שימוש בכפתור הצד, בכפתור הבית ובכפתורים אחרים ב-iPhone

למדו על הכפתורים והמתגים ב-iPhone.

תמונות של דגמי iPhone שמציגות כפתורים

משמאל לימין: iPhone SE (דור ראשון), iPhone 8 ו-iPhone X ואילך

 


שינה

ב-iPhone 6 ואילך וב-iPhone SE (דור שני) ואילך, לחצו על כפתור הצד כדי להוציא את ה-iPhone ממצב שינה או להעביר אותו למצב שינה. ב-iPhone SE (דור ראשון) ובמכשירים קודמים, לחצו על הכפתור העליון.


צלצול/שקט

השתמשו במתג לצלצול/שקט כדי להשתיק צלילים והתראות.

אם המתג מציג צבע כתום, המשמעות היא שה-iPhone במצב שקט והוא ירטוט בעת קבלת שיחות או התראות. במצב שקט, האזעקות שהגדרתם באפליקציה 'שעון' עדיין יישמעו, ושיחות מאנשי קשר מועדפים עדיין יצלצלו.


הגברת/הנמכת עוצמת הקול

השתמשו בכפתורי עוצמת הקול להתאמת העוצמה בעת האזנה למוסיקה, צפייה בסרטונים או במהלך משחקים.

כשתלחצו על הכפתורים, תראו את עוצמת הקול מתחת למחוון. כשאתם לא משתמשים באפליקציות אחרות, הכפתורים יתאימו את עוצמת הצלצולים, ותראו 'צלצול' מתחת למחוון.


כפתור הבית/Touch ID

השתמשו בכפתור הבית כדי לפתוח את נעילת המכשיר או לבצע רכישות באמצעות Touch ID. לחצו פעם אחת על כפתור הבית כדי לעבור למסך הבית. לחצו פעמיים על כפתור הבית כדי להעלות את 'מחליף היישומים'.

 


הפעלה מחדש

ב- iPhone X ואילך וב- iPhone SE (דור שלישי), לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הצד ועל אחד מכפתורי עוצמת הקול כדי הפעילו מחדש את ה- iPhone. ב-iPhone SE (דור שני), 8, 7 או 6, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הצד. ב-iPhone SE (דור ראשון) ובמכשירים קודמים, לחצו לחיצה ממושכת על הכפתור העליון.


Siri

לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הצד או כפתור הבית כדי להשתמש ב-Siri.

מידע נוסף

תאריך פרסום: