אם 'נקודת גישה אישית' אינה פועלת ב-iPhone או ב-iPad (Wi-Fi + Cellular)‎

בעזרת 'נקודת גישה אישית', אתם יכולים לשתף את חיבור הנתונים הסלולריים של ה-iPhone או ה-iPad (Wi-Fi + Cellular)‎ עם מכשיר אחר. אם דרושה לכם עזרה עם 'נקודת גישה אישית', בצעו את השלבים הבאים.

מנסים תחילה לבצע את השלבים הבאים

נסו להתחבר שוב אחרי כל שלב.

 1. ודאו שהאפשרות 'נקודת גישה אישית' מופעלת ב'הגדרות' > 'נקודת גישה אישית'. אם אינכם מצליחים למצוא את האפשרות 'נקודת גישה אישית' או להפעיל אותה, ודאו שהמפעיל הסלולרי איפשר אותה ושהחבילה הסלולרית שלכם תומכת בה.
 2. הפעילו מחדש את ה-iPhone או ה-iPad המספק 'נקודת גישה אישית' ואת המכשיר השני שצריך להתחבר ל'נקודת גישה אישית'. 
 3. ודאו שהמכשיר שלכם מצויד בגרסה האחרונה של iOS או של iPadOS.
 4. ב-iPhone או ב-iPad שמספק 'נקודת גישה אישית', עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'העברת או איפוס ה-[מכשיר]' > 'איפוס', ולאחר מכן הקישו על 'אפס הגדרות רשת'.

לעזרה נוספת עם 'נקודת גישה אישית' דרך Wi-Fi,‏ USB או Bluetooth, בצעו את השלבים הבאים.

אם אינכם מצליחים להתחבר ל'נקודת גישה אישית' עם Wi-Fi

במכשיר שמספק 'נקודת גישה אישית', עברו אל 'הגדרות' > 'נקודת גישה אישית', ואחר כך בצעו את השלבים הבאים:

 1. ודאו שהאפשרות 'אפשר לאחרים להצטרף' מופעלת. 
 2. זכרו את השם והסיסמה של רשת ה-Wi-Fi של המכשיר, המופיעים במסך הזה. אם אתם רוצים לשנות את השם של רשת ה-Wi-Fi, למדו כיצד לשנות את שם המכשיר.
 3. אם אתם משתמשים בדגם של iPhone 12 ואילך, ב-iPad Pro בגודל 11 אינץ' (דור שלישי ואילך), ב-iPad Pro בגודל 12.9 אינץ' (דור חמישי ואילך) או ב-iPad mini (דור שישי), הפעילו את האפשרות 'תאימות מרבית'*. לאחר מכן, נסו שוב לחבר את המכשירים אל נקודת הגישה האישית.
 4. הישארו במסך זה עד אשר תחברו את המכשיר השני לרשת ה-Wi-Fi. 

במכשיר שאמור להתחבר ל'נקודת גישה אישית', בצעו את השלבים הבאים:

 1. כבו את ה-Wi-Fi ואחר כך הפעילו מחדש.
 2. ודאו שאתם מתחברים לרשת ה-Wi-Fi הנכונה. שם הרשת זהה לשם של מכשיר ה-iOS שמספק 'נקודת גישה אישית', ולצדו עשוי להופיע הסמל של 'נקודת גישה אישית' .
 3. אם מופיעה שגיאת סיסמה כשאתם מנסים להצטרף ל'נקודת גישה אישית', בדקו את הסיסמה של ה-Wi-Fi: במכשיר המספק 'נקודת גישה אישית', עברו אל 'הגדרות' > 'נקודת גישה אישית' כדי לראות את הסיסמה של ה-Wi-Fi.

* כשאתם מפעילים את 'תאימות מרבית', ייתכן שמכשירים המחוברים לנקודת הגישה יחוו ירידה בביצועי האינטרנט ובאבטחת ה-Wi-Fi.

אם אינכם מצליחים להתחבר ל'נקודת גישה אישית' עם USB

כדי להימנע מחיובי נתונים לא רצויים, השביתו את 'נקודת גישה אישית' כשאינכם זקוקים לה. אם לא תעשו זאת, בכל פעם שתחברו למחשב את מכשיר ה-iOS עם 'נקודת גישה אישית' לצורך טעינה, המחשב עשוי להתחבר ל'נקודת גישה אישית'. 

בצעו את השלבים הבאים עבור ה-Mac.

חיבור ה-Mac ל'נקודת גישה אישית' עם USB

 1. עדכנו את הגרסה של macOS ב-Mac.
 2. בעזרת כבל USB, חברו את ה-Mac ל-iPhone או ל-iPad המספק 'נקודת גישה אישית'. אם תתבקשו, תנו אמון במכשיר.
 3. ודאו שאתם יכולים לאתר ולהציג את ה-iPhone או ה-iPad ב-iTunes או ב-Finder
 4. ב-Mac, בחרו בתפריט Apple ‏ > 'הגדרות המערכת' (או 'העדפות המערכת') ולחצו על 'רשת'. תופיע רשימה של שירותי רשת, כולל Wi-Fi.
 5. אם השירות 'iPhone USB' לא מופיע ברשימת שירותי הרשת, הוסיפו את 'iPhone USB' לפי השלבים להגדרת שירות רשת. אם השירות 'iPhone USB' מופיע ברשימת שירותי הרשת:
  • ב-macOS Ventura: לחצו על 'iPhone USB'. לחצו על 'הפוך ללא פעיל' ולאחר מכן לחצו על 'הפוך לפעיל'. 
  • בגרסאות קודמות של macOS: לחצו על 'iPhone USB'. לחצו על הלחצן 'עוד' מתחת לרשימת השירותים, בחרו באפשרות 'הפוך את השירות ללא פעיל' ולאחר מכן לחצו על 'החלה'. לחצו שוב על הלחצן 'עוד', בחרו באפשרות 'הפוך את השירות לפעיל' ולאחר מכן לחצו על 'החלה'. 

אם אינכם מצליחים להתחבר ל'נקודת גישה אישית' עם Bluetooth

היעזרו בשלבים הבאים כדי לקשר את המכשירים ולהתחבר ל'נקודת גישה אישית' עם Bluetooth.

קישור המכשירים

 1. במכשיר המספק 'נקודת גישה אישית', עברו אל 'הגדרות' > 'נקודת גישה אישית' וודאו שהאפשרות 'אפשר לאחרים להצטרף' מופעלת.
 2. עברו אל 'הגדרות' > Bluetooth, וודאו כי Bluetooth מופעל.
 3. השאירו את המסך הזה פתוח, ואחר כך בצעו את השלבים עבור המכשיר שאמור להתחבר:
  • ב-iPad או ב-iPod touch, הקישו על 'הגדרות' > Bluetooth ואחר כך ודאו כי Bluetooth מופעל. הקישו על המכשיר שמספק 'נקודת גישה אישית', אשרו את הקוד שמופיע, ואחר כך הקישו על 'קשר' בשני המכשירים.
  • ב-Mac, בחרו בתפריט Apple ‏‏ > 'הגדרות המערכת' (או 'העדפות המערכת') ולחצו על Bluetooth (ודאו קודם ש-Bluetooth מופעל). בחרו את המכשיר המספק 'נקודת גישה אישית', לחצו על 'התחבר', ואחר כך פעלו בהתאם להוראות המופיעות במסך.
  • במחשב PC עם Windows, לחצו על הסמל של Bluetooth באזור העדכונים וודאו ש-Bluetooth מופעל. בחרו באפשרות 'הוסף מכשיר Bluetooth', ואחר כך פעלו בהתאם להוראות המופיעות במסך.

התחברות ל'נקודת גישה אישית' עם Bluetooth

 • ב-Mac, לחצו על הסמל של Bluetooth‏  בשורת התפריטים או לחצו על Bluetooth ב'מרכז הבקרה'. בחרו במכשיר עם iOS המספק 'נקודת גישה אישית', ואחר כך בחרו באפשרות 'התחבר לרשת'. אם אינכם מצליחים להתחבר, דלגו אל הסעיף הבא.
 • במחשב PC עם Windows, לחצו על הסמל של Bluetooth  באזור העדכונים ובחרו באפשרות 'הצטרף לרשת תקשורת אישית'. לחצו לחיצה ימנית על המכשיר ורחפו עם המצביע מעל האפשרות Connect using, ואחר כך בחרו באפשרות Access point. אם עדיין אינכם מצליחים להתחבר, דלגו אל הסעיף הבא.
  'אזור העדכונים' ב-Windows

אם עדיין אינכם מצליחים להתחבר ל'נקודת גישה אישית' עם Bluetooth

במכשירים שלכם, השביתו את Bluetooth והפעילו אותו מחדש:

 • במכשירי iOS או iPadOS, עברו אל 'הגדרות' > Bluetooth, ואחר כך השביתו את Bluetooth והפעילו אותו מחדש.
 • ב-Mac, לחצו על הסמל של Bluetooth  בשורת התפריטים או לחצו על Bluetooth ב'מרכז הבקרה', ואחר כך השביתו את Bluetooth והפעילו אותו מחדש.
 • במחשב PC, בחרו ב'הגדרות', לחצו על הסמל של Bluetooth‏ , ולאחר מכן השביתו את Bluetooth והפעילו אותו מחדש.  

במכשירים חדשים שתומכים ב-WPA3, התכונה 'נקודת גישה אישית' עושה שימוש ב-WPA3 כדי להתחבר באמצעות Bluetooth. במכשירים ישנים יותר שאינם תומכים ב-WPA3, ניתן להפעיל את 'תאימות מרבית' ב'הגדרות' > 'נקודת גישה אישית'.

אם עדיין אינכם מצליחים להתחבר, בצעו את השלבים הבאים:

 1. בטלו את הקישור של המכשיר:
  • ב-iPad או ב-iPod touch שאמור להתחבר ל'נקודת גישה אישית', הקישו על 'הגדרות' > Bluetooth. הקישו על הסמל 'פרטים'  לצד המכשיר שמספק 'נקודת גישה אישית', ואחר כך הקישו על 'שכח התקן זה'.
  • ב-Mac, בחרו בתפריט Apple ‏ > 'הגדרות המערכת' (או 'העדפות המערכת') ולחצו על Bluetooth בסרגל הצד. (ייתכן שיהיה צורך לגלול כלפי מטה.) החזיקו את המצביע מעל למכשיר ברשימה ולחצו על 'התנתקות'. אם אינכם רוצים שמכשיר כלשהו יתחבר מחדש באופן אוטומטי, לחצו על שמו תוך לחיצה על Control ולאחר מכן לחצו על 'שכח'. אם תרצו להשתמש בו מאוחר יותר, תצטרכו לחבר אותו שוב.
  • במחשב PC עם Windows, לחצו על הסמל של Bluetooth‏  באזור העדכונים. בחרו באפשרות Show Bluetooth devices ובחרו במכשיר המספק Personal Hotspot. לחצו על Remove, ואחר כך לחצו על OK.
 2. הפעילו מחדש את כל המכשירים שלכם.
 3. קשרו את המכשירים ונסו שוב להתחבר ל'נקודת גישה אישית'.

קבלת עזרה נוספת

אם עדיין אינכם מצליחים להתחבר, פנו לתמיכה של Apple כדי לקבל עזרה לגבי ה-iPhone או ה-iPad שלכם (מדגם Wi-Fi + Cellular).

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: