אם אינכם מצליחים לשנות את השעה או את השעון המקומי במכשיר Apple

אפשר להשתמש בהגדרות 'תאריך ושעה' כדי שהמכשיר יתאים את עצמו באופן אוטומטי לשינויים בשעון המקומי ובשעון הקיץ. למדו מה אפשר לעשות אם המכשיר מציג תאריך, שעה או שעון מקומי שגויים, או שאינו מתאים את עצמו באופן אוטומטי לשעון קיץ.

הגדרה אוטומטית של התאריך והשעה

ייתכן שהאפשרות להגדיר אוטומטית את התאריך והשעה במכשיר לא תהיה זמינה.* כדי לוודא שהמכשיר מסוגל להגדיר אוטומטית את השעה ואת אזור הזמן, בצעו את השלבים הבאים.

ב-iPhone או ב-iPad

 1. ודאו שמותקנת הגרסה האחרונה של iOS או של iPadOS.
 2. הפעילו את האפשרות 'כיוון אוטומטי' ב'הגדרות' > 'כללי' > 'תאריך ושעה'. כך, המכשיר יגדיר אוטומטית את התאריך והשעה בהתאם לשעון המקומי. האם הגדרה זו מעומעמת?
 3. אם מופיעה הודעה שלפיה זמין מידע מעודכן על השעון המקומי, הפעילו מחדש את המכשיר וכן כל מכשיר Apple Watch המקושר אליו.
 4. אפשרו למכשיר להשתמש במיקומו הנוכחי כדי לקבוע את השעון המקומי הנכון. כדי לעשות זאת, עברו אל 'הגדרות' > 'פרטיות ואבטחה' > 'שירותי מיקום' > 'שירותי מערכת' והפעילו את 'הגדרת השעון המקומי'.
 5. בדקו כי המכשיר מציג את השעון המקומי הנכון ב'הגדרות' > 'כללי' > 'תאריך ושעה' > 'שעון מקומי'.

ב-Mac

 1. ודאו שה-Mac מחובר לאינטרנט.
 2. פתחו את הגדרות 'שירותי מיקום' וודאו שהאפשרות 'שירותי מיקום' מופעלת. לאחר מכן, גללו אל תחתית רשימת האפליקציות והשירותים ולחצו על הכפתור 'פרטים' ליד 'שירותי מערכת'. ודאו שהאפשרות 'שעון מקומי והתאמה אישית של המערכת' מופעלת.
 3. פתחו את הגדרות 'תאריך ושעה' וודאו שהאפשרות להגדרה אוטומטית של שעה ותאריך, וכן האפשרות להגדרה אוטומטית של שעון מקומי, מופעלות.
 4. הפעילו מחדש את ה-Mac.

ב-Apple TV

שלבים אלה מחייבים שימוש ב-tvOS 10 ואילך במכשיר Apple TV HD או Apple TV 4K. אם אתם משתמשים בגרסה קודמת של tvOS או במכשיר Apple TV ישן יותר, תוכלו להגדיר את השעון המקומי באופן ידני.

 1. ודאו שה-Apple TV מחובר לאינטרנט.
 2. עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'שעון מקומי'. אם מופיעה הודעה שלפיה זמין מידע מעודכן על השעון המקומי, הפעילו מחדש את ה-Apple TV כדי לקבל את העדכון.
 3. אם לא מופיעה הודעה כזו, לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור Back  או על הכפתור Menu ב-Apple TV Remote כדי לעבור אל מסך הבית. המתינו מספר דקות ואז חזרו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'שעון מקומי'. אם ההודעה מופיעה כעת, הפעילו מחדש את ה-Apple TV כדי לקבל את העדכון. 

הגדרה ידנית של התאריך והשעה

אם במכשיר עדיין מוצגים התאריך, השעה או השעון המקומי הלא נכונים, שנו כל הגדרה בנפרד במקום להשתמש ב'כיוון אוטומטי'. לדוגמה, נניח שאתם משתמשים ב-iOS 9 או בגרסה קודמת, והמדינה, האזור או הממשלה שלכם משנים את השעון המקומי או את שעון הקיץ.

ב-iPhone או ב-iPad

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'תאריך ושעה'.
 2. כבו את 'כיוון אוטומטי'. האם הגדרה זו מעומעמת?
 3. שנו את השעון המקומי או את התאריך והשעה:
  • הקישו על 'שעון מקומי' והזינו שם של עיר שהשעון המקומי שלה הוא זה שאתם מעוניינים להגדיר.
  • לחלופין, הקישו על התאריך כדי לשנות את התאריך והשעה.

ב-Mac

פתחו את הגדרות 'תאריך ושעה', והשביתו את האפשרות להגדרה אוטומטית של שעה ותאריך, וכן את האפשרות להגדרה אוטומטית של שעון מקומי. לאחר מכן, תוכלו להגדיר ידנית את השעה, התאריך והשעון המקומי.

ב-Apple TV

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'שעון מקומי'.
 2. ודאו שהאפשרות 'כיוון אוטומטי' מושבתת ואז בחרו שעון מקומי.

מידע נוסף על הגדרות זמן

 • אם השעה במכשיר שגויה לאחר שסנכרנתם אותה עם המחשב, ודאו שהתאריך והשעה מוגדרים כהלכה ב-Mac.
 • לא מומלץ לבצע שינויים ידניים בהגדרות השעה כדי לגרום לשינוי בפעולה של אפליקציה (כמו טיימרים של משחקים).
 • למדו על הגדרות זמן ב-Apple Watch, כולל הגדרת שעון במבנה של 24 שעות והגדרת פני השעון שיוצגו לפני הצגת השעה הנוכחית. 

* ייתכן שהאפשרות להפעיל או להשבית את 'כיוון אוטומטי' לא תהיה זמינה אצל כל המפעילים הסלולריים או בכל המדינות והאזורים. אם יש במכשיר קוד גישה עבור 'זמן מסך' או פרופיל ארגוני שמותקנות בו הגבלות מכשיר, האפשרות להפעיל או להשבית את 'כיוון אוטומטי' תופיע במעומעם או בצבע אפור.

Published Date: