Numbers עבור iCloud – הערות הפצה

אנחנו מעדכנים את Numbers עבור iCloud לעיתים קרובות. העדכונים הם מצטברים, כך שכאשר אתם מפעילים את Numbers ב-iCloud.com, הוא כולל את כל התכונות העדכניות. בהמשך מפורטות כל התכונות הכלולות בכל גרסה.

יוני 2019

  

קישור לגיליונות

צרו קישורים מהמלל לגיליונות אחרים בגיליון עבודה.

מידע נוסף

שיפורים בעריכת טבלאות

הוסיפו שורות לטבלאות מסוננות.

הוספת אובייקטים בתוך השורה

מקמו תמונות, צורות ומשוואות בתוך השורה בתיבות מלל כדי שהן ינועו יחד עם המלל.

מידע נוסף


מרץ 2019

 • בצעו שינויים מדויקים בגודל השורות והעמודות של טבלאות באמצעות האפשרויות שבחלונית 'עיצוב'.
 • שיפורי ביצועים ושימושיות ב'קטגוריות חכמות'.
 • הציגו ושחזרו גיליונות עבודה שנמחקו לאחרונה ב'מנהל המסמכים'.


ספטמבר 2018

 • השתמשו בקטגוריות חכמות כדי לארגן ולסכם טבלאות במהירות ולקבל תובנות חדשות. קבלו מידע נוסף
 • הוסיפו במהירות קישורים לדפי אינטרנט ולכתובות דוא"ל.
 • שפרו את גיליון העבודה עם מגוון צורות חדשות הניתנות לעריכה.


יוני 2018

 • כווננו צלליות, רקעים ומרווחים בתרשימים.
 • העניקו לתרשימים מראה חדש עם פינות מעוגלות של עמודות ומקלות.
 • שפרו את גיליון העבודה עם מגוון צורות חדשות הניתנות לעריכה.


מרץ 2018

 • הוסיפו לגיליונות העבודה שלכם גלריית תמונות אינטראקטיבית לצפייה באוסף תמונות. 
 • השתמשו בתרשימי טבעת להמחשת נתונים בדרך חדשה ומעניינת.
 • שפרו את גיליון העבודה עם מגוון צורות חדשות הניתנות לעריכה.
 • תמיכה דו-כיוונית משופרת בעברית ובערבית.


ספטמבר 2017

 • עיצוב חדש של מנהל המסמכים: פתחו גיליונות עבודה שמאוחסנים בכל מקום ב-iCloud Drive, מצאו בקלות גיליונות עבודה משותפים וצרו תיקיות מקוננות.


יוני 2017

 • הרחיבו את המסמכים שלכם באמצעות ספריה הכוללת מעל 500 צורות שצוירו באופן מקצועי. מידע נוסף
 • השיבו להערות והצטרפו לשיחות משורשרות. מידע נוסף
 • תמיכה בגרפיקה מתקדמת למילוי תמונות.
 • הוסיפו וערכו קווי חיבור בין אובייקטים.
 • הפונקציות 'מניה' ו'מטבע' מחזירות כעת נתונים עבור שערי הסגירה בשוק ביום הקודם. מידע נוסף


מרץ 2017

 • עיצוב פשוט יותר מספק גישה נוחה לכלים הדרושים לכם. 
 • פונקציות חדשות עבור מניות ומטבעות מספקות נתונים עדכניים של ניירות ערך בטבלאות.
 • הוסיפו לגרפיקה מילוי גרדיאנט ומילוי תמונה.
 • אפשרויות יישור ופיזור חדשות מאפשרות למקם אובייקטים בגיליון עבודה בקלות רבה יותר.
 • הציגו בתצוגה מקדימה גרסאות קודמות של גיליון העבודה שלכם לפני שתבחרו איזו מהן לשחזר. 
 • הגדירו תאריכים, שעות ומטבעות עבור השפה או האזור שלכם בעת יצירת מסמך.


ספטמבר 2016

 • תמיכה בשיתוף פעולה בזמן אמת באמצעות Numbers ב-Mac, ב-iPad וב-iPhone (תכונה בגרסת בטא).
 • שיתוף פעולה עם אנשים ספציפיים (תכונה בגרסת בטא).


מידע נוסף

עיינו בהערות ההפצה של Pages ו-Keynote עבור iCloud.

תאריך פרסום: