ייעוד 'ספריית תמונות של המערכת' ב'תמונות'

אם יש לכם כמה ספריות של תמונות ב-Mac, תוכלו לבחור באיזו ספריה להשתמש עם 'תמונות iCloud', 'אלבומים משותפים' ו'זרם התמונות שלי'.

iCloud ו'ספריית תמונות של המערכת'

ניתן להשתמש ב'תמונות iCloud', ב'אלבומים משותפים' וב'זרם התמונות שלי' רק עם 'ספריית תמונות של המערכת'. אם תבחרו ספריה אחרת ב'תמונות' בלי לייעד אותה כ'ספריית תמונות של המערכת', הכרטיסיה iCloud בהגדרות של 'תמונות' תהיה מושבתת.

היישום 'תמונות' עם הכרטיסיה iCloud

אם אתם רוצים להשתמש בספריה אחרת עם iCloud, פעלו בהתאם להוראות בסעיף הבא כדי לשנות את 'ספריית תמונות של המערכת'.


כיצד לייעד 'ספריית תמונות של המערכת'

אם תייעדו ספריה חדשה שתשמש כ'ספריית תמונות של המערכת' ולאחר מכן תפעילו את 'תמונות iCloud', התמונות והסרטונים בספריה החדשה יתמזגו עם אלה שכבר נמצאים ב'תמונות iCloud'. בנוסף, כל התמונות והסרטונים מ-iCloud יורדו מחדש למכשיר.

  1. סגרו את היישום 'תמונות'.
  2. לחצו לחיצה ממושכת על המקש Option ופתחו את 'תמונות'. אחת מספריות התמונות כבר מוגדרת כ-YourLibraryName ('ספריית תמונות של המערכת'). 
  3. בחרו את הספריה שברצונכם לייעד כ'ספריית תמונות של המערכת'.
  4. לאחר פתיחת הספריה ביישום 'תמונות', בחרו 'תמונות' > 'הגדרות' (או 'תמונות' > 'העדפות') בשורת התפריטים.
  5. לחצו על הכרטיסיה 'כללי'.
  6. לחצו על הלחצן 'השתמש כספריית התמונות של המערכת'.
    אם האפשרות 'השתמש כספריית התמונות של המערכת' מעומעמת, הספריה הנוכחית כבר מוגדרת כ'ספריית תמונות של המערכת'.
    היישום 'תמונות' מציג את הכרטיסיה 'כללי' עם הגדרות שונות

אם אתם פותחים ספריה אחרת ביישום 'תמונות', ועדיין לא ייעדתם אותה כ'ספריית תמונות של המערכת', יישומים אחרים ישתמשו בתמונות מהספריה המקורית המוגדרת כ'ספריית תמונות של המערכת'. לחצו לחיצה ממושכת על המקש Option כשאתם פותחים את 'תמונות' כדי לראות איזו ספריה מוגדרת כ'ספריית תמונות של המערכת'.


זקוקים לעזרה?

אם אתם עדיין נתקלים בבעיות עם 'תמונות', פנו לתמיכה של Apple.

Published Date: