ייעוד 'ספריית תמונות של המערכת' ב'תמונות'

אם יש לכם כמה ספריות של תמונות ב-Mac, תוכלו לבחור באיזו ספריה להשתמש עם 'תמונות iCloud', 'אלבומים משותפים' ו'זרם התמונות שלי'.

iCloud ו'ספריית תמונות של המערכת'

ניתן להשתמש ב'תמונות iCloud', ב'אלבומים משותפים' וב'זרם התמונות שלי' רק עם 'ספריית תמונות של המערכת'. אם תבחרו בספריה אחרת ב'תמונות' בלי לייעד אותה בתור 'ספריית תמונות של המערכת', הכרטיסיה iCloud בהעדפות של 'תמונות' תהיה מושבתת.

אם אתם רוצים להשתמש בספריה אחרת עם iCloud, פעלו בהתאם להוראות בסעיף הבא כדי לשנות את 'ספריית תמונות של המערכת'.

כיצד לייעד 'ספריית תמונות של המערכת'

אם תייעדו ספריה חדשה לשמש בתור 'ספריית תמונות של המערכת' ואחר כך תפעילו את 'תמונות iCloud', התמונות והסרטונים בספריה החדשה יתמזגו עם אלה שכבר נמצאים ב'תמונות iCloud'. בנוסף, כל התמונות והסרטונים מ-iCloud יורדו מחדש למכשיר.

  1. סגרו את היישום 'תמונות'.
  2. לחצו לחיצה ממושכת על המקש Option ופתחו את 'תמונות'. אחת מספריות התמונות כבר מוגדרת כ-YourLibraryName ('ספריית תמונות של המערכת'). 
  3. בחרו את הספריה שברצונכם לייעד בתור 'ספריית תמונות של המערכת'.
  4. לאחר פתיחת הספריה ביישום 'תמונות', בחרו ב'תמונות' > 'העדפות' בשורת התפריטים.
  5. לחצו על הכרטיסיה 'כללי'.
  6. לחצו על הלחצן 'השתמש כספריית התמונות של המערכת'.
    אם האפשרות 'השתמש כספריית התמונות של המערכת' מעומעמת, הספריה הנוכחית כבר מוגדרת כ'ספריית תמונות של המערכת'.

אם אתם פותחים ספריה אחרת ביישום 'תמונות', ועדיין לא ייעדתם אותה בתור 'ספריית תמונות של המערכת', יישומים אחרים ישתמשו בתמונות מ'ספריית תמונות של המערכת' המקורית. לחצו לחיצה ממושכת על המקש Option כשאתם פותחים את 'תמונות', כדי לראות איזו ספריה מוגדרת כ'ספריית תמונות של המערכת'.

זקוקים לעזרה?

אם אתם עדיין נתקלים בבעיות עם 'תמונות', פנו לתמיכה של Apple.

תאריך פרסום: