ביצוע שיחה באמצעות 'שיחות דרך רשת אלחוטית'

עם 'שיחות דרך רשת אלחוטית' תוכלו לבצע ולקבל שיחות טלפון גם באזור שיש בו כיסוי סלולרי מועט, או ללא כיסוי כלל, אם ניתן להתחבר בו לרשת אלחוטית. למדו כיצד לבצע שיחה קולית באמצעות 'שיחות דרך רשת אלחוטית'.

iPhone שמוצג בו המסך 'שיחות דרך רשת אלחוטית', כאשר האפשרות 'שיחות דרך רשת אלחוטית בטלפון זה' מופעלת. 

ביצוע שיחות דרך רשת אלחוטית מה-iPhone

כדי להפעיל את 'שיחות דרך רשת אלחוטית', עברו אל 'הגדרות' > 'טלפון' > 'שיחות דרך רשת אלחוטית'. ייתכן שיהיה עליכם להזין או לאשר את כתובתכם לצורך שירותי חירום.

אם התכונה 'שיחות דרך רשת אלחוטית' זמינה, יוצג Wi-Fi לאחר שמו של המפעיל הסלולרי בשורת המצב. לאחר מכן השיחות שתבצעו ישתמשו בתכונה 'שיחות דרך רשת אלחוטית'.

כשהשירות הסלולרי זמין, ה-iPhone ישתמש בו לשיחות חירום. אם הפעלתם את התכונה 'שיחות דרך רשת אלחוטית' ושירות סלולרי אינו זמין, ייתכן ששיחות חירום ישתמשו ב'שיחות דרך רשת אלחוטית'. מיקום המכשיר שלכם יכול לשמש כדי לעזור במאמצי התגובה כשמבצעים שיחת חירום, גם אם 'שירותי מיקום' כבויים.

iPhone שמוצג בו המסך 'שיחות במכשירים אחרים'. האפשרות 'אפשר/י שיחות במכשירים אחרים' מופעלת ומאפשרת שיחות ב-iPad של שון וב-MacBook Pro של שון. 

הוספת מכשיר שישמש אתכם ל'שיחות דרך רשת אלחוטית'

 1. ודאו שבמכשיר שברצונכם להוסיף מותקנת הגרסה האחרונה של התוכנה.
 2. ב-iPhone, עברו אל 'הגדרות' > 'טלפון' > 'שיחות דרך רשת אלחוטית'.
 3. הפעילו את התכונה '"שיחות רשת אלחוטית" בעוד מכשירים'.
 4. חזרו למסך הקודם, והקישו על 'שיחות במכשירים אחרים'.
 5. אם האפשרות 'אפשר/י שיחות במכשירים אחרים' כבויה, הפעילו אותה. רשימת המכשירים המתאימים שלכם תוצג תחת 'אפשר שיחות ב-'.
 6. הפעילו כל מכשיר שברצונכם להשתמש בו עם 'שיחות דרך רשת אלחוטית'.

בשלב הבא, ודאו שהמכשירים שלכם יקבלו שיחות מה-iPhone:

 • ב-iPad, עברו אל 'הגדרות' > FaceTime. לאחר מכן, הפעילו את 'שיחות מה-iPhone'.
 • ב-Mac, פתחו את האפליקציה FaceTime ובחרו 'FaceTime' > העדפות'. הפעילו את התכונה 'שיחות מה-iPhone'.

'שיחות דרך רשת אלחוטית' מאופשרות באופן אוטומטי עבור Apple Watch כשתפעילו את האפשרות 'אפשר/י שיחות במכשירים אחרים'.

iPhone שמוצג בו המסך של 'טלפון', כאשר האפשרות 'שיחות דרך רשת אלחוטית' מופעלת.

אם אינכם מצליחים להוסיף מכשיר:

 • ב-iPhone, ודאו שהתכונות 'שיחות דרך רשת אלחוטית' וכן 'אפשר/י שיחות במכשירים אחרים' מופעלות, ושמכשירכם מופיע תחת 'אפשר שיחות ב-'.
 • ודאו שאתם משתמשים באותו Apple ID עבור FaceTime ועבור iCloud ב-iPhone ובמכשיר האחר שלכם.

ביצוע וקבלת שיחות דרך רשת אלחוטית ממכשיר אחר

אם המפעיל הסלולרי שלכם תומך ב'שיחות דרך רשת אלחוטית' במכשירים המחוברים ל-iCloud, תוכלו לבצע ולקבל שיחות דרך רשת אלחוטית גם במכשירים אחרים.

ודאו שאתם מחוברים ל-iCloud ול-FaceTime עם אותו Apple ID שבו אתם משתמשים ב-iPhone שלכם. כמו כן, ודאו שמותקנת במכשירים הגרסה האחרונה של התוכנה.

כדי לבצע שיחה דרך רשת אלחוטית מה-iPad, מה-Apple Watch או מ-Mac, פעלו לפי השלבים הבאים.

שיחה מה-iPad

 1. אם עדיין לא הוספתם את המכשיר, פעולה המאפשרת לו להשתמש ב'שיחות דרך רשת אלחוטית', הוסיפו אותו.
 2. פתחו את האפליקציה FaceTime.
 3. הזינו איש קשר או מספר טלפון, ולאחר מכן הקישו על איש הקשר או על מספר הטלפון.
 4. הקישו על לחצן השמע .

תוכלו גם לבצע שיחה על ידי הקשה על מספר טלפון באפליקציות 'אנשי קשר', 'דואר', 'הודעות', Safari ובאפליקציות אחרות.

שיחה מה-Mac

 1. פתחו את האפליקציה FaceTime.
 2. בחרו FaceTime > 'הגדרות' (או 'העדפות').
 3. הפעילו את 'שיחות מה-iPhone'.
 4. בצעו וקבלו שיחות טלפון ב-FaceTime.

ביצוע שיחה מ-Apple Watch

 1. פתחו את האפליקציה 'טלפון'.
 2. בחרו איש קשר.
 3. הקישו על הלחצן 'טלפון' .
 4. בחרו את המספר או את כתובת הדוא"ל להתקשרות.

הסרת מכשיר

אם אינכם רוצים להשתמש ב'שיחות דרך רשת אלחוטית' מאחד מהמכשירים שלכם:

 1. ב-iPhone, עברו אל 'הגדרות' > 'טלפון' > 'שיחות במכשירים אחרים'.
 2. ברשימת המכשירים, כבו את התכונה 'שיחות דרך רשת אלחוטית' עבור המכשיר שברצונכם להסיר.

קבלת עזרה

אם אינכם יכולים להפעיל את התכונה 'שיחות דרך רשת אלחוטית' או להשתמש בה, ודאו שהמפעיל מציע 'שיחות דרך רשת אלחוטית' ושמותקנת במכשירים הגרסה האחרונה של התוכנה. לאחר מכן, בצעו את השלבים הבאים אם אינכם יכולים להפעיל את התכונה 'שיחות דרך רשת אלחוטית' או לבצע שיחה דרך רשת אלחוטית. המתינו שתי דקות לפני מעבר משלב אחד לשלב הבא.

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'טלפון' > 'שיחות דרך רשת אלחוטית' וודאו שהתכונה 'שיחות דרך רשת אלחוטית' מופעלת.
 2. הפעילו מחדש את ה-iPhone.
 3. חיבור לרשת אלחוטית שונה. לא כל הרשתות האלחוטיות פועלות עם 'שיחות דרך רשת אלחוטית'.
 4. כבו את התכונה 'שיחות דרך רשת אלחוטית' והפעילו אותה שוב.
 5. עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'העברה או איפוס של ה-iPhone' > 'איפוס'.
 6. הקישו על 'אפס הגדרות רשת'.

FaceTime אינו זמין בכל המדינות והאזורים.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: