אם 'בקשת אישור רכישה' אינה פועלת

למדו מה לעשות אם אינכם רואים עדכוני 'בקשת אישור רכישה', או אם ילדכם רואה הודעה מסוג 'לא ניתן לבקש אישור' לאחר שביקש ממארגן הקבוצה המשפחתית לבצע רכישה.

אם חסרות לכם הודעות 'בקשת אישור רכישה'

אם חסר לכם עדכון 'בקשת אישור רכישה', תוכלו למצוא את הבקשה ב'מרכז העדכונים' ב-iPhone, ב-iPad, ב-iPod touch או ב-Mac. אם עדיין אינכם רואים 'בקשות האישור רכישה', בדקו את ההגדרות של 'שיתוף משפחתי', בדקו עם איזה Apple ID נכנסתם, וכן ודאו שאתם משתמשים במכשיר נתמך.

פתיחת 'מרכז העדכונים' ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

חפשו 'בקשות אישור רכישה' במקטע 'משפחה' של 'מרכז העדכונים'. 

 • במסך הנעילה, החליקו מעלה ממרכז המסך.
 • מכל מסך אחר, החליקו מטה ממרכז החלק העליון של המסך.

פתיחת 'מרכז העדכונים' ב-Mac

'בקשות אישור רכישה' מוצגות בראש 'מרכז העדכונים' ב-Mac. 

לחצו על הנתונים בפינה השמאלית העליונה של המסך או החליקו ימינה בשתי אצבעות מהקצה השמאלי של משטח העקיבה. עדכונים מוצגים בראש 'מרכז העדכונים'.


אם ילדכם רואה את ההודעה 'לא ניתן לבקש אישור'

אחרי שתפעילו את התכונה 'בקשת אישור רכישה', אם ילדכם יבקש ממארגן הקבוצה המשפחתית לאשר רכישה, ייתכן שתוצג לו ההודעה: 'לא ניתן לבקש אישור'. אי אפשר לבקש אישור מפני שהתחברת עם חשבונות iCloud ו-iTunes שאינם משויכים זה לזה'.

כשאתם רואים הודעה זו, בדקו את ההגדרות של 'שיתוף משפחתי', בדקו עם איזה Apple ID נכנסתם, וכן ודאו שאתם משתמשים במכשיר נתמך.

סקירת ההגדרות של 'שיתוף משפחתי'

אם אתם משמשים כמארגן המשפחתי, תוכלו לעבור ל'הגדרות' או ל'העדפות המערכת' כדי לראות אם בחשבונות של בני המשפחה מופעלת 'בקשת אישור רכישה'. 

ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

 1. עברו אל 'הגדרות'.
 2. הקישו על 'משפחה'. אם אינכם רואים את 'משפחה', הקישו על שמכם והקישו על 'שיתוף משפחתי'.
 3. אם אתם בתפקיד 'המארגן המשפחתי', ודאו שהאפשרות 'שיתוף רכישות' מופעלת. לאחר מכן תוכלו להקיש על שם של בן משפחה כדי לראות אם האפשרות 'בקשת אישור רכישה' מופעלת עבור החשבון שלו.

ב-Mac

ב-macOS Ventura ואילך:

 1. בחרו בתפריט Apple‏  > 'הגדרות מערכת'.
 2. לחצו על 'משפחה'.
 3. אם אתם בתפקיד 'המארגן המשפחתי', לחצו על 'שיתוף רכישות' וודאו שהאפשרות 'שיתוף רכישות' מופעלת.
 4. לחצו על שם של בן משפחה, ולאחר מכן לחצו על 'בקשת אישור רכישה' כדי לראות אם האפשרות מופעלת עבור אדם זה. 

ב-macOS Monterey או בגרסאות קודמות:

 1. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת'. 
 2. לחצו על 'שיתוף משפחתי'. 
 3. אם אתם בתפקיד 'המארגן המשפחתי', לחצו על 'שיתוף רכישות' וודאו שהאפשרות 'שיתוף רכישות' מופעלת. 
 4. לחצו על 'שיתוף משפחתי' ואז לחצו על 'פרטים' לצד שם של בן משפחה כדי לראות אם האפשרות 'בקשת אישור רכישה' מופעלת עבורו.

בדיקת ה-Apple ID שבו אתם משתמשים עבור רכישות

ודאו שאתם מחוברים ל-App Store, ל-iTunes Store, לאפליקציה Apple TV, לאפליקציה Apple Music או ל-Apple Books באמצעות אותו Apple ID שבחרתם לצורך שיתוף תוכן עם המשפחה. למדו כיצד להשתמש ב-Apple ID שלכם עבור 'שיתוף משפחתי'.

ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch

ב-iOS 16 או ב-iPadOS 16 ואילך:

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'משפחה'.
 2. הקישו על שמכם. 
 3. ציינו לעצמכם איזה Apple ID מוצג.
 4. הקישו על 'רכישות'.
 5. הקישו על 'Apple ID עבור רכישות' וודאו שאתם מחוברים באמצעות אותו Apple ID שבו אתם משתמשים עבור 'שיתוף משפחתי'. אם לא, הקישו על 'שיתוף באמצעות ה-Apple ID המשני' והזינו את ה-Apple ID והסיסמה עבור אותו Apple ID. 

ב-iOS 15 או ב-iPadOS 15, או בגרסאות קודמות:

 1. עברו אל 'הגדרות', הקישו על שמכם ואז הקישו על 'שיתוף משפחתי'. 
 2. הקישו על שמכם.
 3. רשמו לעצמכם את ה-Apple ID שבו אתם משתמשים.
 4. חזרו ל'הגדרות'.
 5. הקישו על שמכם, הקישו על 'מדיה ורכישות' ולאחר מכן הקישו על 'הצג חשבון'.
 6. ודאו שאתם משתמשים באותו Apple ID.

ב-Mac

ב-macOS Ventura ואילך:

 1. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'הגדרות המערכת' ולחצו על 'משפחה'.
 2. לחצו על שמכם ולאחר מכן לחצו על 'רכישות'.
 3. תחת 'Apple ID עבור רכישות', ציינו לעצמכם איזה Apple ID מוצג.
 4. פתחו את ה-App Store.
 5. בחרו 'חנות' > 'חשבון'.
 6. לחצו על 'הגדרות חשבון'.
 7. ודאו שאתם משתמשים באותו Apple ID.

ב-macOS Monterey או בגרסאות קודמות: 

 1. בחרו בתפריט Apple‏ ‏ > 'העדפות המערכת'.
 2. לחצו על 'שיתוף משפחתי', ואחר כך לחצו על 'פרטים' ליד השם שלכם.  
 3. רשמו לעצמכם את ה-Apple ID שבו אתם משתמשים עבור רכישות משפחתיות.
 4. פתחו את ה-App Store. לחצו על שמכם ולאחר מכן לחצו על 'הצג מידע'. 
 5. ודאו שאתם משתמשים באותו Apple ID. 

ב-Apple TV

 1. במסך הבית, עברו אל 'הגדרות' > 'משתמשים וחשבונות' > 'iCloud'.
 2. בחרו את השם שלכם. רשמו לעצמכם את ה-Apple ID.
 3. לחצו על לחצן התפריט בשלט של Apple TV כדי לחזור למסך 'משתמשים וחשבונות'.
 4. בחרו בחשבון של [שמכם].
 5. ודאו שאתם משתמשים באותו Apple ID. 

איך לוודא שאתם משתמשים במכשיר נתמך

כדי להגדיר קבוצה של 'שיתוף משפחתי' או להצטרף אליה, דרושה iOS 8 ואילך ב-iPhone, ב-iPad או ב-iPod touch, ו-OS X Yosemite ואילך ב-Mac. גם אם המכשיר שממנו אתם מנסים לבצע רכישה אינו נתמך, עדיין תתבקשו לבקש אישור. עם זאת, לא תקבלו עדכון כשהמארגן המשפחתי מאשר או דוחה את הבקשה. אם המארגן המשפחתי מבצע את הרכישה והתוכן שלכם לא יורד באופן אוטומטי, תוכלו להקיש על המחיר שוב כדי להוריד את הפריט.


אם 'בקשת אישור רכישה' מופעלת עבור החשבון שלכם

 • אינכם יכולים לקנות את iTunes Match, את iTunes Gifts או את 'תרומות'.
 • אם אתם מורידים תוכן מרכישות קודמות של בן משפחה, לא תראו הנחיה של 'בקשת אישור רכישה'. בנוסף, אם אתם מממשים קוד מוצר, לא תראו הודעות של 'בקשת אישור רכישה'.
Published Date: