אם הרמקולים הפנימיים ב-Mac לא פועלים

אם לא נשמע צליל מהרמקולים הפנימיים המובנים ב-Mac, ודאו שגרסת ה-macOS עדכנית ובדקו את ההגדרות.

השתמשו בגרסה האחרונה של macOS

השלב הראשון הוא לוודא שמותקנת הגירסה האחרונה של macOS. גבו את המידע החשוב שלכם ולאחר מכן עדכנו את התוכנה ב-Mac‏.

בדקו את הגדרות השמע

אם לאחר עדכון התוכנה עדיין לא נשמע צליל מהרמקולים הפנימיים, בדקו את הגדרות הצליל.

ראשית, נתקו התקני פלט שמע חיצוניים מהמחשב. כמו כן, נתקו את כל הכבלים מיציאות ה-USB, ה-Thunderbolt או השמע של 3.5 מ"מ.

  1. מתפריט Apple ‏, בחרו 'העדפות מערכת'.
  2. לחצו על 'צליל'.
  3. לחצו על הכרטיסייה 'פלט', ובחרו ברמקולים המובנים. אם לא מופיעה אפשרות של רמקולים מובנים בחלון 'פלט', צרו קשר עם התמיכה של Apple‏.
  4. אם מחוון עוצמת השמע מוגדר נמוך, הזיזו את המחוון ימינה ובדקו שוב.
  5. אם תיבת הסימון 'השתק' מסומנת, בטלו את הבחירה ובדקו שוב.
  6. אם עדיין לא נשמע צליל, צרו קשר עם התמיכה של Apple‏.
תאריך פרסום: