אם ה-Mac מצפצף במהלך ההפעלה

תנאים מסוימים הקשורים לזיכרון או לקושחה עלולים לגרום ל-Mac לצפצף פעם אחת או יותר במהלך ההפעלה.

בדגמי Mac מסוימים, ייתכן שתשמעו אחד מרצפי הצפצופים הבאים בתחילת תהליך ההפעלה, כאשר המסך עדיין ריק. לא מדובר בצליל ההפעלה (צליל פעמוני הרוח) שה-Mac עשוי להשמיע במהלך הפעלה רגילה. 

צפצוף אחד כל חמש שניות

ה-Mac לא מזהה אף זיכרון (RAM). אם לאחרונה הוספתם או החלפתם זיכרון, ודאו שהוא מותקן כראוי.

שלושה צפצופים ואז הפסקה של חמש שניות, וחוזר חלילה

הזיכרון ב-Mac נכשל בבדיקת תקינות. אם הוספתם או החלפתם זיכרון, ודאו שהוא מותקן כראוי.

שלושה צפצופים ארוכים, שלושה קצרים ואז שלושה ארוכים

כדי לפתור בעיית קושחה, ה-Mac משחזר את הקושחה שלו. ייתכן שתראו סרגל התקדמות, שאחריו הפעלת ה-Mac אמורה להתנהל כרגיל.

תאריך פרסום: