אם 'נקודת גישה אישית' אינה פועלת ב-iPhone או ב-iPad (Wi-Fi + Cellular)‎

בעזרת 'נקודת גישה אישית', אתם יכולים לשתף את חיבור הנתונים הסלולריים של ה-iPhone או ה-iPad (Wi-Fi + Cellular)‎ עם מכשיר אחר. אם דרושה לכם עזרה עם 'נקודת גישה אישית', בצעו את השלבים הבאים.

מנסים תחילה לבצע את השלבים הבאים

נסו שוב אחרי כל שלב.

 1. ודאו שהאפשרות 'נקודת גישה אישית' מופעלת ב'הגדרות' > 'נקודת גישה אישית'. אם אינכם מצליחים למצוא את האפשרות 'נקודת גישה אישית' או להפעיל אותה, ודאו שהמפעיל הסלולרי איפשר אותה ושהחבילה הסלולרית שלכם תומכת בה.
 2. הפעילו מחדש את ה-iPhone או ה-iPad המספק 'נקודת גישה אישית' ואת המכשיר השני שצריך להתחבר ל'נקודת גישה אישית'. 
 3. ודאו כי יש לכם את הגרסה העדכנית ביותר של iOS.
 4. ב-iPhone או ב-iPad שמספק 'נקודת גישה אישית', עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'אפס', ואחר כך הקישו על 'אפס הגדרות רשת'.

אם אתם עדיין זקוקים לעזרה, השתמשו בשלבים הבאים לסיוע עם 'נקודת גישה אישית' דרך Wi-Fi,‏ USB או Bluetooth.

אם אינכם מצליחים להתחבר ל'נקודת גישה אישית' עם Wi-Fi

במכשיר שמספק 'נקודת גישה אישית', עברו אל 'הגדרות' > 'נקודת גישה אישית', ואחר כך בצעו את השלבים הבאים:

 1. ודאו שהאפשרות 'אפשר לאחרים להצטרף' מופעלת. 
 2. זכרו את השם והסיסמה של רשת ה-Wi-Fi של המכשיר, המופיעים במסך הזה. אם אתם רוצים לשנות את השם של רשת ה-Wi-Fi, למדו כיצד לשנות את שם המכשיר.
 3. הישארו במסך זה עד אשר תחברו את המכשיר השני לרשת ה-Wi-Fi. 

במכשיר שאמור להתחבר ל'נקודת גישה אישית', בצעו את השלבים הבאים:

 1. כבו את ה-Wi-Fi ואחר כך הפעילו מחדש.
 2. ודאו שאתם מתחברים לרשת ה-Wi-Fi הנכונה. שם הרשת זהה למכשיר עם iOS המספק 'נקודת גישה אישית', ולצדו עשוי להופיע סמל 'נקודת גישה אישית'.
 3. אם מופיעה שגיאת סיסמה כשאתם מנסים להצטרף ל'נקודת גישה אישית', בדקו את הסיסמה של ה-Wi-Fi: במכשיר המספק 'נקודת גישה אישית', עברו אל 'הגדרות' > 'נקודת גישה אישית' כדי לראות את הסיסמה של ה-Wi-Fi.

אם אינכם מצליחים להתחבר ל'נקודת גישה אישית' עם USB

כדי להימנע מחיובי נתונים לא רצויים, השביתו את 'נקודת גישה אישית' כשאינכם זקוקים לה. אם לא תעשו זאת, בכל פעם שתחברו את מכשיר ה-iOS עם 'נקודת גישה אישית' למחשב לצורך טעינה, המחשב יתחבר ל'נקודת גישה אישית'. 

בצעו את השלבים הבאים עבור ה-Mac או מחשב PC עם Windows.

חיבור ה-Mac ל'נקודת גישה אישית' עם USB

 1. עדכנו לגרסה החדשה של iTunes
 2. בעזרת כבל USB, חברו את ה-Mac ל-iPhone או ל-iPad המספק 'נקודת גישה אישית'. אם תתבקשו, תנו אמון במכשיר.
 3. ודאו שאתם יכולים לאתר ולהציג את ה-iPhone או ה-iPad ב-iTunes או ב-Finder. אם ה-Mac אינו מזהה את המכשיר שלכם, נסו להשתמש בכבל USB אחר. 
 4. עברו אל 'העדפות המערכת' > 'רשת', ואחר כך בחרו באפשרות 'iPhone USB'. אם אינכם רואים אותה, לחצו על סמל הפלוס והוסיפו אותה.
 5. לחצו על סמל 'הגדרות', בחרו באפשרות 'הפוך את השירות ללא פעיל', ואחר כך לחצו על 'החל'.
 6. לחצו על סמל 'הגדרות', בחרו באפשרות 'הפוך את השירות לפעיל', ואחר כך לחצו על 'החל'. אם כבר יש לכם חיבור אחר לרשת, ייתכן שהחיבור ל'נקודת גישה אישית' לא יופעל עד אשר תבטלו את הסימון לצד 'בטל אלא אם נדרש' ותלחצו על 'החל'.

חיבור מחשב PC עם Windows ל'נקודת גישה אישית' עם USB

 1. עדכנו לגרסה החדשה של iTunes.
 2. בעזרת כבל USB, חברו את המחשב ל-iPhone או ל-iPad המספק 'נקודת גישה אישית'. אם תתבקשו, תנו אמון במכשיר
 3. ודאו שאתם יכולים לאתר ולהציג את ה-iPhone או ה-iPad ב-iTunes. אם מחשב PC עם Windows אינו מזהה את המכשיר שלכם, נסו להשתמש בכבל USB אחר.
 4. בצעו את השלבים שסופקו על-ידי Microsoft כדי לבדוק את החיבור לאינטרנט ב-Windows 10 או ב-Windows 7.

אם אינכם מצליחים להתחבר ל'נקודת גישה אישית' עם Bluetooth

היעזרו בשלבים הבאים כדי לקשר את המכשירים ולהתחבר ל'נקודת גישה אישית' עם Bluetooth.

קישור המכשירים

 1. במכשיר המספק 'נקודת גישה אישית', עברו אל 'הגדרות' > 'נקודת גישה אישית' וודאו שהאפשרות 'אפשר לאחרים להצטרף' מופעלת.
 2. עברו אל 'הגדרות' > Bluetooth, וודאו כי Bluetooth מופעל.
 3. השאירו את המסך הזה פתוח, ואחר כך בצעו את השלבים עבור המכשיר שאמור להתחבר:
  • ב-iPad או ב-iPod touch, הקישו על 'הגדרות' > Bluetooth ואחר כך ודאו כי Bluetooth מופעל. הקישו על המכשיר שמספק 'נקודת גישה אישית', אשרו את הקוד שמופיע, ואחר כך הקישו על 'קשר' בשני המכשירים.
  • ב-Mac, בחרו בתפריט Apple‏ ()‏ > 'העדפות המערכת', ואחר כך לחצו על Bluetooth וודאו כי Bluetooth מופעל. בחרו את המכשיר המספק 'נקודת גישה אישית', לחצו על 'התחבר', ואחר כך פעלו בהתאם להוראות המופיעות במסך.
  • במחשב PC עם Windows, לחצו על סמל Bluetooth ב'אזור ההודעות' וודאו כי Bluetooth מופעל. בחרו באפשרות 'הוסף מכשיר Bluetooth', ואחר כך פעלו בהתאם להוראות המופיעות במסך.

התחברות ל'נקודת גישה אישית' עם Bluetooth

כך יש לחבר את ה-Mac או מחשב PC:

 • ב-Mac, לחצו על סמל Bluetooth בשורת התפריטים. בחרו במכשיר עם iOS המספק 'נקודת גישה אישית', ואחר כך בחרו באפשרות 'התחבר לרשת'. תוכלו לאשר את החיבור ב'העדפות המערכת' > 'רשת'. אם אינכם מצליחים להתחבר, דלגו אל הסעיף הבא.
 • במחשב PC עם Windows, לחצו על סמל Bluetooth ב'אזור ההודעות' ובחרו באפשרות Join A Personal Area Network. לחצו לחיצה ימנית על המכשיר ורחפו עם המצביע מעל האפשרות Connect using, ואחר כך בחרו באפשרות Access point. אם עדיין אינכם מצליחים להתחבר, דלגו אל הסעיף הבא.
  'אזור ההודעות' ב-Windows

אם עדיין אינכם מצליחים להתחבר ל'נקודת גישה אישית' עם Bluetooth

 במכשירים שלכם, השביתו את Bluetooth והפעילו אותו מחדש:

 • במכשירים עם iOS, עברו אל 'הגדרות' > Bluetooth ואחר כך השביתו את Bluetooth והפעילו אותו מחדש.
 • ב-Mac, לחצו על סמל Bluetooth בשורת התפריטים, ואחר כך השביתו את Bluetooth והפעילו אותו מחדש.
 • במחשב PC, בחרו ב-Settings, לחצו על סמל Bluetooth, ואחר כך השביתו את Bluetooth והפעילו אותו מחדש.  

אם עדיין אינכם מצליחים להתחבר, בצעו את השלבים הבאים:

 1. בטלו את הקישור של המכשיר:
  • ב-iPad או ב-iPod touch שאמור להתחבר ל'נקודת גישה אישית', הקישו על 'הגדרות' > Bluetooth. הקישו על סמל המידע לצד המכשיר שמספק 'נקודת גישה אישית', ואחר כך הקישו על 'שכח התקן זה'.
  • ב-Mac, בחרו בתפריט Apple‏ ‏‏ > 'העדפות המערכת', ולאחר מכן לחצו על Bluetooth. בחרו במכשיר המספק 'נקודת גישה אישית', ואחר כך לחצו על סמל X.
  • במחשב PC עם Windows, לחצו על סמל Bluetooth ב'אזור ההודעות'. בחרו באפשרות Show Bluetooth devices ובחרו במכשיר המספק Personal Hotspot. לחצו על Remove, ואחר כך לחצו על OK.
 2. הפעילו מחדש את כל המכשירים שלכם.
 3. קשרו את המכשירים ונסו שוב להתחבר ל'נקודת גישה אישית'.

קבלת עזרה נוספת

אם עדיין אינכם מצליחים להתחבר, פנו לתמיכה של Apple לקבלת עזרה עם ה-iPhone או ה-iPad (Wi-Fi + Cellular)‎.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: