שינוי השפה ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

אתם יכולים לשנות את הגדרת השפה ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch אם היא אינה נכונה או אם בטעות שיניתם את השפה לשפה שאינכם מבינים.

פתיחת 'הגדרות'

במסך הבית, הקישו על 'הגדרות'.

 

הקשה על 'כללי'

במסך הבא, הקישו על 'כללי'.

 

בחירה ב'שפה ואזור'

גללו למטה והקישו על 'שפה ואזור'.

 

הקשה על השפה של המכשיר

במסך הבא, הקישו על 'שפת ה-[מכשיר]'.

 

בחירת השפה שלכם

בחרו את השפה שלכם מתוך הרשימה.

 

אישור הבחירה

תופיע התראה שבה תתבקשו לאשר את השפה החדשה. הקישו על האפשרות הראשונה.

 

אחרי שהמכשיר יעדכן את השפה, הוא אמור להציג באופן אוטומטי את השפה שבחרתם.

תאריך פרסום: