אם Apple Business Manager או Apple School Manager מבקש מכם לאשר את התנאים וההגבלות החדשים

Apple מעדכנת לפעמים את הסכמי רישיון התוכנה של macOS, ‏iOS או tvOS, לרוב בעת השקת גרסת OS חדשה. כאשר הסכם רישיון תוכנה מעודכן, מנהל Apple School Manager או מנהל Apple Business Manager חייב להתחבר לאתר התוכנית כדי לעיין בתנאים המעודכנים ולהסכים להם.

אודות מנהלים

האדם שמשלים את ההרשמה הראשונית לתוכנית מסכים גם לתנאים והתניות הבאים בשם הארגון שנרשם:

  • הסכם Apple School Manager או הסכם Apple Business Manager
  • הסכם רישיון התוכנה של macOS
  • הסכם רישיון התוכנה של iOS
  • הסכם רישיון התוכנה של tvOS

לאחר השלמת ההרשמה, אדם זה הופך למנהל ב-Apple School Manager או ב-Apple Business Manager. ב-Apple School Manager או ב-Apple Business Manager, אדם זה יכול גם למנות ארבעה מנהלים נוספים לכל היותר.

הסכמה להסכמים מעודכנים

לאחר ש-Apple מעדכנת אחד מההסכמים האלה, כל מנהל Apple School Manager או מנהל Apple Business Manager חייב להתחבר לאתר התוכנית כדי לקבל הסכמים חדשים.

אם לא תקבלו את ההסכמים

מכשירים שהוקצו לשרת ניהול מכשירים ניידים (MDM) ב-Apple School Manager או ב-Apple Business Manager לא יושפעו. אם תמחקו את כל התוכן וההגדרות במכשיר, המכשיר עדיין מוקצה לאותו שרת MDM, ואותן הגדרות חלות במהלך ההגדרה.

עם זאת, תנאים אלה חלים עד לקבלת ההסכמים החדשים:

  • מדריכים ומנהלים של Apple School Manager יכולים לאפס סיסמאות משתמשים ולשלוח או להדפיס פרטי התחברות, אם פונקציות אחרות באתר יהיו מושבתות.
  • מנהלים של Apple Business Manager יכולים לאפס סיסמאות משתמשים ולשלוח או להדפיס פרטי התחברות, אם פונקציות אחרות באתר יהיו מושבתות.
  • ב-Apple School Manager וב-Apple Business Manager, אין אפשרות להקצות מכשירים חדשים לשרת MDM, גם אם בחרתם באפשרות להקצות רכישות חדשות באופן אוטומטי לשרת MDM ספציפי.
  • ייתכן ששרת ה-MDM ידווח הודעת שגיאה כמו "‎403 T_C_NOT_SIGNED” בעת התקשורת עם שרתי ניהול המכשירים של Apple.
תאריך פרסום: