שימוש ב-AirPods ובאביזרי Bluetooth אחרים עם Apple Watch

למדו כיצד ניתן לקשר ל-Apple Watch אביזרי Bluetooth כגון אוזניות, חיישני קצב לב ועוד.

קישור אביזר Bluetooth

 1. הפעילו את מצב הקישור באביזר Bluetooth בהתאם להוראות השימוש שהגיעו איתו.
 2. ב-Apple Watch, הקישו על 'הגדרות' > ‏Bluetooth. ה-Apple Watch יחפש אביזרי Bluetooth בקרבת מקום.
 3. בחרו את אביזר ה-Bluetooth. 
 4. אם תתבקשו, הזינו קוד סודי או קוד PIN.

     

ביטול הקישור של אביזר Bluetooth

 1. ב-Apple Watch, הקישו על 'הגדרות' > ‏Bluetooth.
 2. הקישו על  לצד האביזר שלכם.
 3. הקישו על 'שכח התקן זה'.

 

התחברות ל-AirPods

כשאתם מגדירים AirPods באמצעות ה-iPhone, הן מחוברות בו זמנית הן ל-Apple Watch והן ל-iPhone, ומושמעים בהן צלילים מכל אחד מהמכשירים באופן אוטומטי. למדו כיצד להגדיר AirPods וכיצד להשמיע מוסיקה ב-Apple Watch

קבלת עזרה

מה לעשות אם אינכם מצליחים לחבר את אביזר ה-Bluetooth או שלא ניתן לחבר אותו מחדש:

 1. אם מופיע מטוס בפני השעון, סימן ש'מצב טיסה' פועל. ב-Apple Watch, הקישו על 'הגדרות' > 'מצב טיסה' ולאחר מכן כבו את 'מצב טיסה'. 
 2. ודאו שהאביזר טעון במלואו ומופעל.
 3. אם האביזר מופיע כשאתם מקישים על 'הגדרות' > ‏Bluetooth ב-Apple Watch, אך אינכם מצליחים לחבר אותו, בצעו את הפעולות שתוארו לעיל כדי לבטל את הקישור של האביזר.
 4. נסו לקשר שוב את האביזר.

אם אתם זקוקים לעזרה בחיבור של אביזר Bluetooth ל-Apple Watch או בשימוש באביזר כזה ביחד עם ה-Apple Watch, פנו ליצרן.

תאריך פרסום: