה, ואת הקבלה או החשבונית המקורית כהוכחת רכישה.

Published Date: