Keynote עבור iCloud – הערות הפצה

אנחנו מעדכנים את Keynote עבור iCloud לעיתים קרובות. העדכונים הם מצטברים, כך שכאשר אתם מפעילים את Keynote ב-iCloud.com, הוא כולל את כל התכונות העדכניות. בהמשך מפורטות כל התכונות הכלולות בכל גרסה.

ספטמבר 2020

                 

צורות חדשות

שפרו את המצגות עם מגוון צורות חדשות הניתנות לעריכה.

 

יולי 2020

 • הוסיפו בקלות כיתובים וכותרות לתמונות, לסרטונים, לצורות ולאובייקטים אחרים. מידע נוסף
 • עצבו מלל ככתב עילי או תחתי, התאימו אותיות רישיות, שנו את צבע הרקע של טקסט ועוד. מידע נוסף

מרץ 2020

 • בחרו מבין מגוון ערכות נושא חדשות ויפיפיות שיעזרו לכם להתחיל.
 • הוסיפו מצגת Keynote לתיקיית iCloud Drive משותפת כדי להתחיל לשתף פעולה באופן אוטומטי. מידע נוסף
 • הוסיפו אות פתיח כדי לגרום לפסקה לבלוט על-ידי אות ראשונה גדולה ודקורטיבית. מידע נוסף
 • גשו בקלות לערכות נושא בבורר ערכות נושא שעוצב מחדש.
 • השתמשו באפשרויות חדשות של פריסת טקסט להוספת גבולות, רקעי פסקאות ועמודות.
 • שפרו את המצגות עם מגוון צורות חדשות הניתנות לעריכה.
 • השתמשו בפקודות 'אחד', 'הצלב', 'חסר' ו'אל תכלול' ליצירת צורות חדשות.
 • הנפשת כניסה ויציאה חדשה בסגנון טקסט "מקלדת".

יוני 2019

 • מקמו תמונות, צורות ומשוואות בתוך השורה בתיבות מלל כדי שהן ינועו יחד עם המלל. מידע נוסף
 • הוסיפו אפקטים של 'זוהר' ו'נצנץ' במעבר בין השקפים.
 • המעבר 'העברה חכמה' משלב עכשיו בצורה חלקה בין תמונות או אובייקטים.

מרץ 2019

 • בצעו שינויים מדויקים בגודל השורות והעמודות של טבלאות באמצעות האפשרויות שבחלונית 'עיצוב'.
 • הציגו ושחזרו קבצים שנמחקו לאחרונה ב'מנהל המסמכים'.
 • ערכו עצמים מקובצים תוך כדי שיתוף פעולה.


ספטמבר 2018

 • הוסיפו במהירות קישורים לדפי אינטרנט, לכתובות דוא"ל ולשקפים.
 • עוררו לחיים גלריות תמונות בעזרת אפקטי הנפשה.
 • שפרו את המצגות עם מגוון צורות חדשות הניתנות לעריכה.


יוני 2018

 • הוסיפו לשקפים שלכם הערות למציג/ה.
 • כווננו צללים ורקעים, והשתמשו בפינות מעוגלות בתרשימי עמודות ומקלות.
 • שפרו את המצגות עם מגוון צורות חדשות הניתנות לעריכה.


מרץ 2018

 • הוסיפו למצגות שלכם גלריית תמונות אינטראקטיבית לצפייה באוסף תמונות. 
 • השתמשו בתרשימי טבעת להמחשת נתונים בדרך חדשה ומעניינת.
 • שפרו את המצגות עם מגוון צורות חדשות הניתנות לעריכה.


ספטמבר 2017

 • עיצוב חדש של מנהל המסמכים: פתחו מצגות שמאוחסנות בכל מקום ב-iCloud Drive, מצאו בקלות מצגות משותפות וצרו תיקיות מקוננות.


יוני 2017

 • הרחיבו את המסמכים שלכם באמצעות ספריה הכוללת מעל 500 צורות שצוירו באופן מקצועי. מידע נוסף
 • השיבו להערות והצטרפו לשיחות משורשרות. מידע נוסף
 • תמיכה בגרפיקה מתקדמת למילוי תמונות.
 • הוסיפו וערכו קווי חיבור בין אובייקטים.
 • הפונקציות 'מניה' ו'מטבע' מחזירות כעת נתונים עבור שערי הסגירה בשוק ביום הקודם. מידע נוסף


מרץ 2017

 • עיצוב פשוט יותר מספק גישה נוחה לכלים הדרושים לכם.
 • תמיכה בעריכה של הנפשות כניסה ויציאה באובייקטים. 
 • הפעילו הנפשות אובייקטים ומבחר גדול יותר של מעברים בזמן הצגת המצגת.
 • הוסיפו לגרפיקה מילוי גרדיאנט ומילוי תמונה.
 • אפשרויות יישור ופיזור חדשות מאפשרות למקם אובייקטים במצגת בקלות רבה יותר.
 • פונקציות חדשות עבור מניות ומטבעות מספקות נתונים עדכניים של ניירות ערך בטבלאות.
 • פרסמו מצגות אינטראקטיביות ב-Medium, ב-WordPress ובאתרי אינטרנט אחרים.
 • יבאו מצגות Keynote 1.
 • הציגו בתצוגה מקדימה גרסאות קודמות של המצגת שלכם לפני שתבחרו איזו מהן לשחזר. 
 • הגדירו תאריכים, שעות ומטבעות עבור השפה או האזור שלכם בעת יצירת מסמך.


ספטמבר 2016

 • תמיכה בשיתוף פעולה בזמן אמת באמצעות Keynote ב-Mac, ב-iPad וב-iPhone (תכונה בגרסת בטא).
 • שיתוף פעולה עם אנשים ספציפיים (תכונה בגרסת בטא).
 • Keynote Live מאפשר לכם להציג מצגת שקופיות שהצופים יכולים לעקוב אחריה מה-Mac, מה-iPad, מה-iPhone ומ-iCloud.com.
 • פתחו וערכו מצגות של Keynote ’05.


מידע נוסף

עיינו בהערות ההפצה של Pages ושל Numbers עבור iCloud.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: