שחזור ה-Mac מגיבוי

למדו כיצד להעביר את כל הקבצים שלכם מגיבוי ב-Time Machine ל-Mac.

אם השתמשתם ב-Time Machine כדי ליצור גיבוי של ה-Mac, תוכלו לשחזר את הקבצים שלכם מהגיבוי הזה או מתמונת מצב מקומית בכונן ההפעלה. ייתכן שתרצו לשחזר את הקבצים שלכם אחרי שהגרסאות המקומיות שלהם נמחקו מה-Mac, או במקרה שהדיסק הקשיח (או ה-SSD) ב-Mac נמחק או הוחלף, למשל במהלך תיקונים.

שחזור מגיבוי ב-Time Machine

כשאתם משחזרים מגיבוי ב-Time Machine, אתם יכולים לבחור אם לשחזר את כל הקבצים, או לשחזר את מערכת ההפעלה של ה-Mac‏ (macOS) וגם את כל הקבצים שלכם.

שחזור כל הקבצים

 1. ודאו שכונן הגיבוי של Time Machine מחובר ל-Mac ומופעל. לאחר מכן הפעילו את ה-Mac.
 2. פתחו את 'מדריך העברת הנתונים', שנמצא בתיקיה 'כלי עזר' שבתיקיה 'יישומים'. 
  • אם ה-Mac מתחיל לפעול למדריך הגדרות, ואתם מתבקשים לספק פרטים כגון המדינה, המקלדת והרשת שלכם, פשוט המשיכו לשלב הבא. מדריך ההגדרות כולל מדריך העברת נתונים.
  • אם ה-Mac לא מתחיל לפעול בצורה מלאה, או אם אתם מעוניינים גם לשחזר את ה-macOS שבה השתמשתם כשיצרתם את הגיבוי, בצעו את השלבים כדי לשחזר את ה-macOS וגם את הקבצים שלכם.
 3. כשאתם נשאלים כיצד אתם רוצים להעביר את המידע שלכם, בחרו את האפשרות להעברה מ-Mac, מגיבוי Time Machine או מכונן הפעלה. לאחר מכן לחצו על 'המשך'.
  החלון של מדריך העברות הנתונים
 4. בחרו את הגיבוי ב-Time Machine, ואחר כך לחצו על 'המשך'.
  החלון של מדריך העברות הנתונים
 5. אם אתם מתבקשים לבחור מתוך רשימת גיבויים המסודרת לפי תאריך ושעה, בחרו גיבוי ולחצו על 'המשך'.
  החלון של מדריך העברות הנתונים
 6. בחרו את המידע שאתם רוצים להעביר, ואחר כך לחצו על 'המשך' כדי להתחיל בהעברה. מסך זה עשוי להיראות שונה ב-Mac שלכם:
  החלון של מדריך העברות הנתונים
 7. אם יש לכם הרבה תוכן, ייתכן שההעברה תימשך כמה שעות. כאשר ההעברה מסתיימת, הפעילו מחדש את ה-Mac והיכנסו לחשבון שהועבר על מנת לראות את הקבצים שבו.
    

שחזור macOS והקבצים שלכם

השלבים הללו מביאים למחיקת הדיסק הקשיח. לאחר מכן, השתמשו בגיבוי כדי לשחזר את הקבצים וגם את הגרסה הספציפית של macOS שבה השתמשתם כשיצרתם את הגיבוי.

 1. ודאו שכונן הגיבוי של Time Machine מחובר ומופעל.
  אם כונן הגיבוי אינו זמין, המשיכו: ייתכן שתוכלו לשחזר מתמונת מצב מקומית בכונן ההפעלה.
 2. הפעילו את ה-Mac, ואחר כך לחצו מיד לחיצה ממושכת על המקשים Command (⌘)-R כדי להפעיל מ-macOS Recovery. שחררו את המקשים כאשר יופיע סמל Apple או גלובוס מסתובב.
 3. כשאתם רואים את החלון 'כלי עזר של macOS', בחרו באפשרות השחזור מגיבוי של Time Machine.
 4. לחצו על 'המשך' עד שתתבקשו לבחור מקור לשחזור, ואחר כך בחרו את כונן הגיבוי של Time Machine. לחלופין, בחרו את כונן ההפעלה (Macintosh HD), שייתכן כי הוא מכיל תמונת מצב מקומית שממנה תוכלו לשחזר.
 5. לחצו על 'המשך'. אם הכונן מוצפן, תתבקשו לבטל את נעילת הכונן: הזינו את סיסמת מנהל המערכת שבה השתמשתם כשהגדרתם את Time Machine, ואחר כך לחצו על 'המשך' שוב.
 6. בחרו גיבוי, אם הוא זמין, ואחר כך לחצו על 'המשך'. 
 7. בחרו כונן יעד שיקבל את תוכן הגיבוי. אם אתם משחזרים מתמונת מצב מקומית, לא תתבקשו לבחור יעד. 
 8. לחצו על 'שחזר' או על 'המשך'. אם FileVault מופעל ב-Mac, תתבקשו להזין את סיסמת מנהל המערכת כדי לבטל את נעילת הכונן.
 9. בסיום, הפעילו מחדש את ה-Mac.
    

שחזור קבצים מסוימים

למדו כיצד להשתמש ב-Time Machine כדי לשחזר קבצים מסוימים, כולל גרסאות קודמות של הקבצים שלכם.


תאריך פרסום: