שימוש ב'נא לא להפריע' ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch

עם 'נא לא להפריע', אתם יכולים להשתיק שיחות, התראות ועדכונים שמתקבלים בזמן שהמכשיר נעול. אתם יכולים גם לתזמן את התכונה 'נא לא להפריע' ולאפשר קבלת שיחות מאנשים מסוימים.

הפעלה או השבתה של 'נא לא להפריע'

כאשר התכונה 'נא לא להפריע' מופעלת, מופיע ירח בצורת סהרון סמל 'נא לא להפריע' בשורת המצב. יש שתי דרכים להפעיל או להשבית את התכונה 'נא לא להפריע':

עברו אל 'הגדרות' > 'נא לא להפריע' כדי להפעיל ידנית את התכונה 'נא לא להפריע' או כדי לקבוע תזמון.

 

פתחו את 'מרכז הבקרה' ב-iPhone או ב-iPod touch, או ב-iPad. לאחר מכן, געו נגיעה ממושכת בסמל הירח בצורת סהרון סמל 'נא לא להפריע' כדי להתאים במהירות את הגדרות התכונה 'נא לא להפריע', או הקישו על הירח בצורת סהרון סמל 'נא לא להפריע' על מנת להפעיל או להשבית את התכונה.

אם תגדירו התראה באפליקציה 'שעון', ההתראה תופעל גם כאשר התכונה 'נא לא להפריע' מופעלת. למדו כיצד להגדיר ולנהל את ההתראות.

שינוי ההגדרות

אם אינכם מעוניינים בהפרעות במועד מסוים, אתם יכולים לקבוע תזמון. הקש על 'הגדרות' > 'נא לא להפריע', ולאחר מכן הפעילו את 'מתוזמן' וקבעו תזמון. אתם יכולים גם לבחור מתי תרצו לקבל התראות, שיחות ועדכונים:

  • 'שקט': בחרו בהשתקת שיחות והתראות תמיד או רק כאשר המכשיר נעול.
  • 'אפשר קבלת שיחות מ': אפשרו קבלת שיחות מכל אחד, מאף אחד, מאנשי קשר מועדפים או מקבוצות ספציפיות של אנשי קשר המאוחסנות במכשיר או ב-iCloud.
  • 'שיחות חוזרות': אם מישהו מנסה להתקשר אליכם פעמיים בתוך שלוש דקות, השיחה השנייה אינה מושתקת.

מידע נוסף

תאריך פרסום: