שינוי השפה ב-iPhone או ב-iPad

אתם יכולים לשנות את הגדרת השפה ב-iPhone או ב-iPad אם היא אינה נכונה, או אם בטעות שיניתם את השפה לשפה שאינכם מבינים.

פתיחת האפליקציה 'הגדרות'

 

 

iPhone שבו מוצג מסך הבית עם סמל מוגדל של האפליקציה 'הגדרות'.

הקשה על 'כללי'

 

 

iPhone שבו מוצגת האפליקציה 'הגדרות' כשהאפשרות 'כללי' מודגשת, מתחת ל'זמן מסך'.

בחירה ב'שפה ואזור'

 

 

iPhone שבו מוצג תפריט ההגדרות 'כללי', כשהאפשרות 'שפה ואזור' מודגשת.

הקשה על 'הוספת שפה'

 

 

iPhone שבו מוצג התפריט 'שפה ואזור', כשהאפשרות 'הוספת שפה' מודגשת.

בחירת השפה שלכם

 

 

iPhone שבו מוצגת רשימת שפות המערכת הזמינות, כשהשפה צרפתית מודגשת.

בחירת השפה הראשית

תופיע התראה שבה תישאלו באיזו שפה ברצונכם להשתמש בתור השפה הראשית. אחרי שהמכשיר יעדכן את השפה, הוא יציג באופן אוטומטי את השפה שבחרתם.

 

iPhone שבו מוצגת הודעה שבה נאמר 'האם ברצונך להשתמש בצרפתית כשפה ראשית?' האפשרויות המוצגות הן 'השתמש בצרפתית', 'השתמש באנגלית (ארה

תאריך פרסום: