Keynote עבור iCloud – הערות הפצה

אנחנו מעדכנים את Keynote עבור iCloud לעיתים קרובות. העדכונים הם מצטברים, כך שכאשר אתם מפעילים את Keynote ב-iCloud.com, הוא כולל את כל התכונות העדכניות. בהמשך מפורטות כל התכונות הכלולות בכל גרסה.

אוקטובר 2022

 • הוסיפו סרטונים למצגות והפעילו אותם.

קבלו הוראות מפורטות ומידע על כל התכונות של Keynote עבור iCloud.


ספטמבר 2021

 • השתמשו בצג המציג בזמן המצגת כדי להציג בחלון נפרד את השקופית הנוכחית, את השקופית הבאה והערות.
 • השתמשו בתרשימי רדאר כדי להציג משתנים מרובים בצורה חזותית וליצור השוואה ביניהם על מנת לראות את נקודות הדמיון ואת ההבדלים בין נתונים.
 • אפשרו למשתתפים להוסיף אנשים אחרים למצגת משותפת.


ספטמבר 2020

 • שפרו את המצגות עם מגוון צורות חדשות הניתנות לעריכה.


יולי 2020

 • הוסיפו בקלות כיתובים וכותרות לתמונות, לסרטונים, לצורות ולאובייקטים אחרים.
 • עצבו טקסט ככתב עילי או תחתי, התאימו אותיות רישיות, שנו את צבע הרקע של טקסט ועוד.


מרץ 2020

 • בחרו מבין מגוון ערכות נושא חדשות ויפהפיות שיעזרו לכם להתחיל.
 • הוסיפו מצגת Keynote לתיקיית iCloud Drive משותפת כדי להתחיל לשתף פעולה באופן אוטומטי.
 • הוסיפו אות פתיח כדי לגרום לטקסט לבלוט באמצעות אות ראשונה גדולה ודקורטיבית.
 • גשו בקלות לערכות נושא בבורר ערכות נושא שעוצב מחדש.
 • השתמשו באפשרויות חדשות של פריסת טקסט להוספת גבולות, רקע לפסקאות ועמודות.
 • שפרו את המצגות עם מגוון צורות חדשות הניתנות לעריכה.
 • השתמשו בפקודות 'אחד', 'הצלב', 'החסר' ו'אל תכלול' ליצירת צורות חדשות.
 • הנפשת כניסה ויציאה חדשה בסגנון טקסט "מקלדת".


מידע נוסף

עיינו בהערות ההפצה של Pages ושל Numbers עבור iCloud.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: