שימוש ב'נא לא להפריע' עם 'ריכוז' ב-iPhone או ב-iPad

עם 'ריכוז' ב-iOS 15 וב-iPadOS 15 ואילך, תוכלו להשתמש ב'נא לא להפריע' כדי להשתיק שיחות, התראות ועדכונים שתקבלו בזמן שהמכשיר נעול. אתם יכולים גם לתזמן את התכונה 'נא לא להפריע' ולאפשר קבלת שיחות מאנשים מסוימים.

כאשר האפשרות 'נא לא להפריע' מופעלת, סמל של חצי סהר  מופיע בשורת המצב ובמסך הנעילה.

הפעלת התכונה 'נא לא להפריע'

  1. עברו אל 'הגדרות' > 'ריכוז'.
  2. הקישו על 'נא לא להפריע'.
    מסך iPhone ובו מוצגת הפעלת התכונה 'נא לא להפריע'
  3. תחת 'הפעלה אוטומטית', הגדירו את האפשרות 'נא לא להפריע' להפעלה אוטומטית בזמן מסוים, במיקום מסוים או בעת שימוש באפליקציה מסוימת.

כדי להפעיל את התכונה 'נא לא להפריע' מתוך 'מרכז הבקרה':

  1. פתחו את 'מרכז הבקרה' ב-iPhone או ב-iPod touch, או ב-iPad
  2. געו נגיעה ממושכת ב'ריכוז', ואחר כך הקישו על 'נא לא להפריע'.

שינוי ההגדרות של 'נא לא להפריע'

אם תרצו שלא יפריעו לכם בזמן מסוים, תוכלו להגדיר לוח זמנים ולשנות תכונות אחרות של 'נא לא להפריע' כדי לעזור לעצמכם להתרכז.

מסך iPhone שבו מוצג איך לשנות הגדרות של 'נא לא להפריע' 

  1. עברו אל 'הגדרות' > 'ריכוז'.
  2. הקישו על 'נא לא להפריע'.
  3. תוכלו לבחור עדכונים מותרים או מושתקים מאנשים ומאפליקציות, לחבר את מסך הנעילה או את מסך הבית, להפעיל את ה'ריכוז' באופן אוטומטי ולהוסיף מסנני 'ריכוז'.

מידע נוסף

תאריך פרסום: