כיצד להגדיר 'נקודת גישה אישית' ב-iPhone או ב-iPad

'נקודת גישה אישית' מאפשרת לכם לשתף את חיבור הנתונים הסלולריים של ה-iPhone או ה-iPad ‏‎(Wi-Fi + Cellular)‎ כשאין לכם גישה לרשת Wi-Fi.

הגדרת 'נקודת גישה אישית'

  1. עברו אל 'הגדרות' > 'סלולרי' > 'נקודת גישה אישית' או אל 'הגדרות' > 'נקודת גישה אישית'.
  2. הקישו על המחוון לצד 'אפשר לאחרים להצטרף'.

אם אינכם רואים את האפשרות 'נקודת גישה אישית', פנו אל המפעיל הסלולרי וודאו שאתם יכולים להשתמש ב'נקודת גישה אישית' בתוכנית שלכם.

התחברות ל'נקודת גישה אישית' באמצעות Wi-Fi, ‏Bluetooth או USB

ניתן להתחבר ל'נקודת גישה אישית' באמצעות Wi-Fi, ‏Bluetooth או USB. וב-iOS 13 ואילך, מכשירים שמחוברים ל'נקודת גישה אישית' נשארים מחוברים אפילו אם המסך נעול, כך שהמכשירים האלה עדיין יקבלו עדכונים והודעות.

כשמחברים מכשיר ל'נקודת גישה אישית', שורת המצב נצבעת בכחול ומראה כמה מכשירים הצטרפו. מספר המכשירים שיכולים להצטרף בו-זמנית ל'נקודת גישה אישית' תלוי במפעיל הסלולרי ובדגם ה-iPhone. אם מכשירים אחרים הצטרפו ל'נקודת גישה אישית' באמצעות Wi-Fi, ניתן להשתמש רק בנתונים סלולריים כדי להתחבר לאינטרנט מהמכשיר המארח. 

השתמשו בשלבים האלה כדי להתחבר:

מסך iPhone שמוצג בו סרגל נקודת הגישה האישית.

Wi-Fi

במכשיר שאליו ברצונכם להתחבר, עברו אל 'הגדרות' > 'סלולר' > 'נקודת גישה אישית' או 'הגדרות' > 'נקודת גישה אישית' וודאו שהיא פועלת. לאחר מכן, בררו את הסיסמה של רשת ה-Wi-Fi ואת שם הטלפון. הישארו במסך זה עד שתחברו את המכשיר השני לרשת ה-Wi-Fi.

במכשיר שברצונכם לחבר, עברו אל 'הגדרות' > ‏Wi-Fi וחפשו את ה-iPhone או ה-iPad שלכם ברשימה. לאחר מכן, הקישו על רשת ה-Wi-Fi כדי להצטרף אליה. אם תתבקשו, הזינו את הסיסמה של 'נקודת גישה אישית'.

Bluetooth

כדי לוודא שה-iPhone או ה-iPad שלכם ניתנים לגילוי, עברו אל 'הגדרות' > ‏‏Bluetooth והישארו במסך הזה. לאחר מכן, ב-Mac, פעלו לפי הוראות היצרן כדי להגדיר חיבור ל-Bluetooth. קבלו מידע נוסף על השימוש ב'נקודת גישה אישית' עם Bluetooth.

'נקודת גישה אישית' תומכת בחיבורי Bluetooth עם Mac ומכשירי צד שלישי אחרים. כדי לחבר מכשיר iOS אחר, השתמשו ב-Bluetooth.

USB

ודאו שהגירסה העדכנית ביותר של iTunes ו-Finder מותקנים ב-Mac. לאחר מכן, חברו את ה-iPhone או ה-iPad למחשב באמצעות כבל ה-USB שהגיע עם המכשיר. אם תראו התראה שבה נאמר להקיש על 'לתת אמון במחשב זה? ' הקישו על 'תן אמון'.

קבלו מידע נוסף על חיבור מכשיר ל'נקודת גישה אישית' ב-iPhone או ב-iPad.

בני משפחה יוכלו להצטרף באופן אוטומטי

תוכלו להגדיר 'שיתוף משפחתי' כדי שבני משפחה יוכלו להצטרף לנקודת הגישה האישית שלכם באופן אוטומטי, ללא צורך בהזנת הסיסמה. הנה מה שעליכם לעשות: 

  1. במכשיר עם 'נקודת גישה אישית', עברו אל 'הגדרות' > 'נקודת גישה אישית' > 'שיתוף משפחתי'.
  2. הפעילו את 'שיתוף משפחתי'. אם אינכם רואים אפשרות זו, למדו כיצד להגדיר 'שיתוף משפחתי'.
  3. הקישו על השם של כל אחד מבני המשפחה והגדירו אם הוא יצטרך לבקש אישור או שהוא יוכל להצטרף ל'נקודת גישה אישית' באופן אוטומטי.

ניתוק מכשירים

כדי לנתק מכשיר, כבו את 'נקודת גישה אישית', כבו את ה-Bluetooth או נתקו את כבל ה-USB מהמכשיר.

הגדרה או שינוי של סיסמת Wi-Fi

עליכם לקבוע סיסמת Wi-Fi כדי להגדיר 'נקודת גישה אישית'. כדי לשנות את סיסמת ה-Wi-Fi, עברו אל 'הגדרות' > 'סלולרי' > 'נקודת גישה אישית', או אל 'הגדרות' > 'נקודת גישה אישית', ואז הקישו על סיסמת ה-Wi-Fi.*

בחרו סיסמת Wi-Fi בת שמונה תווים לפחות, ואשר מורכבת מתווי ASCII. אם תשתמשו בתווים שאינם תווי ASCII, מכשירים אחרים לא יוכלו להצטרף ל'נקודת גישה אישית'. תווים שאינם תווי ASCII כוללים תווים ביפנית, ברוסית, בסינית ובשפות נוספות. תווי ASCII הם:

  • כל האותיות באנגלית, גם קטנות וגם גדולות
  • הספרות 0 עד 9
  • חלק מסימני הפיסוק

* כשתשנו את הסיסמה, כל המכשירים המחוברים ינותקו.

מידע נוסף

Published Date: