כיצד להעביר את התוכן שלכם ל-Mac חדש

השתמשו ב'מדריך העברת הנתונים' כדי להעתיק את כל המסמכים, האפליקציות, חשבונות המשתמשים וההגדרות שלכם ל-Mac חדש ממחשב אחר.

'מדריך העברת הנתונים' מעתיק את כל הקבצים שלכם ל-Mac החדש, כך שאינכם צריכים להעתיק את הקבצים באופן ידני.


בדיקת התוכנה, ההגדרות והחיבור לחשמל

 • התקינו את כל עדכוני התוכנה הזמינים של Apple בשני מחשבי ה-Mac. התקינו עדכונים גם עבור אפליקציות צד שלישי.
 • ודאו שה-Mac הישן משתמש ב-OS X Lion ואילך
 • ודאו שה-Mac הישן כולל שם מחשב: בחרו בתפריט Apple ‏‏ > 'העדפות המערכת' ולאחר מכן לחצו על 'שיתוף' ובדקו את השדה 'שם המחשב'.
 • חברו את שני המחשבים לחשמל.


חיבור המחשבים זה לזה

 • אם שני המחשבים משתמשים ב-macOS Sierra ואילך, פשוט ודאו שהם קרובים זה לזה וש-Wi-Fi מופעל בהם. אם אחד המחשבים משתמש ב-OS X El Capitan או בגרסה קודמת, חברו אותם לאותה רשת באמצעות Wi-Fi או Ethernet.
 • לחלופין, חברו אותם באמצעות מצב 'כונן יעד' והמתאם או הכבל המתאים. לאחר מכן, הפעילו את המחשב הישן במצב 'כונן יעד'.
 • לחלופין, חברו את ה-Mac החדש לגיבוי Time Machine של ה-Mac הישן.


שימוש ב'מדריך העברת הנתונים'

ב-Mac החדש:

 1. פתחו את 'מדריך העברת הנתונים', שנמצא בתיקיה 'כלי עזר' שבתיקיה 'יישומים'.
 2. לחצו על 'המשך'.
 3. כשאתם נשאלים כיצד אתם רוצים להעביר את המידע שלכם, בחרו את האפשרות להעברה מ-Mac, מגיבוי Time Machine או מכונן הפעלה.
 4. לחצו על 'המשך'.

ב-Mac הישן:
אם הפעלתם את ה-Mac הישן במצב 'כונן יעד', או אם אתם מעבירים את התוכן מגיבוי Time Machine, דלגו על ארבעת השלבים הבאים.

 1. פתחו את 'מדריך העברת הנתונים'.
 2. לחצו על 'המשך'.
 3. כשאתם נשאלים כיצד אתם רוצים להעביר את המידע שלכם, בחרו את האפשרות להעברה ל-Mac אחר.
 4. לחצו על 'המשך'. 

ב-Mac החדש:

 1. כשאתם מתבקשים לבחור Mac, גיבוי Time Machine או כונן הפעלה אחר, לחצו על הסמל המתאים.
 2. לחצו על 'המשך'. ייתכן שתראו קוד אבטחה.

ב-Mac הישן:
אם הפעלתם את ה-Mac הישן במצב 'כונן יעד', או אם אתם מעבירים את התוכן מגיבוי Time Machine, דלגו על שני השלבים הבאים.

 1. אם אתם רואים קוד אבטחה, ודאו שהוא זהה לקוד שמוצג ב-Mac החדש.
 2. לחצו על 'המשך'.

ב-Mac החדש:

 1. אתם אמורים לראות רשימת גיבויים שמסודרת לפי תאריך ושעה. בחרו את הגיבוי שבו אתם רוצים להשתמש.
 2. לחצו על 'המשך'.

המשך ב-Mac החדש:

 1. בחרו את המידע להעברה.
 2. לחצו על 'המשך' כדי להתחיל את ההעברה. אם יש לכם הרבה תוכן, ייתכן שההעברה תימשך כמה שעות.


בדוגמה לעיל, John Appleseed הוא חשבון משתמש של macOS. אם אתם רוצים להעביר חשבון ששמו זהה לשם חשבון ב-Mac החדש, תתבקשו לשנות את השם של החשבון הישן או להחליף את החשבון ב-Mac החדש. אם תשנו את השם, החשבון הישן יופיע כמשתמש נפרד ב-Mac החדש, עם תיקיית בית נפרדת והתחברות נפרדת. אם תחליפו את החשבון, החשבון הישן יחליף את החשבון ב-Mac החדש, כולל כל הפריטים שנמצאים בתיקיית הבית שלו.

בסיום הפעולה של 'מדריך העברת הנתונים', התחברו לחשבון שהועבר ב-Mac החדש כדי לראות את הקבצים שלו. אם אינכם שומרים את ה-Mac הישן, למדו מה עליכם לעשות לפני מכירה, מסירה או החלפה של ה-Mac הישן.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופקים ללא המלצות או חסות. Apple לא תישא באחריות לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מייצגת את מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. הסיכונים כרוכים בעצם השימוש באינטרנט. צור קשר עם הספק לקבלת מידע נוסף. שמות של חברות ומוצרים אחרים עשויים להוות סימנים מסחריים של בעליהם, בהתאמה.

תאריך פרסום: