אם מתקבלת אצלך בקשה מאת Apple Business Manager, ‏Apple Business Essentials או Apple School Manager לאשר תנאים והגבלות חדשים

Apple מעדכנת לפעמים את הסכמי רישיון התוכנה של macOS‏, iOS‏, iPadOS או tvOS, לרוב בעת השקת גרסת OS חדשה. כאשר הסכם רישיון תוכנה מתעדכן, מנהל Apple Business Manager, מנהל Apple Business Essentials או מנהל Apple School Manager חייב להתחבר לאתר התוכנית כדי לעיין בתנאים המעודכנים ולהסכים להם.

אודות מנהלים

האדם שמשלים את ההרשמה הראשונית לתוכנית מסכים גם לתנאים וההתניות הבאים בשם הארגון שנרשם:

  • הסכם Apple Business Manager, הסכם Apple Business Essentials או הסכם Apple School Manager
  • הסכם רישיון התוכנה של macOS
  • הסכם רישיון התוכנה של iOS
  • הסכם רישיון התוכנה של tvOS

לאחר השלמת ההרשמה, אדם זה הופך למנהל ב-Apple Business Manager, ב-Apple Business Essentials או ב-Apple School Manager ויכול גם להגדיר עד ארבעה מנהלים נוספים.

אישור הסכמים מעודכנים

לאחר ש-Apple מעדכנת אחד מההסכמים האלה, כל מנהל Apple Business Manager, מנהל Apple Business Essentials או מנהל Apple School Manager חייב להתחבר לאתר התוכנית כדי לאשר את ההסכמים החדשים.

אם לא תאשרו את ההסכמים

מכשירים שהוקצו לשרת ניהול מכשירים ניידים (MDM) ב-Apple Business Manager,Apple Business Essentials או ב-Apple School Manager לא יושפעו. אם תמחקו את כל התוכן וההגדרות במכשיר, המכשיר עדיין מוקצה לאותו שרת MDM, ואותן הגדרות חלות במהלך ההגדרה.

עם זאת, תנאים אלה חלים עד לקבלת ההסכמים החדשים:

  • מדריכים ומנהלים של Apple School Manager יכולים לאפס סיסמאות משתמשים ולשלוח או להדפיס פרטי התחברות, אך פונקציות אחרות באתר יהיו מושבתות.
  • מנהלים של Apple Business Manager או של Apple Business Essentials יכולים לאפס סיסמאות משתמשים ולשלוח או להדפיס פרטי התחברות, אך פונקציות אחרות באתר יהיו מושבתות.
  • ב-Apple Business Manager, בApple Business Essentials וב-Apple School Manager, אין אפשרות להקצות מכשירים חדשים לשרת MDM, גם אם בחרתם באפשרות להקצות רכישות חדשות באופן אוטומטי לשרת MDM ספציפי.
  • ייתכן ששרת ה-MDM ידווח הודעת שגיאה כמו "‎403 T_C_NOT_SIGNED” בעת התקשורת עם שרתי ניהול המכשירים של Apple.
  • משתמשי Schoolwork לא יוכלו ליצור, לעדכן או למחוק כיתות.
Published Date: