שינוי גודל הגופן ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch

אתם יכולים לשנות את גודל הגופן באפליקציות 'דואר', 'אנשי קשר', 'לוח שנה', 'טלפון' ו'פתקים', ובאפליקציות נוספות התומכות ב'כתב דינמי'.

שינוי גודל הגופן

  1. עברו אל 'הגדרות' > 'תצוגה ובהירות', ואחר כך לחצו על 'גודל המלל'.
  2. גררו את המחוון כדי לבחור את גודל הגופן הרצוי.

הגדלה נוספת של הגופן

  1. עברו אל 'הגדרות' > 'נגישות', ואחר כך בחרו באפשרות 'תצוגה וגודל המלל'.
  2. הקישו על האפשרות 'מלל גדול יותר' לקבלת אפשרויות גופן גדול יותר.
  3. גררו את המחוון כדי לבחור את גודל הגופן הרצוי.

אם תבחרו במלל גדול מדי, הדבר עלול להקשות עליכם להקיש על לחצנים או על פונקציות אחרות בתוך אפליקציות. חזרו אל ההגדרות והתאימו את גודל הגופן לפי הצורך.

למידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על תכונות הנגישות ואופן השימוש בהן, עיינו בסעיף העוסק בנגישות במדריך למשתמש עבור המכשיר עם iOS.

Published Date: