הערות ההפצה של Logic Remote

למדו מה חדש ב-Logic Remote.

חדש ב-Logic Remote 1.3.5

• כולל שיפורי יציבות ותיקוני באגים.

גרסאות קודמות

  

Logic Remote 1.3.4

• כולל שיפורי יציבות ותיקוני באגים.

Logic Remote 1.3.3

 תכונות חדשות/שיפורים

 • כעת iPhone מציע יותר פקדי מגע למכשירים, כולל גיטרה, בס, תופים, Smart Strings ורצועות אקורדים.

מערבל

 • השם של ערוץ הפלט הראשי במערבל נשאר כעת גלוי אחרי הוספת קטעים.
 • ב-iPhone, בחירת רצועת ערוץ ריקה של כלי נגינה מבוססי-תוכנה כבר לא מציגה באופן שגוי פקדי קלט בממשק שמע.
 • האקולייזר שוב מציג בצורה נכונה ואמינה במכשיר iOS. 
 • רצועות ערוצים לכלים חיצוניים שנוספו ל-MainStage מציגים כעת כפתורי סולו ב-Logic Remote.
 • ערוץ פלט סטריאו לא מציג עוד לפעמים לחצן 'הקלט' ב-iPhone. 
 • החלון הקופץ של התוספים נשאר כעת פתוח עד שתקישו מחוץ לגבולות החלון, מה שמקל על האזנה להגדרות שונות.

יציבות ואמינות

 • Logic Remote כבר לא מסתיים באופן בלתי צפוי ב-iPhone בעת סיבוב המכשיר בעת שמוצגת ההודעה Please open a Logic Project to begin. 

כללי

 • אם MainStage הופעל בעת ש-Logic Remote מציג את ההודעה Please open a MainStage concert to begin, כעת ההודעה נסגרת כצפוי לאחר פתיחת קונצרט. 
 • כעת Logic Remote מציג את ההודעה Please open a Logic project to begin במקום את המערבל מהפרויקט הקודם, בעת סגירת קובץ באפליקציה המארחת. 
 • כעת Logic Remote מאפשר ליצור עד 6 ערוצי Drummer באמצעות GarageBand.
 • תווים מושתקים בלוח המפרט של רצועת אקורדים מוקלטים כעת כראוי ב-GarageBand. 
 • התכונה Sustain מושבתת כעת באופן אוטומטי בעת הפעלת מכונת ארפג'ו.
 • כעת יש תגובה משופרת לרגישות למהירות בעת נגינה בכלים מבוססי-מגע.

Plug-ins

 • כעת Logic Remote שולט בדיסקית ב-Alchemy כצפוי. 

Logic Remote 1.3.2

מערבל

 • גלילה אל המערבל כבר לא גורמת למחיקת ה-Peak Meters.
 • שינויים בשמות וצבעי הקטעים באפליקציה המארחת נראים כעת מיד בסוקר של Logic Remote.
 • הקשה על שליחה ריקה ב-Logic Remote כבר לא מציגה פקודות שלא ניתן להשתמש בהן, כגון Bypass.
 • התפריט Sends כבר לא מופיע באופן בלתי צפוי בעת הקשה על MIDI חיצוני או על ערוץ פלט.
 • שינויים במצב הפיזור של ערוץ באזור האפליקציה המארחת משתקפים כעת ב-Logic Remote.
 • כעת ניתן להפוך פקדי פיזור צליל סטריאו ישירות מתוך Logic Remote.
 • הלחצן 'הקלט' הופך כעת לנראה באופן אמין בעת בחירת הלחצן Show/Hide Record Enable Button ב-GarageBand בעת שימוש ב-Logic Remote ב-iPhone.
 • כעת ניתן להוסיף שליחה נוספת באמצעות Logic Remote כאשר הדף הראשון של שליחה התמלא, ועדיין אין כל שליחה בדף השני.

כללי

 • ב-iPhone, כל ערכי מיקום התווים והמקצבים נראים כאשר מצב ראש ההשמעה נמצא קודם לתו הראשון בשיר.
 • ציר הזמן נותר כעת נראה אחרי סיבוב המכשיר למצב תצוגה לרוחב וחזרה למצב תצוגה לאורך.
 • תגי עזרה נותרים כעת נראים באופן אמין ב-iPhone.

Logic Remote 1.3.1

כלים מבוססי-מגע

 • כעת אפשר להגדיר את מערכת התופים כקלט עבור כלים מבוססי-מגע בכל קטע של כלי נגינה מבוססי-תוכנה.
 • שיטת הקלט של כלים מבוססי-מגע ב-Logic Remote מתעדכנת כעת באופן אמין בעת שינוי קטעים.
 • המקלדת של כלים מבוססי-מגע כבר לא שולחת באופן בלתי-צפוי מספר רב של הודעות Sustain Off במקרים מסוימים.

מערבל

 • מדי עוצמה ביישום כולו מציגים כעת באופן עקבי רמות שיא.
 • מדי עוצמה מציגים כעת את קריאות הערכים.
 • הקשה כפולה על סקירת אקולייזר ריקה מוסיפה כעת את סוג תוסף האקולייזר שמוגדר על ידי האפליקציה המארחת.
 • הקשה כפולה על חריץ Compressor מוסיפה כעת תוסף Compressor.
 • הקשה כפולה על פיידר עוצמת קול קובעת את העוצמה ל-0 דציבלים.
 • ערוצי מערבל מציגים כעת חיווי קליפ ב-iPhone.
 • כעת ניתן לאפס את כל מדי העוצמה באמצעות הקשה על תצוגת רמת השיא באחד מהם.
 • כעת ניתן לעקוף שליחה פרטנית בתצוגת המערבל של Logic Remote.
 • כעת ניתן להגדיר שליחה חדשה בתצוגת המערבל של Logic Remote.
 • כעת שליחה שנעקפה מוצגת במעומעם בתצוגת המערבל של Logic Remote.
 • כעת ניתן לפתוח באמצעות הקשה כפולה תוספים שנקבעו עבור רצועות ערוצים.
 • ב-iPhone, הסרת השליחה האחרונה מהמקטע Send 5-8 גורמת לתצוגה לעבור כצפוי למקטע Sends 1-4.
 • ב-iPhone, הסולם במד הראשי כבר לא מוצג באופן קווי בעת בחירת מצב אקספוננציאלי בהעדפות של Logic.
 • ב-EXS24, הלחצנים 'הקודם'/'הבא' מופיעים כעת עם התווית הנכונה.

פקודות מקשים

 • לחצן פקודות מקשים ב-Logic Remote מואר כעת כדי להראות את מצבו.

כללי

 • כעת Logic Remote תומך במצבי אוטומציה Trim וכן Relative.
 • כעת Logic Remote מציג באופן אמין את הנתיב הנכון לקטעים שנבחרו.
 • כעת Logic Remote כבר לא שולח באופן בלתי-צפוי הודעות על השבתת מצב Sustain בתחילת הקלטת MIDI.
 • כעת ניתן להשתמש במקש הרווח ב-Smart Keyboard של iPad Pro כדי לעצור/להפעיל.

Logic Remote 1.3

תכונות חדשות ושיפורים

 • נוספה תמיכה ב-iPad Pro וב-iPhone.
  (גרסת iPhone תואמת רק עבור Logic Pro X ומוגבלת להעברת שליטה, פיידר לערוץ כפול, הקלטה אוטומטית וגישה לפקודות מקשים בלבד)
 • כעת תוכלו לחבר מספר מכשירים שמפעילים Logic Remote בו-זמנית לאותה אפליקציה מארחת.
 • כעת תוכלו לגרור לחצני פקודות מקשים למיקום חדש בתצוגה Key Commands.
 • הלחצן Reset Solo שולט כעת בלחצן Kill/Recall Solo ב-Logic Pro X.

שיפורים ב-iPad Pro

 • כעת הרזולוציה הגבוהה יותר של iPad Pro מאפשרת לו להציג יותר:
  • מספר רצועות הערוצים הנראים במערבל הוגדל מ-9 ל-12.
  • המספר המרבי של קלידי פסנתר שניתן לנגן בהם הוגדל מ-31 ל-41.
  • מספר הלחצנים הנראים של פקודות מקשים הוגדל מ-24 ל-35.
  • מספר רצועות האקורדים שניתן לנגן בהם הוגדל מ-8 ל-12.
 • Logic Remote ב-iPad Pro כולל תצוגה משולבת, שמציעה שורת פקודות מקשים וכן פקדים חכמים + תצוגת כלים מבוססי-מגע ותצוגת רצועות אקורדים.
 • ב-iPad Pro, הרכיב Channel Strip משולב עם ממשק התוספים. זה מאפשר לכם להשתמש ברצף התוספים בלי לחזור לתצוגה 'מערבל'.

אמינות

 • Logic Remote 1.3 כולל מגוון תיקונים ושיפורים לשיפור הקישוריות.

פקודות מקשים

 • כעת, החלון Key Commands מתרענן כצפוי בעת חיבור מחדש לאפליקציה מארחת.
 • הקשה על תא של פקודת מקש בלתי מוגדרת ב-Logic Remote כבר לא גורמת להבהוב המסך ב-Logic Pro X.

תוספים

 • כבר אין צורך לפתוח חלון תוספים של אקולייזר ערוצים באפליקציה המארחת כדי ש-Logic Remote יציג את עקומת האקולייזר.
 • שינוי מחוון ES2 Digiwaves מתוך Logic Remote כבר לא גורם ל-ES2 לעבור באופן בלתי צפוי בין הגלים.

כלים מבוססי-מגע

 • כעת לוח הקלידים שעל המסך מפעיל צלילים כצפוי לאחר מעבר מלוח הקלידים לרצועות האקורדים וחזרה.

Logic Remote 1.2.3

 • כעת גרף האקולייזר באקולייזר הערוצים מצויר נכון.
 • כעת ערכי העוצמה באקולייזר הערוצים מוצגים במיקום הנכון במסך.
 • בעת שימוש עם GarageBand, Logic Remote כבר לא מציג את הלחצנים Note Repeat ו-Spot Erase בתצוגה Drum Pads.

Logic Remote 1.2.2

תכונות חדשות

 • כעת Logic Remote כולל פקדים חכמים המחולקים לכרטיסיות של Transform Pad וכן X/Y Pad עבור כלי Alchemy.
 • כעת ניתן ליצור כמה ערוצי Drummer ב-Logic Pro X או GarageBand באמצעות Logic Remote.
 • כעת הקשה כפולה על חריץ Instrument פותחת את התוסף Instrument.

עדכונים נוספים

 • כולל שיפורי יציבות כלליים.
 • כעת Logic Remote מציג אותה הודעת אזהרה כמו Logic Pro X בעת בחירת מצב Automation Write.
 • בעת בחירת קלט או פלט ב-Logic Remote, הערוץ הנוכחי מצוין כעת באמצעות סימן ביקורת.

Logic Remote 1.2.1

תכונות חדשות

 • Logic Remote כבר לא מציג לחצן Solo שאינו נחוץ ברצועות ערוצי MIDI חיצוני.
 • עריכת גרפים באקולייזר הגרפי מגיבה טוב יותר.
 • כעת תוכלו להעלים תפריטים קופצים שהעלתה רצועת ערוצים, באמצעות הקשה במקום כלשהו באותה רצועת ערוצים.

Logic Remote 1.2

תכונות חדשות

 • תוכלו לשנות את אקולייזר הערוצים של Logic Pro X ישירות מתוך iPad.
 • תוסף חדש מאפשר גישה אל Logic או לפרמטר תוסף Audio Unit ב-Logic Pro X.
 • ניתן להוסיף או לסדר מחדש מרחוק תוספים באמצעות Logic Pro X.
 • ניתן לשלוט במיקרופון ובהגדרות קלט אחרות עבור ממשקי שמע תואמים
 • כעת ניתן לנווט בערוצים בתפריט הקופץ LCD.
 • כעת לחיצה והחזקה של לחצני שינוי ערוצי העברה גוללים בקטעים או בערוצים.
 • הקשה אחת במרכז כפתור כבר לא משפיעה על הערך שלו.
 • הכלי מבוסס-המגע Bass Fretboard זמין כעת עם כל הקטעים.
 • כעת Logic Remote כולל אפשרות לעקוף את הגדרות המערכת של מצב שינה ב-iPad.
 • מצב לחצן Metronome משקף כעת את מצב ה-Metronome ב-Logic Pro X או GarageBand.
 • כעת המערבל נפתח בתצוגה האחרונה שנבחרה.

יציבות

 • כעת Logic Remote כבר לא מסתיים באופן בלתי צפוי בעת מעבר לתצוגה Smart Controls מתוך תצוגת Drum Pad או Chord Strip כאשר נבחר קטע של מערכת תופים.

כללי

 • אם תפתחו שוב את Logic Pro X, Logic Remote כבר לא מציג לזמן קצר הודעה מיותרת 'פתחו פרויקט Logic כדי להתחיל' בעת ההתחברות מחדש.
 • Logic Remote כבר לא עוקף את מצב לחצן הטרמולו של MainStage.
 • הלחצנים 'הקטע הבא' ו'הקטע הקודם' זמינים כעת בצורה אמינה עם MainStage בעת בחירת הקטע הראשון והאחרון ברשימת הקטעים.

Logic Remote 1.1.1

 • הוספת תמיכה עבור iOS 8

Logic Remote 1.1

 • עיצוב חדש ומלוטש
 • נוספו אפשרויות בחירת סולם עבור כלים מבוססי-מגע

Logic Remote 1.0.4

תוקנה בעיה שמנעה עדכון מצבי סולם ורצועות אקורדים למפתח הפרויקט הנוכחי.

Logic Remote 1.0.3

 • כולל תמיכה עבור MainStage 3.
 • כעת יש מחוון חדש לשינוי הרגישות למהירות של כלים מבוססי-מגע.
 • כעת Logic Remote כבר לא מציע בתפריט אפשרות New Drummer Track כאשר פרויקט Logic הנוכחי כבר כולל ערוץ Drummer.
 • המסך להכנסת תוסף כבר לא ריק לאחר יצירת פרויקט חדש בתצוגה Smart Controls/Touch Instruments.
 • הפריט Remove Key Command בתפריט כבר לא מופיע בעת הקשה באריח ריק בחלון Key Commands.
 • נפתרה בעיה נדירה שבה צירי הזמן של Logic Remote ושל GarageBand עשויים להיות בלתי-מסונכרנים. 
 • כעת Logic Remote כבר לא מונע מ-iPad לעבור למצב שינה.
 • כעת, בעת יצירת קטע חדש באמצעות תפריט גלגל השיניים, Logic Remote עובר לתצוגה Library.
 • כולל מספר שיפורי נגישות.

Logic Remote 1.0.2

 • הוספת תאימות עבור GarageBand עבור Mac (v10.0).
 • טווח המהירות ניתן להתאמה עבור כלים מבוססי-מגע.
 • כעת Library Browser וכן Smart Controls יכולים להופיע יחד על המסך.
 • כולל שיפורים שונים בביצועים וביציבות.

Logic Remote 1.0.1

 • כולל מספר שיפורים לפתרון בעיות הקשורות לחיבור Logic Remote למחשב עם Logic Pro X.
 • נפתרה בעיה שבה Logic Remote עשוי להפסיק באופן בלתי צפוי בעת שינוי מאגרים במערבל תוך כדי הזזת פיידר.
 • נפתרה בעיה שבה תווים עשויים להיתקע בעת מעבר בין הגדרות ארטיקולציה.
 • נפתרה בעיה שבה החלון Chord Strip עשוי להפוך שחור אם נוצר ערוץ כלי נגינה מבוססי-תוכנה בעת שהחלון היה פתוח.
 • נפתרה בעיה שבה ה-LCD של Logic Remote הראה לפעמים Not Connected לאחר שהתחבר בהצלחה אל Logic Pro X.
 • הוגדל טווח המהירויות בעת נגינת כלי נגינה מבוסס-תוכנה מתוך Logic Remote.
 • נפתרה בעיה שבה מעבר מ-Logic Remote בעת החזקת תווים בלוח הקלידים עלול לגרום לתווים להיתקע ב-Logic Pro X.
 • כולל מספר שיפורים להקטנת ההסתברות לתווים שנתקעו בעת שימוש בלוח קלידים USB עם iPad.
 • כעת iPad כבר לא עובר למצב שינה אם Logic Remote שולח MIDI, או אם Logic Pro X מנגן.
תאריך פרסום: