מניעת קניות בתוך אפליקציות מה-App Store

ניתן להשתמש ב'זמן מסך' כדי למנוע רכישות ללא כוונה או ללא אישור מה-App Store ומשירותים אחרים של Apple. תוכלו לדרוש סיסמה עבור רכישות, למנוע רכישות מסוגים מסוימים, או להשבית רכישות לחלוטין.

ניתן לשלוט בקניות במכשיר של Apple בכמה דרכים:

 • אם לילדים בקבוצת 'שיתוף משפחתי' יש מכשירים משלהם, השתמשו ב'בקשת אישור לרכישה' כדי לבדוק ולאשר את בקשות הרכישה שלהם.
 • אם אתם מאפשרים לילדים להשתמש במכשיר שלכם, אתם יכולים לדרוש סיסמה לכל רכישה.
 • אתם יכולים גם להשבית לחלוטין קניות בתוך אפליקציות באמצעות 'זמן מסך' במכשיר שלכם או במכשיר של ילד.


כיצד להשתמש ב'זמן מסך' כדי למנוע קניות בתוך אפליקציות

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'זמן מסך', ואחר כך הקישו על 'הפעל את "זמן מסך"'. אם כבר הפעלתם את 'זמן מסך', דלגו לשלב 3.
  'הגדרות' של iPhone כאשר האפשרות 'הפעל את
 2. הקישו על 'המשך' ולאחר מכן בחרו באפשרות 'זה ה-[מכשיר] שלי' או 'זה ה-[מכשיר] של אחד הילדים'.
  • אם אתם הורים או אפוטרופסים של בן המשפחה המשתמש במכשיר ואתם מעוניינים למנוע ממנו לשנות את ההגדרות, הקישו על האפשרות 'השתמש בקוד גישה עבור "זמן מסך"' כדי ליצור קוד גישה ולאחר מכן הזינו שוב את קוד הגישה כדי לאשר. ב-‏iOS 13.4 ואילך, לאחר אישור קוד הגישה, תתבקשו להזין Apple ID וסיסמה. ניתן להשתמש באפשרות זו כדי לאפס את קוד הגישה של 'זמן מסך', אם שכחתם אותו. 
  • אם אתם מגדירים 'זמן מסך' במכשיר של ילדכם, פעלו בהתאם להנחיות שמופיעות במסך עד להגדרת 'קוד גישה להורים' והזינו קוד גישה. הזינו שוב את קוד הגישה כדי לאשר. ב-‏iOS 13.4 ואילך, לאחר אישור קוד הגישה, תתבקשו להזין Apple ID וסיסמה. ניתן להשתמש באפשרות זו כדי לאפס את קוד הגישה של 'זמן מסך', אם שכחתם אותו. 
 3. הקישו על 'הגבלת תוכן ופרטיות'. אם התבקשתם, הזינו את קוד הגישה ואז הפעילו את 'תוכן ופרטיות'. 
 4. הקישו על 'רכישות ב-iTunes Store וב-App Store'.
 5. הקישו על 'רכישות בתוך היישום' והגדירו את האפשרות ל'אל תאפשר'.
  המסך 'הגדרות' ב-iPhone כשהאפשרות 'רכישות בתוך היישומים' מוגדרת כ'אל תאפשר'

תוכלו גם לעבור אל 'הגדרות' > 'זמן מסך' > 'הגבלת תוכן ופרטיות', והקישו על 'יישומים מורשים'. לאחר מכן בטלו את הבחירה ב-iTunes Store וב'חנות הספרים'.

הקפידו לבחור קוד גישה שונה מקוד הגישה המשמש לשחרור הנעילה של המכשיר שלכם. אם אינכם זוכרים קוד גישה להגבלות שהגדרתם בגרסה קודמת של iOS או iPadOS, או אם שכחתם את קוד הגישה של 'זמן מסך', עדכנו את המכשיר לגרסה האחרונה של iOS או של iPadOS ולאחר מכן אפסו את קוד הגישה. אם אינכם יכולים לעדכן את המכשיר, מחקו אותו והגדירו כמכשיר חדש כדי להסיר את קוד הגישה ולבחור קוד גישה חדש. שחזור המכשיר שלכם מגיבוי לא יסיר את קוד הגישה.


תאריך פרסום: