אם ה-iPhone, ה-iPad או ה-iPod touch לא מתחברים לרשת Wi-Fi

קבלו עזרה בהתחברות ל-Wi-Fi ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch.

מוודאים שהנתב פועל ושאתם נמצאים בטווח

אם אתם רחוקים מדי מנתב ה-Wi-Fi, לא תוכלו לקבל אות, לכן ודאו שאתם נמצאים בטווח. 

 

מוודאים שה-Wi-Fi מופעל ושאתם יכולים לראות את הרשת שלכם

עברו אל 'הגדרות' > Wi-Fi וודאו שה-Wi-Fi מופעל. הקישו על שם רשת ה-Wi-Fi שלכם כדי להצטרף. סימן ביקורת כחול לצד שם רשת פירושו שאתם מחוברים.

אם מוצגת האפשרות 'הצטרפות אוטומטית מבוטלת' תחת השם של רשת ה-Wi-Fi, הקישו עליה כדי להפעיל את 'הצטרפות אוטומטית'.

אם מוצגת בקשה, מזינים את הסיסמה ל-Wi-Fi

אם תתבקשו, הזינו את הסיסמה עבור רשת ה-Wi-Fi שלכם. קבלו עזרה אם אינכם יודעים מה הסיסמה.

גם אם תזינו את הסיסמה הנכונה, ייתכן שתופיע ההודעה 'לא ניתן היה להצטרף לרשת' או ההודעה 'הסיסמה שגויה'. הפעילו מחדש את כל המכשירים, ואחר כך נסו להזין את הסיסמה שוב.

 

מוודאים שאין בעיות ברשת ה-Wi-Fi

אם iOS מזהה בעיה בחיבור ה-Wi-Fi, ייתכן שתופיע המלצה לגבי ה-Wi-Fi תחת השם של רשת ה-Wi-Fi שאליה אתם מחוברים. לדוגמה, ייתכן שתופיע ההתראה 'אין חיבור לאינטרנט'. לקבלת מידע נוסף, הקישו על רשת ה-Wi-Fi.

בודקים את הכבלים והחיבורים

אם עדיין אינכם מצליחים להתחבר לרשת או לעבוד באופן מקוון, ודאו שהנתב מחובר למודם ושהוא מופעל.

 

מפעילים מחדש

נסו להפעיל מחדש את המכשיר עם iOS. כך יש להפעיל מחדש את ה-iPhone, ה-iPad או ה-iPod touch.

אחר כך הפעילו מחדש את הנתב ומודם כבלים או DSL. כדי להפעיל מחדש את הנתב או המודם, הוציאו אותם מהשקע ואחר כך הכניסו אותם בחזרה לשקע. 

אחרי שתבצעו הפעלה מחדש של כל אחד מהמכשירים, בדקו אם פתרתם את הבעיה.

  

עדיין לא מצליחים להתחבר?

אפסו את הגדרות הרשת. הקישו על 'הגדרות' > 'כללי' > 'איפוס' > 'אפס הגדרות רשת'. פעולה זו תביא גם לאיפוס רשתות ה-Wi-Fi והסיסמאות, הגדרות החיבור הסלולרי והגדרות ה-VPN וה-APN שבהן השתמשתם קודם לכן.

קבלת עזרה נוספת

  • אם אתם מחוברים לרשת Wi-Fi אך אינכם מצליחים לעבוד באופן מקוון, נסו להשתמש ברשת ה-Wi-Fi במכשירים אחרים. אם אינכם מצליחים לעבוד באופן מקוון גם באמצעות המכשירים האחרים, ייתכן שיש תקלה זמנית בשירות. פנו לחברת הכבלים או לספק האינטרנט לקבלת עזרה.
  • נסו להתחבר לרשת Wi-Fi במיקום אחר. אם המכשיר מצליח להתחבר, דרושה לכם עזרה עם רשת ה-Wi-Fi. אם המכשיר לא מצליח להתחבר לאף רשת Wi-Fi, פנו אל Apple.
  • עדכנו את נתב ה-Wi-Fi בקושחה החדשה וודאו שהנתב תומך במוצר Apple שברשותכם. למידע נוסף, פנו אל היצרן של הנתב.
תאריך פרסום: