אם Safari מציג דף ריק או שהוא מתנתק ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

אם אינכם מצליחים לטעון אתר אינטרנט או דף אינטרנט, או אם Safari מפסיק לפעול באופן בלתי צפוי, בצעו את השלבים הבאים.

התחברות לרשת אחרת

נסו לטעון אתר אינטרנט, למשל www.apple.com, באמצעות נתונים סלולריים. אם אין לכם נתונים סלולריים, נסו להתחבר לרשת Wi-Fi אחרת ואחר כך נסו לטעון את אתר האינטרנט.

הפעלה של המכשיר מחדש

ניקוי נתונים של אתרי אינטרנט

אתם יכולים לנקות מדי פעם נתונים של אתרי אינטרנט על מנת לשפר את הביצועים של Safari. אם עדיין דרושה לכם עזרה, בצעו את השלבים הבאים:

  1. עברו אל 'הגדרות' > Safari.
  2. הקישו על 'נקה היסטוריה ונתוני אתרים'.
  3. הקישו על 'נקה היסטוריה ונתונים' כדי לאשר.

קבלת עזרה נוספת

אם הבעיה ממשיכה להתרחש ומשפיעה רק על אתר אינטרנט או על דף אינטרנט מסוים, פנו אל מפתח אתר האינטרנט לקבלת עזרה נוספת.

תאריך פרסום: